پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک

تعداد صفحات: 64 فرمت فایل: word کد فایل: 3530
سال: 1387 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: هنر
قیمت قدیم:۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک

  چکیده :

  تا زمانی که طراحان گرافیک و صاحبنظران در طراحی حروف ، نخواهند هیچگونه فعالیتی  در جهت رفع محدودیت های خط  فارسی انجام دهند   ، مشکلات خط  فارسی همچنان به قوت  خود باقی است .  لذا پیشنهاد می شود که مرکز و یا  انجمن  طراحی حروف که متشکل از خطاطان  و طراحان گرافیک و دست اندرکاران  حروف چینی و چاپ می‌باشد  ، تاسیس شده و به فعالیت در جهت رفع مشکلات خط فارسی بپردازند .

  همجهت با موضوع  رساله که بحث اصلی آن پیرامون طراحی حروف فارسی است.

   

  مقدمه :

  تعریف ارتباط : ارسطو فیلسوف  یونانی شاید  نخستین اندیشمندی باشد  که   ۲۳۰۰    سال   پیش  در زمینه ارتباط سخن گفت.

  ارتباط عبارت است از:( جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل  وامکانات موجود برای  ترغیب و اقنای دیگران .

  ارتباط عبارت  است : ( از فراگرد انتقال یک محرک با پیام از سوی برقرار کننده  (فرستنده )  به فرد دیگری (گیرنده ) به منظور تغییر ر فتار.

  با جمع بندی  مطالب فوق می توان  ارتباط را فراگرد انتقال  پیام از سوی  فرستنده  برای   گیرنده دانست. مشروط بر اینکه در معنای دریافت  شده  توسط  گیرنده  و معنای مورد  نظر فرستنده پیام مشابهت مشاهده شود .

  بخش اول

   

  فصل اول

  خط :

  انسان خط را در طی قرون و با گذراز مراحل چند تکامل بخشیده.هر تحول به دهها و  صدها سال گذشت زمان نیاز دارد. چرا که هر تحولی به ارتقاء توان بصری  مخاطبین نیاز دارد.  متکاملترین

  درجه ای که خط بدان رسید عبارت بود از : خط الفبایی که تا کنون نیز بدان می نویسیم .

  انواع خط : خط تصویری وخط واژه نگار

      منبع    : خوشنویسی در ایران لیلا برات زاده 

   

  در میان ملل متمدن، خط منحصرا وسیله نمایش و ضبط و تفهیم مقاصد و افکار است. ذوق  لطیف ایرانی هم توانسته است از آن استفاده کند واینکه قرنهاست خط ایرانی یکی ازمظاهرهنری  ظریف اسلامی- ملی می باشد .

  خط ایرانی قریب به هزار سال است که وسیله هنر نمایی خوشنویسان است و پیوسته هنرمندان  در صدد تکمیل و توسعه آن بوده اند ومدت هفت قرن پیوسته خطوط ایرانی سیر تکاملی خود را نموده

  و درحدود قرن دهم به حد اعلای  ترقی  و زیبایی و شیوایی خود رسید .

  البته وضع کنونی و اقتضای زمانه  و متداول شدن قلمهای تند نویس و ماشین تحریر برای  کاربرد

  در  صنعت چاپ در تسریع کار برای اهمیت دادن  به زمان  و قلمهای جدید کامپیوتری  نیز برای راحتی  کارهای  چاپی  و تایپی در  زوال  این هنر کمک نموده است .  ولی این نکته  را هم  نباید فراموش کنیم که باید به پیروی از راهی که نیاکان  ما رفته اند، برای احیای  هنرهای زیبای   قدیم مانند : هنر خوشنویسی ومینیاتور و....... به  زنده  نگه داشتن هنر خط و ترویج آن اهمیت دهیم . 

  بخش اول

  فصل دوم

   کاربرد های گرافیکی خط:( طراحی حروف)

  کار هنرمند بر اساس موقعیت زمانی و مکانی شکل می گیرد . چرا که دیدگاه های زیبا شناسی در هر دوره ای  متفاوت است .  ممکن است مردم در دوره ای  نوعی دید گاه  و برداشت  از زیبایی داشته باشند که این دید گاه در دوران بعد به کلی متفاوت باشد . 

  امروزه  کار کردن روی شکل  و فرم الفبا  و خط های  سنتی و بومی به وسیله طراحان  گرافیک برای مصارف گوناگون انجام می شود که از مهمترین آنها طراحی کامل حروف الفبا می باشد.

   

   ( طراحی کامل حروف الفبا ) :    

  هر گروه الفبای طراحی شده باید در نوع خودش منطقی باشد . اختراع الفبا یکی از  برجسته ترین فعالیتهای زیبا شناسی به حساب می آید . امروزه هر کس در زمینه طراحی دارای ذوقی است  که گاه منجر به اختراع یک حرف زیبا می شود و خصوصیات  فردی جالبی را در آن اجرا  می نماید

  و چه بسا که با ریزه کاری های تزئینی آن را سرشار از زیبایی می کند  ولی از آن پس طرح  باید یک رابطه صحیح و منطقی را نسبت به حرف اولش دنبال کند . او باید قدرت برقرار کردن   یک جریان قیاسی سلیس و روان را داشته باشد و در عین حال تخیل او فلج نگردد.

  استاد ممیز درباره طراحی حروف فارسی در عصر معاصر می گوید : در زمینه طراحی حروف

  بسیار کم کار کرده ایم و اغلب قلم هایی  که این روزها به وسیله کامپیوتر  طراحی شده  معیوب  و ناقص اند . زیرا اولا الگوی فرنگی دارند و دوما  به  خوش نویسی  و اسکلت حروف فارسی   در آنها کمتر توجه شده است . چفت و بست اغلب این حروف به طور فنی طراحی نشده است و     از همه بد تر اینکه این قلم ها به طور کامل با روحیات ایرانی منطبق نیستند . بطور مثال  قلم های:

   

   

  Ï»H       :       اول
              ³I¿²H      :                الهام
   

  در طراحی حروف شیوه های مختلفی وجود دارد که می توان آنها را در دو بخش عمده جای داد :

  الف :  طراحی  در قالب خوشنویسی سنتی یا خطا طی

  ب   : طراحی  خارج از قالبهای   خوش نویسی سنتی

  الف :   در این نشانه ها کاملا از قلم های خوش نویسی  استفاده شده  است ولی  با ترکیب بندی   و جای گذاری  منطقی  و  مناسب  در یک کادرمشخص  .  دراین شیوه اصولا طراح به  هیچ عنوان ازقوانین، فرمول، قواعد و قلم خوشنویسی دوری نمی کند و نیز به  آن وفادار می ماند و سعی  در هر چه زیباتر جلوه دادن آن در یک  ترکیب بندی درست و اصولی دارد .

  مثال :  طراحی عنوان موزه رضا عباسی 

  ب   :    دراین  نوع  نشانه ها   قواعد  خوشنویسی رعایت  می شود  ولی فرم  اصلی  حروف  با طراحی گرافیک ، تازگی و پویایی خاصی  می یابد و سعی درایجاد  طرحی  نو می نماید .از این رو هر چه ساده تر کردن طرح اصلی و ترکیب بندی  جدید هدف اصلی می باشد .

 • فهرست و منابع پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک

  فهرست:

  بخش اول    فصل اول    :    خط و نمونه هایی از خطوط ایرانی

  بخش اول   فصل دوم     :    کاربرد گرافیکی خط  ( طراحی حروف)

  الف : طراحی کامل حروف الفبا

  ب   : طراحی نشانه بصورت نشانه نوشتاری

  عناصر در طراحی حروف :

  نقطه ،  خط ، جرم و سطح  ، فضا و مکان  ، بافت

  قواعد هایی برای طراحی حروف فارسی :

  ارتباط و هماهنگی ، تغییر حالت و جهت  ، تکرار و ریتم ، تاکید و تضاد ، برتری ، توازن

  بخش دوم فصل اول     :

  نکات قابل توجه در طراحی حروف فارسی

  تحول قرارداد ها و عادات بصری  ، متد هایی برای طراحی حروف ،  به کارگیری  متدهای خطاطی در طراحی حروف ، نتایج سهل وممتنع در طراحی حروف ،ترکیب بندی در کلمات

  تغییر شکل فرمها در مراحل طراحی ، فشردگی و کشیدگی حروف ، وصل حروف ،نقطه  در حروف ، اجرا در طراحی حروف و تکنیک های آن .

  نتیجه

  ویژگی ها و محدودیت های خط فارسی .  

   

   

  منبع:

  یغار. احمد . اصول طراحی حروف فارسی  ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس . رشته گرافیک . ۱۳۷۳

  ۲ - کوکب طاهباز   . بررسی قابلیت های تصویری خط . رشته ارتباط تصویری دانشگاه تربیت مدرس . کارشناسی ارشد . ۱۳۷۷

  ۳ - ساختار بسته بندی    ترجمه و گردآوری : مهدی رضایی

  ۴ - سی قرن طراحی گرافیک : ملک محسن قادری

  ۵ - کتاب نشانه : بیژن صیفوری – ساعد مشکی

  6-کتاب گرافیک ۲  : محمود ارواحی آذر

  ۷ – خوشنویسی در ایران : لیلا برات زاده

  ۸ – اطلس خط  

دانلود کارآموزی پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک, گزارش کارآموزی پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک, پروژه کارآموزی پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک, دانلود کارورزی پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک, گزارش کارورزی پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک, پروژه کارورزی پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک, کارآموزی در مورد پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک, کارورزی در مورد پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک, نمونه گزارش کارآموزی درباره پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک, گزارش کار در مورد پروژه کارآموزی کاربرد های خط در گرافیک
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت