گزارش کارآموزی بیمه شعبه تامین اجتماعی میانه

تعداد صفحات: 36 فرمت فایل: word کد فایل: 3026
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: بیمه
قیمت قدیم:۱۳,۸۰۰ تومان
قیمت: ۸,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی بیمه شعبه تامین اجتماعی میانه

  آشنایی با مکان کارآموزی   

   

  تاریخچه تامین اجتماعی و ساختار آن:

  اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری ازحمایتهای تامین اجتماعی را به عنوان یک حق اساسی وهمگانی قلمداد نموده است در واقع تامین اجتماعی به عنوان مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی تلقی گردیده  و برخورداری از آن به منظور بازنشستگی،بیکاری ، از کارافتادگی،بی سرپرستی،حوادث ، سوانح ، خدمات بهداشتی درمانی از ضروریات  خاص محسوب می شود .  در ایران تامین اجتماعی با توجه به سابقه طولانی فعالیت از جایگاه ممتازی برخوردار است .این موقعیت در یک فرایند تکاملی حدود 65 ساله با شروع کار صندوق احتیاط وزارت طرق و شوارع در سال 1309 اغاز گردیدو با تصویب قوانین بیمه های اجباری کارگران در سال 1322 بیمه اجباری کارگران در سال 1331   و تامین اجتماعی در سال   1354 تکامل یافته است.

   

  نمودار سازمانی وتشکیلات:

  نمودار سازمانی ترکیب رسمی سازمان را منعکس می کند و می تواند بعنوان یک وسیله با ارزش مورد استفاده قرار گیرد.

  نمودار سازمانی همچنین می تواند در نشان دادن اختیارات و مسئولیت ها ،فعالیتها و کانالهای ارتباطی موثر واقع شود.

  نمودار سازمانی مدل تصویری است که میتواند در تشریح و توصیف و یا روابط سازمانها را یاری دهد.نمودار سازمانی همچنین باید با تغییر واحد های سازمانی و روابط بین آنها تغییر داده شود از مزایای نمودار سازمانی این است که در تعیین و ارتباط قسمتهایمختلف به عنوان وسیله شناسایی و نیز به عنوان وسیله برقراری ارتباطات و جریان اطلاعات است.

  نمودار سازمانی نماینگر مقام و مرتبه سازمانی است و به عنوان یک مدل است از فرایند پویای عکس العملهای انسانی است.

  نمودار سازمانی و تشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد.

  فصل اول

  آشنایی کلی با مکان کارآموزی

  سازمان تامین اجتماعی میانه پس از مکانیزه شدن شامل قسمتهای زیر می باشد:

  درآمد،اجرائیات،بازرسی،بیمه شدگان،نام نویسی،اداری،مالی،فرابری داده ها.

  وظایف هر کدام از این بخش ها با توجه به هدف برنامه ای که این قسمت ها نوشته شده است بررسی می گردد.

  امور بیمه شدگان:

  واحد بیمه شدگان شامل بخش های بایگانی فنی،کارکرد و ریز دستمزد و بیمه شدگان،بیمه شدگان خاص،کمک های کوتاه مدت و کمک های بلند مدت می باشد.

  اهداف کلی سیستم شامل موارد زیر می باشد:

  انجام امور مستمری بگیران شامل صدور احکام ، محاسبات گزارشات مربوطه و  بررسی سوابق و تعیین میزان پرداخت انواع کمک های کوتاه مدت به بیمه شدگان مطابق تعهدات قانونی مر بوطه.

  بایگانی فنی:

  امکان ثبت اطلاعات مربوط به پرونده فنی بیمه شده گانی که سوابق پرداخت حق بیمه آنها از سوی واحد نام نویسی و  حساب های انفرادی به سایر شعب و یا ادارات و مراکز ستادی ارسال و یا بلعکس و اصل می گردد.

  همچنین این سیستم آمار پرونده هایی که ارسال و یا واصل شده اند و یا از ردیف بایگانی خارج شده اند را مورد احتساب قرار می دهد.

  کارکرد و ریز دستمزد بیمه شدگان:

  دسترس سریع به کارکرد و میزان دستمزد مشمول کسر حق بیمه افراد بیمه شده در هر مقطعی از تاریخ دوران اشتغال جهت ملاحظه و یا مشاهده بیمه شده و همچنین برقراری و پرداخت انواع حمایتهای قانونی و یا استداد و انتقال حق بیمه از مهمترین وظایف این سیستم است.

   

   

  بیمه شدگان خاص:

  دسترسی سریع به کارکرد و میزان دستمزد بیمه شدگان اختیاری از وظایف این بخش است.

  کمک های کوتاه مدت:

  احراز شرایط استحقاق و همچنین تعیین مزد متوسط جهت پرداخت انواع قرامات،کمک ازدواج،بیمه بیکاری و همچنین کلید حمایتهای کوتاه مدت،صدور معرفی به کار و استخدام وضعیت از وظایف این بخش می باشد.

  کمکهای بلند مدت:

  برقراری و پرداخت مستمری های بازنشستگی ،از کارافتادگی و غرامت نقص مقطوع و بازماندگان،صدور احکام افزایش سالانه و پرداخت کمک عائله مرزی ،عیدی پایان سال و انجام تسویه حساب از وظایف این بخش می باشد.

  نام نویسی و حسابهای انفرادی:

  این قسمت شامل نامنویسی و دفترچه و بخش حسابهای انفرادی(سوابق)می باشد و اهداف آن شامل موارد زیر است:

  الف)نامنویسی کارگاه

  ب)ثبت و نگهداری سوابق گذشته

  ج)دریافت و ارسال سوابق بین شعب مختلف

  د)صدور دفترچه دروان و تامین اعتبار

  و)استخراج و صدور کارنامه سوابق

  نامنویسی و دفترچه:

  اهداف و وظایف این قسمت شامل موارد زیر است:

  الف)نام نویسی کارگاه؛بیمه شدگان و افراد تبعی

  ب)صدور دفترچه درمان و تامین اعتبار

  ج)تنظیم لیست،آمار و نمودارهای مورد نیاز.

   

  حسابهای انفرادی:

  وظایف این بخش شامل موارد زیر است:

  الف)ثبت،نگهداری و کنترل سوابق گذشته و جاری

  ب)دریافت و ارسال سوابق بین شعب مختلف

  ج)استخراج و صدور کارنامه سوابق

  وصول حق بیمه ومطالبات:

  این قسمت شامل باجه دریافت،بانک در آمد،مطالبات می باشد واهداف کلی آن به قرار زیر است:

  الف) دریافت لیست وحق بیمه کارگر وصدور فیش

  ب) دریافت چک وصدور فیش وانجام اعلامیه بانک

  ج) انجام محاسبات ریاضی وفنی

  د)اعلامیه بدهی

  و)امور پیمانکاران

  باجه دریافت:

  این بخش وظایف زیر رابر عهده دارد:

  الف)دریافت لیست کارگاه ها،چاپ خلاصه لیست در پشت لیست،حق بیمه کارگاه ها و صدور برگه پرداخت مربوطه

  ب)ورود کارکرد ماهانه،انجام عملیات فنی،صدور اعلامیه ذیحسابیوصدور برگ پرداخت جهت بیمه شده اختیاری

  ج)ایجاد کسور بازنشستگی وانتقال سوابق

  د)ارائه لیست دریافتی ها،گزارشات وصولی وکارکرد کارگاه ها

  بانک در آمد:

  وظایف این بخش به این شرح است:

  الف)دریافت برگ پرداخت های  حق بیمه ایجاد شده در باجه

  ب)دریافت اطلاعات اعلامیه بانک

  ج) ارائه مغایرت اطلاعات فوق

  د)ارائه آمار دریافتی

  و)استنتاج در تشخیص سر فصل حساب ها

  ه)تنظیم وصدور اسناد مالی

  مطالبات:

  وظایف این بخش به این شرح است:

  الف)تکمیل یافته های سازمان،توسط انجام بازرسی و حسابرسی

  ب)محاصبه پرونده کارگاههای حقیقی و حقوقی

  ج)محاصبه پیمان و صدور مفاصا حساب

  د)نگهداری حساب جاری کارگاه

  و)ورود و نگهداری بدهی های گذشته کارگاه

  ه)پیگیری مطالبات:

  مطالبات خود شامل بازرسی، محاسبه پرونده،محاسبه پیمان،پیگیری مطالبات،هیت های تشخیص ،اجرائیات می باشد.

  بازرسی:

  اهداف و وظایف این بخش شامل موارد زیر است:

  الف)برقراری نظم و رعایت اولویت در انجام بازرسی از کارگاه

  ب)تهیه اطلاعات سیستم محاسبه پرونده

  ج)شناسایی کارگاههای جدید از طریق انجام پلاک برداری

  د)برنامه ریزی عملیات روزانه بازرسی

  و)فراهم نمودن اطلاعات و ابزار جهت مدیریت ،کنترل و برنامه ریزی بازرسی و مدیریت درخواست های بازرس.

  محاسبه پرونده:

  وظایف این بخش شامل موارد زیر است:

  الف)افزایش سرعت و بالا بردن ظریب دقت در براورد بدهی کارگاه

  ب)ایجاد وحدت رویه در محاسبات

  ج)حفظ سوابق بیمه شدگان بازرسی

  د)تجدید محاسبات براوری

  و)ثبت و نگهداری مکانیزه پرونده مطالباتی

  ه)تهیه اطلاعات مدیریت

  محاسبه پیمان:

  وظایف این بخش شامل موارد زیر است :

  الف) افزایش سرعتبالا بردن دقت در برآورد بدهی کارگاه

  ب) ایجاد وحدت رویه در محاسبات

  ج) تجدید محاسبات بر آوری

  د) ثبت ونگهداری مکانیزه پرونده مطالباتی

  و)افزایش وصولی های سازمان

  ه) تهیه اطلاعات مدیریت

  پیگیری مطالبات:

  اهداف این بخش شامل موارد زیر است:

  الف) افزایش وصولی های سازمان با اعلام به موقع بدهی

  ب) صدور مکانیزه اعلامیه، اخطاریه، اجراییه

  ج) ثبت اعتراض کار فرما به بدهی

  د) ارسال پرئنده به هیئت های مطالباتی

  و)انجام عملیات تقسیط بدهی

  ه) ثبت مراحل  مطالباتی و نگهداری حساب جاری کارگاه

  ز) صدور آخرین صورت وضعیت بدهی کارگاه

  هیت های تشخیص:

  اهداف این بخش شامل موارد زیر است:

  الف)تخصیص دهی زمان به پرونده های مطالباتی

  ب)نمایش کلیه مراحل کار در دفتر هیئت

  ج) صدور مکانیزه دعوت نامه

  د) فراهم نمودن اطلاعات مدیریت

  اجرائیات:

  اهداف این بخش شامل موارد زیر است:

  الف) افزایش وصولی های سازمان با اعلام به موقع بدهی

  ب) صدور مکانیزه اجرائیه

  ج) انجام عملیات تقسیط بدهی

  د) ثبت  مراحل مطالباتی

  و) نگهداری حساب جاری کارگاه

  ه) صدور آخرین صورت وضعیت بدهی کارگاه

  ز) فراهم نمودن اطلاعات مدیریت

  سیستم های پشتیبانی:

  این بخش کنترل کلیه امور اداری ، مالی ، حقوق و تدارکات سازمان و داده های مربوطه و همچنین اخذ عملیات مالی از سایر سیستم ها را به عهده دارد  و شامل حساب داری، انبار ،حقوق و دستمزد ، دبیر خانه ، بانک تعهدات قانونی ،قوانین مقررات ،بودجه، حضور وغیاب و پرسنلی می باشد

  حسابداری:

  اهداف این بخش شامل موارد زیر است:

  الف)انجام کلیه امور مربوط به شناسایی و طبقه بندی و ثبت رخداد های مالی در واحد های سازمان وانعکاس آنها در دفاتر وگزارشات حسابداری

  ب)انجام عملیات پایان دوره مالی شامل صدور اسناد تعدیلی و سود وزیان ،اختتامیه وافتتاحیه و تهیه  طراز آزمایش واحد ها

  ج) تهیه صورت مغایرت دفاتر با صورت حساب های ارسالی از بانک.

  انبار:

  این بخش شامل موارد زیر است:

  الف)ثبت اطلاعات مکان های موجود در انبار

  ب)ثبت اطلاعات اسناد  وارده  و صادره

  ج)تعریف سطوح دسترسی جهت ایجاد اطلاعات مقداری و ریالی

  د)بروز آوری همسالان اطلاعات مقداری و ریالی

  و)ارائه گزارشات از موجودی و مصرفی کالا

  اموال:

  اهداف این بخش شامل موارد زیر است:

  الف)ثبت مشخصاتاموال و دارایی های ثابت واحد مربوطه

  ب)انتقال کارت اموال به سایر شعب یا سایر مراکز هزینه

  ج)جستوجوی اموال بر اساس کد عمومی، عنوان مشخصه محل استقرار،شماره پلاک،شماره سند،قسمت یا تاریخ خرید

  د)تهیه گزارشات مالی از حساب اموال و محاسبه هزینه استهلاک

  و)سرجمع داری اموال به تفکیک افراد و قسمتها

  حقوق و دستمزد:

  اهداف این بخش شامل موارد زیر است:

  الف)محاسبه حقوق بر اساس پرداخت ،کسور،کارکرد و حقوق انواع استخدامی

  ب)تعریف پرداختی ها و کسورات جدید

  ج)اعمال تغییرات قوانین در محاسبه انواع پرداختی و کسور

  د)انجام محاسبات معوقه

  و) محاسبات صندوق ها،بهره برداری،کارانه،عیدی

  دبیرخانه:

  این سیستم عهده دار عملیات مالی مربوط به فعالیت های ذیل می باشد:

  الف)کمک های قانونی کوتاه مدت و بلند مدت

  ب)برگشت مستمری

  ج)واریز وجوه ارسالی از استان

  د)تهیه صدور مقایرت دفتر روزنامه بانک تعهدات قانونی

  و)انتقال وجوه سوابق از سازمان به سایر صندوق ها

  ه)صدور سند حسابداری

  قوانین و مقررات:

  این سیتم عهده دار کلیه عملیات ثبت و ذخیره مجموعه قوانین،مقررات،دستور عمل ها،بخش نامه های مختلف سازمان تامین اجتماعی و واحدهای تابعه می باشند.این سیستم دارای امکان وارد کردن اطلاعات و مشاهده و سایر توانمندی هایی مانند انواع جستجو و پاره ای تسهیلات دیگر می باشد.

  بودجه:

  اهداف این بخش شامل موارد زیر است:

  الف)انجام کلیه امر مربوط به اعتبارات واحدها و نیز تعیین مانده اعتبار واحد براساس کدهای بودجه ای

  ب)تهیه صورت مقایسه اعتبارات و عملکرد تعیین انحرافهای آن

  ج)مکان پیش بینی بودجه سال آتی و مقایسه آن با عملکرد فعلی واحد

  حضور و غیاب:

  اهداف این بخش شامل موارد زیر است:

    و یا ثبت اطلاعات تایمیکس amano.pw الف)ثبت اطلاعات ورود و خروج ساعتهای

  توسط اپراتور ،که در نهایت منجر به محاسبه کارکرد ماهیانه پرسنل خواهد شد.

  ب)محاسبه کارکرد براساس شیفت کاری یا برنامه کاری ثبت مرخصی ها و ماموریت ها و کنترل آنها توسط سیستم محاسبه غیبت و اعمال ضرایب غیبت،دریافت تاخیر سرویس،ثبت انواع اضافه کاری و محاسبات مربوطه و محاسبه هزینه غذا

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی بیمه شعبه تامین اجتماعی میانه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی بیمه شعبه تامین اجتماعی میانه , گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی بیمه شعبه تامین اجتماعی میانه , پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی بیمه شعبه تامین اجتماعی میانه , دانلود کارورزی گزارش کارآموزی بیمه شعبه تامین اجتماعی میانه , گزارش کارورزی گزارش کارآموزی بیمه شعبه تامین اجتماعی میانه , پروژه کارورزی گزارش کارآموزی بیمه شعبه تامین اجتماعی میانه , کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی بیمه شعبه تامین اجتماعی میانه , کارورزی در مورد گزارش کارآموزی بیمه شعبه تامین اجتماعی میانه , نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی بیمه شعبه تامین اجتماعی میانه , گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی بیمه شعبه تامین اجتماعی میانه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت