کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه

مشخص نشده
1382
44
word
328 KB
3052
قیمت: ۴,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه

     مقدمه

       با نگرشی صحیح به رشد و وضعیت اقتصادی کشور نیاز جامعه را به حرفه حسابداری متوجه می شویم.

  حسابداری هم بعنوان رشته ای از دانش و هم بعنوان شغل ، با تمدن بشری همزاد است و همراه و هماهنگ با تحولات و تغییرات و پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی در طول قرون و اعصار متحول شده است . حسابداری که از دیرباز پیشاهنگ وگرداورنده پردازش و اماده سازی اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات اگاهانه بوده،اگرچه باکمی سرعت به قافله پیشروان بپیوست ویکی از نخستین رشته هایی بود که راه را برورود و کاربرد علم و تکنولوژی های تازه گشود، کامپیوتر را در خدمت سیستم اطلاعات مالی و سیستم اطلاعات مدیریت قرار دارد.

     پس از پیدایش حسابداری در کشورهای مختلف جهان لزوم تشکیل انجمن واعضای حرفه ای در یک سازمان و فعالیت انها تحت ضوابط مشخص و معین به منظورارتقای کیفیت و دستیابی به پذیرش اجتماعی احساس می شود. نیاز گسترده و روزافزون به – اطلاعات مالی برای هرگونه تصمیم گیری لزوم ایجاد تفاهم در روابط بین واحدهای اداری و اقتصادی و کسانی که با انها سر و کار دارند ا ز سوی دیگر ضرورت کاربرد مقیاس های مشترک اندازه گیری و مفاهیم هممعنا را تشدید کرده و درنتیجه تدوین اصول و استاندارد های حسابداری در سراسر جهان شتاب گرفت . حسابداران بعنوان جزیی از اعضای حرفه های جامعه از ا ین تحولات و تاثیرگذاریهای ا ن دورنیستند وخواه ناخواه ازفراگیری و کاربرد تمام یا برخی از روشهای نو در انجام وظایف خود خواهند بود.

    فصل اول: اشنایی با مکان کاراموزی

  تاریخچه سازمان

  نمودار سازمانی و تشکیلا تی

  شرح مختصرازفرایند تولید یا خدمات

  1-تاریخچه سازمان

      در مورد تاریخچه تشکیل اداره بنا به اظهارات پیشکسوتان فرهنگی این منطقه تا

  سال1314 ساختمان مستقل و کادری مستقل و تشکیلات گسترده امروزی در این شهر وجود نداشت .

      تا اینکه در سال 1314 (ه.ش) زمانی که دبستانی بنام شاپورکه یک مدرسه دولتی محسوب میشد در حیاط استیجاری واقع در چهارراه پایین امروزی و کوچه افتخار دایرشد .چون این منزل 15 اتاق نشیمن داشت دریکی ازاتاقهای فوقانی همین ساختمان با  

  کادر سه نفره بعنوان اولین اداره اموزش وپرورش میانه تشکیل یافت.

    لازم به توضیح است که نام وزارت خانه متبوع با عنوان وزارت معارف و اداره معارف و اوقاف ایالت شرقی (اذربایجان شرقی) ودر سال 1329 (ه.ش) به وزارت فرهنگ و اوقاف اذربایجانشرقی و در سال 133. (ه.ش) کلا به وزارت فرهنگ ودراستانها وشهرستانها به اداره فرهنگ و بعدا به وزارت اموزش وپرورش تغییر نام پیدا میکند.

   در سال 1318 تعدادی ازاهالی میانه ازجمله فرهنگیان ازروسای وقت درخواست     کردند که دبیرستانی درمیانه تاسیس شود.دراین زمان ضمن اینکه در همین ساختمان یاد  شده؛16 اتاق به دبیرستان ودبستان تا کلاس نهم اختصاص یافت وبقیه اتاقها درطبقه فوقانی به کادر اداری اختصاص داشت ودراین زمان رئیس؛معاون؛حسابدارویک خدمتگذارعوامل کادراداری محسوب می شدند وبنا به اظهارات پیشکسوتان فرهنگی منطقه این محل به مدت 1. سال و با همان امکانات بعنوان محل اداره محسوب میشد.

         درسال 1328ساختمان اداری به محل ساختمان فعلی مخابرات واقع درمیدان -  ازادی منتقل شد.

         درسال1332محل اداره به ساختمان مستقل درخیابان امام خمینی فعلی جنب سینما   قدیم درمحل ساختمان کلینیک نصر فعلی وباهمان کادر یاد شده انتقال می یابد.

         درسال1338ساختمان اداری به محل دبستان بحری سابق ومدرسه راهنمایی شهید مطهری فعلی انتقال یافت.کادراداری دراین ساختمان عبارت بودند از: رئیس؛ معاون؛ حسابدار؛منشی دفتر(دبیرخانه امروزی) ویک نفرخدمتگزار.

        درسال1348یا1349ساختمان اداره به محل دبیرستان زینبیه وشهدای زینبیه فعلی که دران زمان ساختمان کوچکتربود واز دو قسمت مجزا تشکیل شده بود انتقال یافت.در قسمت بالای محوطه ساختمان دبستان محمدرضاشاه و درقسمت پایین محوطه ؛تقریبا ورودی ساختمان محل اداره دایر بود.

        درسال1354محل اداره به ساختمان پیش ساخته که به ساختمان ایتالیایی هامعروف بود و برای مراکز تربیت معلم در ایران  اختصاص یافته بودانتقال یافت.این ساختمان با تشکیلات وتاسیسات نسبتا خوب وکامل و با تعداد زیادی اتاق با گستردگی بسیارتا سال 1378محل اداره محسوب می شد.

        در سال 1378 به محل جدید و فعلی اداره با 4طبقه ساختمان و ساخت و نمای زیبا با امکانات بسیار و با تعداد زیادی اتاق کار و سالن اجتماعات ودر طبقه پایین (زیرزمین)کلنیک درمانی فرهنگیان به کار اداری ادامه داده وانشاءالله ادامه خواهد داد .         

  2-نمودار سازمانی و تشکیلات

         هر وزارتخانه؛سازمان واداره با توجه به بزرگی وگستردگی خود از نمودار مختلفی تشکیل می شود. نمودارسازمانی اموزش وپرورش نسبت به سایروزارتخانه ها وبا توجه به گستردگی ان در سطح کشور بسیار وسیع می باشد.

          هروزیر با عنایت به سمت ومو قعیت وزارتخانه از چند نفر تحت عنوان معاون بهره مند میشود و یک نفر نماینده نیز در سطح استانها دارند.وهریک ازاین نمایندگان در    

  استانها رییس اداره  کل وزارت متبوع در مرکز استانها نامیده  و منصوب می شوند. و همچنین  این نماینده ها(رئیس اداره کل) یک نفررا  درهر شهرستان در اداره نامبرده  منصوب  می کنند که رئیس آموزش وپرورش شهرستان محسوب می شوند.

  نمودار سازمانی وزارت آموزش و پرورش و اداره آموزش و پرورش در شهرستان ها بشکل زیر می باشد.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  -شرح مختصری از فرایند تولیدی یا خدماتی

     اداره اموزش وپرورش هر منطقه با توجه به ارائه خدماتی که دران منطقه میدهد ضمن اینکه متنوع ومشابه وگاها هم متفاوت می باشد؛می تواندخدمات خود را طبقه بندی و درجه بندی می کند.

          در شهرستان میانه ارائه خدمات فرهنگی ؛اموزشی ؛ علمی وهنری در سطح اداره متبوع بسیار وسیع بوده و انشاءالله خواهد بود. لازم به ذکر است که ارائه خدمات در آموزش وپرورش پیشرفت شایسته ای داشته است که ذکر نام تک تک آنها در این گزارش مقدور نمی باشد. اما به این نکته می توان اشاره کرد که با توجه به اینکه هر رئیس و معاونی که جابجا شده اند به سهم خود شیوه ای نو در زمینه روش تدریس و ارائه دوره های آموزشی برای کارکنان و کارمندانابداع کردند که هریک از این ابداعات سهم بسزایی در موفقیت اداره و پرسنل اداره دارد. در این جامن فقط به چند نمونه از این اقدامات اشاره می کنم .

  زمینه ایجاد و احداث ساختمان فعلی اداره آموزش و پرورش

  فیلم برداری از روشهای تدریس معلمین و دبیران موفق

  احداث کارگاه کامپیوتر و مشارکت در جهتراه اندازی وتجهیز کارگاه کامپیوتر

  توسعه و تنوع بخشیدن به رشته های فنی و حرفه ای

  گسترش فضاهای ورزشی علی الخصوص تربیت بدنی دختران

  ایجاد صندوق تعاون وامداد دانش آموزان بی بضاعت

  ایجاد درمانگاه فرهنگیان در طبقه زیر زمین ساختمان اداره

  راه اندازی دولابراتوار زبان در مرکز تحقیقات آموزشی در دبیرستان زینبیه

  تاسیس شبانه روزی دخترانه

   

  تلاش مستمر در اعزام آزمایشگاه سیار به مدارس روستایی

   

    فصل دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی وعملی کاراموزی   

  < >موقعیت رشته کاراموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کاراموزی در واحد صنعتی بررسی شرح وظایف رشته کاراموز در واحد صنعتی < >امور جاری در دست اقدام < >برنامه های اینده  

  < >موقعیت رشته کاراموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کاراموز در واحد صنعتی           حسابداری و حسابدار حرف اول را در هراداره وشرکت می زند.چنانچه اگریک اداره یا یک شرکت صنعتی از یک حسابدار خبره و ماهربهره مند نشوند چه بسا سودی را که تحصیل می کند نتواند استفاده بهینه از سود حاصله بکند ویا اینکه درخرج وهزینه کردن سود حاصله زیان هم زیان بکند

     حسابداری همانطور که اشاره شد دراداره اموزش وپرورش هم نقش بسزایی دارد.چرا که یک حسابدار درکارحسابداری و حسابرسی هم می تواند بسیاردقیق وموفق باشد و هم میتواند با کج روی وکج دستی و یا یک سهل انگاری کوچک اشتباهی بزرگ وجبران ناپذیررا متحمل شود.

    درامور مالی و حسابداری اموزش وپرورش فرمها و مدارکی که مورد استفاده قرار میگیرند همه انها کاملا قانونی و مورد قبول اداره اموراستخدامی وسازمان مدیریت و برنامه- ریزی می باشد وفرمها و مدارک گفته شده را در ذیل نام برده وکاربرد هریک ازانها بصورت مختصر توضیح وتشریح واشاره می کنم.

          1- تابل اعتبارات                         2- دفتراعتبارات

          3- برنامه ها                              4- شرح مواد هزینه ها

          5- ردیف وبرنامه های اعتباری         6-ابلاغ اولیه

          7- حکم کارگزینی                        8- لیست حقوق و مزایا و فیش حقوق

          9- لیست فوق العاده ماموریت           1.- لیست حق الزحمه امتحانات

          11- لیست حق الزحمه های مختلف     12- درخواست خرید یا انجام کار

          13- دستور پرداخت                      14- فاکتور خرید

          15- حواله انبار                          16- قبض انبار

          17- صورت جلسه تحویل کالا          18- برگ خدمات مالیاتی

          19- نماینده ریز فاکتور                  2.- خلاصه کل هزینه ها

          21- سند چهار برگه                     22- حواله هزینه ها

          23- چک پرداختی                       24- دفتر بانک

          25- دفتر معین                           26- دفتر روزنامه

          27- دفتر کل                             28- صورتحساب بانکی

          29- صورتحساب مغایرت              3.- تراز ازمایشی

          31- ترازنامه کل                        32- بایگانی اسناد

          33- ارسال وجوه به سازمان بازنشستگان

          34- انواع واقسام دیگرفرم های مالی واداری

  < >تابل اعتبارات    تابل اعتبارات فرم مخصوصی است که از طریق سازمان اموزش وپرورش اعتبارات مورد لزوم ادارات (اداره اموزش وپرورش) ابلاغ می گردد که دران شرح مواد و برنامه ها و اعتبارات مورد نیاز مشخص و اعلام می گردد.< >دفتراعتبارات      دفتر اعتبارات دفتری است که از ستونهای زیر تشکیل شده است که در ان هزینه هرفصل و برنامه(برنامه ها با کد مشخص می شوند) از طرف اداره کل مشخص می شود.

   کد........                    دفتر اعتبار و هزینه آموزش و پرورش میانه            سال.....ص

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه

  فهرست:

  مقدمه ....................................................................................................

   

  فصل اول :آشنایی با مکان کارآموزی ...............................................

  تاریخچه سازمان ..........................................................................

  نمودار سازمانی و تشکیلاتی ..............................................

  شرح مختصری از فرایند تولید یا خدمات................................

   

  فصل دوم :ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی و عملی کارآموزی..........

  موقعیت رشته کار آموزی در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی

  رشته کارآموزی در واحد صنعتی................................................

  بررسی شرح وظایف رشته کارآموزی در واحد صنعتی..................

  امور جاری در دست اقدام....................................................

  برنامه های آینده...............................................................

   

  فصل سوم:نتایج آموخته ها.........................................................

  آزمون آموخته ها و نتایج....................................................

  نتایج کلی از دوره کارآموزی...............................................

  .

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول