گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق

تعداد صفحات: 49 فرمت فایل: word کد فایل: 3828
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی الکترونیک
قیمت قدیم:۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق

  چگونگی برق و آثار آن

  برق در همه جا حتی در بدن انسان نیز وجود دارد زمانی برق در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد که بصورت الکتریسته جاری باشد هیچگاه برق بچشم دیده نمی شود . چون سرعت آن (حرکت الکترون ها) فوق العاده زیاد است. بنابراین از آثار آن پی به وجودش می بریم . مانند روشن شدن یک چراغ یا گرم شدن یک اتو که روشنایی چراغ و گرمائی اطو وجود برق را به ما می شناساند. سرعت جریان برق تقریباً برابر است با سرعت نور و معادل است با 156000 مایل در ثانیه که هر مایل مساوی با 1760 یارد است.

   انواع الکتریسته :  

  1- الکتریسته ساکن          2- الکتریسته جاری                        

  الکتریسیته ساکن ، الکتریسیته ای است که در اثر مالش یا اصطکاک بوجود می آید مانند برخورد ابرها وکشیدن شانه بر سر.

  الکتریسته جاری ،الکتریسیته ای است که ا زحرکت الکترونها از قطبی به قطب دیگر بوجود می آید مانند برق باطری یا مولد. 

   

   

  تعریف مدار و انواع آن :

  هرگاه جریان برقی از نقطه ای شروع بحرکت کند و مجدداً‌ به همان نقطه بگردد تشکیل یک مدار داده است که به آن مدار ساده گویند. مدار بر دو نوع است ،مدار باز یا ناقص و مداربسته یا کامل .

  مدار باز OPEN CIRCUIT : هرگاه جریان برق ا زنقطه ای شروع بحرکت کند ولی بهمان نقطه برنگردد آنرا مدار باز گویند مانند سیم کشی یک چراغ .

  مدار بسته SHOT CIRCUIT : هرگاه جریان برق ا زنقطه ای حرکت کند و باز به همان نقطه برگردد آنرا مدار بسته یا کامل گویند.

  فرکانس :

  تعدا تناوب را در واحد زمان فرکانس گویند . مثلاً وقتی که می گویند فرکانس 50 سیکل است یعنی در  هر ثانیه 50 مرتبه جریان برق تغییر جهت می دهد و فرکانس یا ولتاژ هم نیز دارای رابطه ای می باشند چون ولتاژ شرکت نفت که 250 می باشد فرکانس آن 50 است ولی در برق آمریکا که ولتاژ 110 می باشد فرکانس آنن 60       می باشد و فرکانس را با فرکانس سنج یا اسلسکوپ (OSOLOSCOP) اندازه       می گیرند.

   

  فرق جریان AC و DC چیست ؟

  جریان AC  متناوب و قابل کم و زیاد شدن می باشد و دارای فرکانس نیز است ولی جریان DC مستقیم است و فرکانس ندارد ،بهمین علت برق مصرفی یک شهر ACو متناوب است.

  هادی و عایق

  هر جسمی که جریان الکتریسیته به آسانی ا زآن عبور نماید هادی الکتریسیته می باشد و مهمترین آنها عبارتند ا زطلای سفید- نقره – مس – آلومینیوم – آهن و هر جسمی که مانع عبور جریان برق شود عایق نامند و مهمترین آنها عبارتند از هوا – چوب خشک – کاغذ – روغن – شیشه – میکا. این عایقها معمولاً هر کدام درجای مناسبی و مخصوص مصرف می شوند. مثلاً ‌میکا در جاهای که حرارت زیاد است و چوب در جائی که حرارت وجود ندارد.

  قوانین اهم :  ولت – اهم – آمپر

  قوانین اهم درباره ولت – اهم و آمپر بحث می نماید که بترتیب زیر می باشند. :

  تعریف ولت : ولت واحد اختلاف سطح می باشد. واحد اختلاف سطح دو سرسیم که اگر شدت جریان آن یک آمپر و مقاومتش یک اهم باشد نیروی محرکه الکتریکی دو سرسیم برابر یک ولت خواهد بود و آنرا بحرف V نشان می دهند.  

  تعریف آمپر : آمپر واحد شدت جریان است و اگر اختلاف سطح دو سرسیمی برابر یک ولت و مقاومت آن یک اهم باشد شدت جریانی که از آن عبور می نماید یک آمپر است و آنرا بحرف I نشان می دهند.

  منظور از بکار بردن فیوزها با کاشی جدید محصور شده چیست ؟

  اولاً‌ عایق خوبی است . ثانیاً‌ دیرتر حرارت می گیرد. ثالثاً‌جرقه از خود بیرون نمی دهد.

  اگر فیوز ضعیفی در جعبه اصلی فیوز برق قرار داده شود چه اشکالی دارد؟

  اگر فیوز ضعیف تر است قدرت دستگاه مورد مصرف در اثر عبور جریان بیش از حد فیوز قطع می شود.

  قبل از تعویض فیوز سوخته چه باید کرد؟

  اولاً‌مدار و ادوات را آزمایش می کنیم که معمول گردد اتصالی نیست سپس باندازه آمپر مجاز فیوز را انتخاب نموده و پس ا زآزمایش آنرا نصب می کنیم.

  اگر در موقع تعویض فیوز سوخته مجددا ً‌فیوز بسوزد علت چیست ؟

  دستگاه آمپر بیشتری می کشد که علت دارد .

   مدار اتصالی است .

   درجعبه تقسیم یا فیوزها اتصالی است یا لوکانکشن می باشد.

  بریکرباکس چیست ؟ Breaker Box

  جعبه کلیدهای خود کاریست که بطور اتوماتیک قطع می شود روی آمپرهای معینی میزان شده است .

  موارد استفاده بریکرباکس کجاست ؟

  در ادارات و بیمارستانها و باشگاهها و منازل می باشند.

  چه امتیازی بریکرباکس بر جعبه فیوز دارد؟

  بریکرباکس بطور خود کار کار می کنند که اگر جریانی بیش از آن عبور کند بطور اتوماتیک قطع می شود. در صورتیکه فیوز بیش از حد معمول باشد ایجاد خطر و آتش سوزی می نماید.

  علت ا زکار افتادن تریپ مکرر بریکرباکس و قطع در مدار برق چیست ؟ در این موقع شما کجا را بازرسی می کنید؟

  علت اتصالی د رمدار یا ادوات یا سوختگی آنهاست ، در این موقع ابتدا مدار و سپس ادوات را بازرسی می کنیم.

  خاصیت روغن در کابل چیست ؟

  برای جلوگیری از فرسوده شدن عایق کابلها و همچنین خنک نگهداشتن کابل بکار  می رود . سه فاز درکابلها چگونه مشخص می شود؟

  درکابلهای روغنی از شماره های 0- 1-2-3 استفاده می شود که شماره 1 تا 3 فازها و سیم منفی می باشد ولی در کابلهای پلاستیکی p.v.c به وسیله رنگهای قرمز – آبی – زرد – فاز سیاه منفی می باشد. اول روی آن ماسه ریخته بعد روی کابل قالب         می گذارند و سپس خاک روی آن می ریزند.

  وقتی کابل در مسیر کانال انداخته شده با چه چیزی آنرا می پوشانند؟

  اول روی آن ماسه ریخته بعد روی کابل قالب می گذارند و سپس خاک روی آن        می ریزند.

  اگر روی طناب اسید ریخته شود چکار باید کرد؟

  طناب را دور انداخته از طناب جدید استفاده می کنیم.

  انواع نقره ها را نام ببرید :

  پنما اینسولیز برای ولتژهای قوی و صنعت.

  شکل اینسولیز برای ولتاژهای قوی و صنعت.

  ساس پن شن اینسولیز برای ولتاژهای بالا .

  بک آرام Back Arm و کراس آرم Cross Arm چه هستند؟

  براکتهایی هستند که روی عمودهای برق نصب می گردند  و برای نگهداری سیمهای هوایی از آن استفاده می شود.

  Jumper چیست و در کجا مورد استفاده است ؟

  واسطه رشته های کابل به سیم هوائی چمپر نام دارد که روی عمودهای برق جهت وصل سر کابل به سیمهای هوایی صورت می گیرد.

  Jumper بچند طریق صورت می گیرد؟

  به دو طریق : ولتاژ پایین چون سیمها نازک است آنها را در سیمهای هوائی میپیچند. 2- در ولتاژهای قوی بوسیله Bolt . U سه سیمهای هوائی پیچ و مهره می کنند که باید کاملاً‌محکم شود.

  انواع عمودهای برق را بنویسید :

  جهت فشار ضعیف One Pole جهت فشار قوی و ضعیف H.Pole

  جهت فشار قوی Tower . Pole  جهت سرکابلها Terminal . Pole

  بوسیله چه چیزهایی عمود های برق را محکم نگاه می دارند؟

  بوسیله آرمراستیک Armer Steek

  بوسیله استی وایر Stay Wire

  در موقع بالا رفتن از عمود برق از چه وسائلی استفاده می کنند؟

  از وسائل ایمنی از قبیل کمربند – کلاه – لباس و دستکش ایمنی ، اگر پایه عمود چوبی بود از کفش مخصوص قلابدار ، کیف مخصوص حمل ابزار ، باید در نظر داشت که حتماً موقع بالا رفتن دستها کاملاً ‌باید آزاد باشد.

  دو نوع از ابزار هایی که درسیم کشی هوایی استفاده می شوند نام ببرید:

  درا وایر Draw Wire

  تست وایر Test Wire

  Pole . Pak چیست ؟

  چوب سه تیزه مانندی است که برای تراز نگهداشتن عمودهای چوبی بکار می رود و این طریق که نوک تیز چوب را در عمود چوبسی فرو می برند و انتهای آنرا در زمین تکیه می دهند البته از روی Pole Pak استفاده می شود ووقتی کاملاً‌عمود تراز شد پایه آنرا از پر می کنند.

  در سیم کشی هوایی برق کارگرها از ورقه پلاستیکی بنام Ruber – Blueket استفاده می کنند این ورقه برای چیست ؟

  برای جلوگیری از اتصال سیم ها استفاده می شود که آنرا روی سیمها می اندازند تا در ضمن کار بهم نخورد و اتصال پیدا نکند .

  نام سه نوار و محل مصرفشان را ذکر کنید.:

  نوار زرد Yellow Tape برای کابلها .

  نوار پلاستیکی Plastic Tape برای اتصال کردن سیمها .

  نوار پارچه ای Cotton Tape برای سولدورها.

  سیمهای هوائی را به چند طریق وصل می کنند ، شرح دهید:

  وصل شکافدار موازی از کلمپسهایی که دارای شکافهای موازی هستند استفاده        می شود و بدین طریق که سرسیمها را در شکافی از دو طرف قرار داده آنرا بوسیله واشر و پیچ و مهره محکم می بندند تا سیمها در پلها محکم بسته شوند. 

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی و نصب تابلو های برق
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت