گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک

تعداد صفحات: 64 فرمت فایل: word کد فایل: 3883
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مدیریت
قیمت قدیم:۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک

  مقدمه

  مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در  راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رسالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آموزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.

  فصل اول رسالت یا حقوق ثبت 

  2- اعتبار بخشیدن به معاملات

  حقوق ثبت در راستای انجام وظایف و مأموریت های خود دو رسالت یا هدف عمده و اساسی را دنبال می نماید که عبارتند از:

  به عبارتی: رسالت یا هدف حقوق ثبت عبارتست از: تثبیت مالکیت مالکین یا اشخاص ئ اعتبار بخشیدن به معاملات،قرارها و اقرارها(حقوق ارتفاقی)تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی(ازدواج و طلاق) به منظور جلوگیری از اختلافات و تنازعات و طرح دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی.

  2- تعریف و انواع سند:

  سند نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و بطور کلی بر دو نوع است. 1- سند رسمی         2- سند عادی

  - سند رسمی: اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأموران رسمی دولت در حدود صلاحیت و وظایف آنها و مطابق قانون و مقررات تهیه شده است سند رسمی است بنابراین اسناد زمانی رسمی تلقی می شوند که حداقل سه شرط اساسی ذیل را داشته باشند.

  به موجب ماده70 قانون ثبت، سند رسمی معتبر است و انکار و تردید در آن تأثیری ندارد و تمام محتویات از قبیل شماره ، تاریخ ، امضاء ، نوشته های داخلی و بطور کلی مجموعه سند رسمی معتبر و قابل استناد است مگر اینکه مجعولیت آن توسط مراجع قانونی اثبات شود.

  - سند عادی: در حقوق ثبت تعریف آشکاری از سند عادی در دست نیست اما می توان گفت کلیه نوشته ها، اسناد و مدارکی که در مراجع رسمی تهیه نشود از قبیل قولنامه ها، قراردادهای شخصی بین طرفین یک معامله و به طور کلی نوشته و مدرکی که شکل رسمی نداشته باشد از نوع سند عادی است.

  فصل دوم: انواع شیوه های ثبت املاک

  1- ثبت به روش عادی         2- ثبت روش عمومی

  ثبت عادی:

  ثبت عادی به موچب قانون مصوب از سال1302 ه. ش. یعنی ابتدای ایجاد اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور شروعو تا زمان اجرای قانون ثبت عمومی اجرا شد این قانون طی سالهای1305 و 1306 1307 اصلاح و تعدیل گردید اما به دلیل مشکلاتی که در عمل بوجود می آمد دوام چندانی نیافت با این وجود کلیه قوانین و مقرراتی که از سال1302 تا پایان سال1310 در مجموعه ثبت اسناد و املاک اجرا شده بر اساس ثبت عادی است و املاکی که طی این مدت زمانی، سنددار شده اند از ویژگیهای ثبت عادی برخوردارند.

  ثبت عادی با دو ویژگی عمده از ثبت عمومی قابل تمایز است که عبارتند از:

  1- در ثبت عادی عملکرد موردی بود یعنی مالکان به صورت انفرادی برای ثبت ملک خود به اداره ثبت مراجعه می نمودند.

  2- درثبت  عادی عمل اختیاری بود و مردم اجباری برای به ثبت رساندن ملک خود نداشتند لذا این حالت اختیاری بودن، اهداف حقوق ثبت را محقق نساخت.

  ثبت عمومی: در تاریخ26/12/1310 قانون ثبت تغییر یافت و ثبت عمومی جایگزین ثبت عادی شد با این ویژگیها:

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک

  فهرست:

  فصل اول:                                                                                   2

       رسالت یا هدف حقوق ثبت                                                                  2

       تعریف و انواع سند                                                                             3

  فصل دوم: انواع شیوه های ثبت املاک                                               4

  فصل سوم: تصرفات                                                                      7

  فصل چهارم: عملیات اجرایی ثبت عمومی                                           9

  فصل پنجم: آگهی ها                                                                      11

  فصل ششم: اعتراضات                                                                    17

  فصل هفتم: دفاتر                                                                           21

  فصل هشتم: تفکیک و افراز                                                              29

  فصل نهم: هیأتهای نظارت و شورایعالی ثبت                                        30

  فصل دهم: ابطال و اصلاح سند مالکیت                                               35

  فصل یازدهم: مواد147 و 148 قانون ثبت                                           48

  فصل دوازدهم: مواد 140 و 133                                                      52

  فصل سیزدهم: موقوفات و اراضی شهری                                                 58   

   

  منبع:

  ندارد

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی در اداره ثبت اسناد و املاک
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت