گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب

تعداد صفحات: 92 فرمت فایل: word کد فایل: 4005
سال: 1382 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کشاورزی زراعت
قیمت قدیم:۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب

  در دوره کارآموزی ،کارهای انجام شده را می توان به 4 گروه تقسیم کرد:

  1-بازدید از طرح های تحقیقاتی و آشنایی با مراحل مختلف انجام یک طرح تحقیقاتی

  2-تحقیقات کتابخانه ای در مورد مسائل مختلف

  3-آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با مهندسی خاکشناسی و آمار

  4-کار در آزمایشگاه

   

  طرح های تحقیقاتی بازدید شده:

  -بررسی های فیزیولوژیکی تحمل به خشکی در چغندر قند در ارتباط با P,K

  -بررسی اثر منابع و مقادیر پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی پنبه در شرایط شور و غیر شور

  -اثر مصرف مواد آلی بر کمیت و کیفیت محصول چغندر قند

  -بررسی عملکرد گوجه فرنگی در سطوح مختلف N,Kاز طریق روش کود آبیاری

   

  تحقیقات کتابخانه ای انجام شده:

  -بررسی اثرات میزان محلول پاشی عناصر کلسیم و منگنز بر روی خواص کمی و کیفی دو رقم گوجه‌فرنگی

  - تعیین معیارهای کیفی میوه‌های صادراتی، افزایش عملکرد و ارتقاء کیفی آنها با مصرف بهینه کود و آب در کشور

  - بررسی اثر مصرف فاضلاب تصفیه شده طی فرایند هوا دهی بر خصوصیات شیمیایی خاک و تجمع عناصر کمیاب سرب و کادمیوم در گیاهان آبیاری شده با فاضلاب

  -اثر محلول پاشی کلرور کلسیم بر روی درختان سیب

  - بررسی اثرات کودهای ازت وپتاسه بر عملکرد محصول گل زعفران

  - تعیین تناسب اراضی گندم آبی و چغندرقند در منطقه چناران، استان خراسان

  - تعیین‌ نیاز آبی‌ گیاه‌ چغندرقند به‌ روش‌ لایسیمتری‌ در مشهد

  - ضرورت مصرف گوگرد در خاک های استان خراسان

  -تحقیق در مورد اثر گوگرد در حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

  -تهیه مقاله در مورد اثر گوگرد و ارسال برای چاپ در مجله زیتون

  - بیوفسفات طلایی، کودی جدید در تغذیه نوین درختان میوه

  -همکاری در انجام طرح برآورد کود مورد نیاز محصولات زراعی استان خراسان

  -ترجمه متون تخصصی خاکشناسی

  -آشنایی با روش تحقیق

   

  کار در آزمایشگاه:

  -آنالیز گیاه و خاک

  -نمونه برداری نمونه گیاه و نمونه خاک

   

  آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با مهندسی خاکشناسی و آمار

  -یادگیری نرم افزار Mstatc وSigmstat که در مورد بررسی آماری نتایج حاصله از طرح های تحقیقاتی می باشد.

  -مدل جامع کامپیوتری توصیه کودهای شیمیایی و آلی در راستای تولیدات کشاورزی پایدار

   

  شرح طرح های تحقیقاتی بازدید شده:

  - بررسی های فیزیولوژیکی تحمل به خشکی در چغندر قند در ارتباط با P,K

  چکیده و شرح کامل طرح و هدف از اجرای آن به پیوست ضمیمه شده است.

  -بررسی اثر منابع و مقادیر پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی پنبه در شرایط شور و غیر شور

  چکیده و شرح کامل طرح و هدف از اجرای آن به پیوست ضمیمه شده است.

  بررسی عملکرد گوجه فرنگی در سطوح مختلف N,Kاز طریق روش کود آبیاری

  چکیده و شرح کامل طرح و هدف از اجرای آن به پیوست ضمیمه شده است.اثر مصرف مواد آلی بر کمیت و کیفیت محصول چغندر قند

  مقدمه :

       اثرات سودمند مواد آلی در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاکهای زراعی و نقش آنها در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. این مواد تا قبل از شناسایی و مصرف کودهای شیمیایی در حدود 150 سال پیش تنها منبع خارجی تأمین کننده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به شمار می‌آمدند. ولی با گذر از کشاورزی سنتی و ورود به کشاورزی مدرن در نیم قرن اخیر متأسفانه مصرف کودهای آلی کاهش و کودهای شیمیایی بطور روز افزونی افزایش یافت. تخریب خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک در اثر عدم مصرف کودهای آلی و کشت و کار بیش از اندازه و نیز آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی در کشاورزی باعث گردید که در سالهای اخیر مصرف این نوع کودها دوباره مورد توجه قرار گیرد. بطوریکه مدیریت مطلوب ماده آلی در خاک قلب کشاورزی پایدار نام گرفت. در همین راستا در کشور ما نیز در نظر است که با استفاده از مواد آلی از منابع مختلف سطح ماده آلی خاکهای زراعی حداقل به میزان یک درصد افزایش یابد.ماده آلی منبع مواد معدنی و انرژی برای گیاهان و موجودات خاک است و با تشدید فعالیت زیستی در خاک به چرخش بهتر عناصر غذایی و قابلیت جذب آنها کمک می‌کند. تحقیقات مختلف نشان داده است که در خاکهای آهکی مخلوط کردن کودهای فسفاته با کودهای آلی موجب جذب بهتر فسفر توسط گیاه می‌گردد. این پدیده می‌تواند ناشی از کاهش pH خاک در اثر CO2 حاصل از فساد مواد آلی و نیز اثر فسفر آلی باشد. معدنی شدن 1 درصد ماده آلی در 30 سانتیمتری سطح خاک می‌تواند معادل 9 تن در هکتار اسید سولفوریک، پروتون آزاد کند کمپلکس‌های آلی - فلزی که بر اثر تجزیه میکروبی ماده آلی خاک تشکیل می‌شوند نیز قابلیت جذب عناصر کم مصرف را بطور مؤثری تحت تأثیر قرار می‌دهد. ماده آلی  خاک دانه سازی و متعاقب آن نفوذ‌پذیری خاک را افزایش داده  و توسعه ریشه و راندمان مصرف آب را بهبود می‌بخشد.

     سطح زیر کشت چغندرقند در کشور 185 هزار هکتار و تولید کل چغندرقند در کشور 5 میلیون تن گزارش شده است که در این میان استان خراسان با سهم 6/33 درصد از سطح زیر کشت و 9/35 درصد تولید آن در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد مطالعات انجام شده تاکنون در استان بیشتر روی تاثیر کودهای شیمیایی خصوصاً N-P-K متمرکز بوده و  به بررسی اثرات مواد آلی پرداخته نشده است.

   

  مواد و روشها :

            به منظور بررسی تاثیر مواد آلی بر کمیت و کیفیت محصول چغندرقند پژوهشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 10 تیمار و در 4 تکرار در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (طرق) انجام شد تیمارهای آزمایش عبارت بودند از مقادیر 5/2، 5 و 10 تن در هکتار از هر یک از کودهای گاوی، مرغی و کمپوست و شاهد (بدون مصرف هر گونه کود دامی) قبل از کاشت از هر تکرار یک نمونه مرکب خاک از عمق 30-0 سانتیمتری تهیه و در آزمایشگاه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن تعیین گردید

  جدول1- برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

   

  عمق SP Ec pH T.N.V OC N P K بافت
  (%) Ds/m (%) (%) (%) (mg/kg) (mg/kg)
  30-0 36 Aug-00 8 21 Jul-00 Jan-00 10 237 لوم

   

     بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون خاک، مقادیر کودهای ازته، فسفاته و پتاسیمی مورد نیاز 350 کیلوگرم اوره، 100 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار برآورد شد. تمامی کود فسفره و پتاسه و  کود ازته قبل از کاشت و مابقی کود اوره در طی دوران رشد برای تمامی کرتهای آزمایشی بطور یکنواخت و به صورت سرک مصرف گردید. مواد آلی مورد استفاده (کود گاوی، کود مرغی و کمپوست) قبل از کاشت در سطح خاک پخش و بوسیله دیسک به زیر خاک برده شد. مساحت هر کرت آزمایش 60 متر مربع و میزان بذر مصرفی 20 کیلوگرم در هکتار و رقم مورد استفاده PP22 بود. پس از برداشت محصول عملکرد ریشه تعیین گردید و در آزمایشگاه، عیار، درصد قند خالص، درصد ملاس، راندمان استحصال، ناخالصی‌های سدیم و پتاسیم ، میزان ازت و ضریب قلیائیت اندازه‌گیری شد. نتایج حاصله با استفاده از نرم‌افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت گروه‌بندی میانگین تیمارها با آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح 5 درصد انجام شد.

  نتایج و بحث :

            نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس داده های حاصل از آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای مختلف مواد آلی بر عملکرد ریشه و صفات درصد قند خالص، درصد قند ملاس، راندمان استحصال و ناخالصی‌‌  پتاسیم و میزان ازت معنی‌دار بود ولی بر عیار، ناخالصی سدیم و ضریب قلیائیت معنی دار نبود. بیشترین عملکرد به مقدار 61 تن در هکتار مربوط به تیمار مصرف 10 تن کود مرغی بود و کمترین آن به مقدار 45 تن در هکتار در تیمار مصرف 5/2 تن کمپوست در هکتار بدست آمد. بالاترین عیار حاصل به مقدار 59/19% در تیمار مصرف 5 تن کمپوست حاصل شد. بطور کلی مصرف ماده آلی باعث بهبود کیفیت محصول چغندرقند گردید.

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب

  فهرست:

  ندارد

   

  منبع:

  1[  بpختیاری، و.، م. ج. ملکوتی، ک. خاوازی و ا. بای بوردی. 1380. جایگزینی بیوفسفات طلایی (خاک فسفات همراه با گوگرد، کودحیوانی وتیوباسیلوس) با سوپر فسفات تریپل در باغهای سیب کشور. مجله خاک و آب (ویژه‌نامه مصرف بهینه کود)، جلد 12، شماره 14، موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.

  ]2[  پسندیده، م. 1381. شناخت ناهنجاریهای تغذیه‌ای و امکان جایگزینی بیوفسفات طلایی محتوی روی بجای کودهای فسفاته وارداتی در درختان سیب. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد ایران.

  ]3[  کوچک‌زاده، ی.، م. ج. ملکوتی. و ک. خاوازی. 1380، نقش گوگرد، تیوباسیلوس، حل‌کننده‌های فسفات و تفاله‌ چای در تأمین فسفر مورد نیاز ذرت از خاک فسفات. مجله خاک و آب (ویژه‌نامه مصرف بهینه کود)، جلد 12، شماره 14، موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.

  ]4[  لطف الهی، م.، م. ج. ملکوتی، ک. خاوازی و ح. بشارتی. 1379. ارزیابی روشهای مصرف مستقیم خاک فسفات در افزایش عملکرد ذرت علوفه‌ای در کرج. مجله علوم خاک و آب، ویژه‌نامه تیوباسیلوس، جلد 12، شماره 11، موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.

  ]5[ ملکوتی، م. ج. و ج. طباطبائی. 1378. تغذیه صحیح باغهای میوه کشور. نشر آموزش کشاورزی، سازمان تات، کرج، ایران.

  ]6[ ملکوتی، م. ج. و س. ع. ریاضی همدانی. 1370. کودها و حاصلخیزی خاک (تألیف تیسدل و نلسون). چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ایران.

  ]7[  نورقلی‌پور، ف. 1379. اثر اسیدی کردن آب و دو میکرو ارگانیسم در قابلیت جذب آهن از کنسانتره آهن و فسفر از خاک فسفات به وسیله گیاه ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

   

   [8] Khavazi, K., F. Nourgholipour and M. J. Malakouti. 2001. Effect of Thiobacillus  and phosphate solubilizing bacteria on increasing P availability from rock phosphate for corn. International Meeting on Direct Application of Rock Phosphate and related Appropriate Technology-Latest Development and Practical Experiences. Kuala Lumpur, Malaysia.

  [9] Malakouti, M. j., K. Khavazi, H. Besharati and F. Nourgholipour. 2001. Review on the direct application of rock phosphate on the calcareous soils of Iran (country report). International Meeting on Direct Application of Rock Phosphate and related Appropriate Technology-Latest Development and Practical Exper

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت