گزارش کارآموزی حقوق - در دفتر کارشناس راه و ساختمان

تعداد صفحات: 181 فرمت فایل: word کد فایل: 4024
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق و فقه
قیمت قدیم:۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی حقوق - در دفتر کارشناس راه و ساختمان

  گزارش شماره: 1

  کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان آقای مهندس حسین اورسجی

   

  موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه 712/85 - شعبه 4 شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل:

   

  خواهان: خانم عصمت شریفی و غیره                                خوانده: آقای ستار نورزایی

   

  شرح اقدامات انجام شده:

  پس از مطالعه و بررسی پرونده مربوطه به اتفاق وراهنمایی خواهان و نماینده محترم دادگاه در تاریخ 24/11/85 ساعت 11صبح از محل موردنظر بازدید به عمل آمد که بعلت بسته بودن در موفق به بازدید از داخل ساختمان نشدند.

  با توجه به اظهارات خواهان در مورد وضعیت داخلی ساختمان موضوع کارشناسی به شرح زیر می‌باشد:

  الف) آدرس: گرگان - خیابان خمینی – آفتاب 18 - کوچه شهید محمد علی ناظری - داخل کوچه قطعه دوم شمالی - پلاک3 - کد پستی 89898/49176 و 89887/49176

  ب) مشخصات: طبق اظهارات خواهان ملک موصوف دارای عرصه به مساحت حدود107 متر مربع است که در آن یک ساختمان قدیمی ساز خشتی دارای پوشش نهایی سقف سفالی در دو طبقه بنا شده است.

  در طبقه همکف که به خوانده اجاره داده شده است دو اتاق به متراژ حدود 6و12مترمربع تعبیه شده است. آشپزخانه بمتراژ حدود 5 مترمربع به همراه حمام و دستشویی در حیاط واقع است.

  نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات:

  با توجه به مواردخواسته شده توسط قاضی محترم مبنی بر تعیین میزان و سابقه تصرفات خوانده و همچنین تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف با توجه به میزان سهم خواهانها (5/1دانگ از6دانگ) نظریه کارشناس به شرح ذیل نگارش ‌گردید:

  طبق اجاره نامه موجود در پرونده که از تاریخ 20/9/77 ملک موصوف به خوانده اجاره داده شده است سابقه تصرفات تا تاریخ دادخوست (8/6/85) نودودوماه و نوزده روز (92ماه و19روز) اعلام می‌گردد. 

  در مورد اجور معوقه با توجه به خواسته خواهان ها که از تاریخ 1/2/82به بعدمطالبه آن مدنظر ایشان می‌باشد با عنایت به موقعیت مکانی - مساحت - قدمت بنا و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه به شرح ذیل تفکیک و کارشناسی گردید

  کل تصرفات خوانده که در طول آن اجاره پرداخت نشده است از مورخ 1/2/82  لغایت  8/6/85 (تاریخ دادخواست) چهل ماه و هشت روزمی باشدکه اجورمعوقه آن براساس سهم هر یک ازخواهانها (5/1از6دانگ) بمیزان پنج میلیون و چهارصدونوزده هزار وششصدوچهل وسه ریال (643/419/5ریال) برآورد و بوسیله کارشناس گرامی اعلام شد.

   

  گزارش شماره: 2

  کارآموزی در دفتر کارشناس راه و ساختمان آقای مهندس حسین اورسجی

   

  موضوع کارآموزی: بررسی و مطالعه کارشناسی پرونده به شماره کلاسه 865/85 - شعبه 4 شورای حل اختلاف گرگان و به شرح ذیل:

   

  خواهان: فرحناز خدائی (وکیل ایشان آقای حسن بالارستاقی)   

  خوانده: فریبا خدائی ومریم جنتی عطائی

  خواسته:

   

  شرح اقدامات انجام شده:

  پس از تشکیل جلسه دادگاه به تاریخ 15/12/85 در ساعت10صبح کارشناس گرامی به دستور مقام محترم قضائی وباحضورو راهنمایی خواهان و وکیل ایشان به ملک مورد نظر عزیمت نمودند واز آن ملک بازدید ومعاینه فنی بعمل آوردند که گزارش کارشناسی به شرح زیر می‌باشد:

  1 - آدرس ملک:

  گرگان - بلوار مدرس - مدرس4 - بن بست شهید ملک2 - کدپستی13875/49158

  2 - مشخصات ملکی:

  ملک موصوف دارای عرصه ای به‌ مساحت 48 مترمربع واعیانی قابل استفاده سکونت به مساحت 5/44مترمربع می‌باشد که دراین عرصه سازه ای در دو طبقه بنا شده است که از نوع ساختمانهای آجری بدون کلاف می‌باشد.

  در طبقه همکف سرویس بهداشتی حمام باکف سرامیک ودیوار تا زیر سقف کاشی وتوالت باکف سنگ ودیوارتا ارتفاع نسبی 1 متر سنگ وهمچنین یک آرایشگاه زنانه به مساحت حدود 50/18مترمربع قرار دارد.

  در طبقه دوم یک سالن نشیمن وپذیرایی ویک اتاق خواب هردو با کف بتن و دیوارها گچکاری شده وآشپزخانه با کف سنگ ودیوارها تا زیر سقف کاشی ودر ضلع غربی این طبقه یک انباری نیز واقع است.

  درب ورودی اصلی به طبقه دوم ودرب انباری ودرب سرویس‌های بهداشتی آلومینیوم می‌باشدوهمچنین کلیه پنجره هاآلومینیومی است. درب اتاق خواب چوبی می‌باشد.

  پوشش سقف نهایی ایرانیت و نمای شرقی آن قسمتی آجر وقسمتی نیزبلوک سفالی (ایتال) است.

  دارای امتیاز آب (بشماره اشتراک96855) ‚ برق (بشماره اشتراک56369) وگاز (بشماره اشتراک 3652076) می‌باشد.

  دارای سیستم گرمایشی بخاری گازی وفاقد سیستم سرمایشی است.

  حدود اربعه این ملک بقرار زیر است:

  شمالا به منزل آقای امیرخانی ‚شرقا به کوچه بن بست ملک2‚جنوبا به منزل آقای نخعی وغرب آن زمین بکر می‌باشد.

  نتیجه‌گیری، اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات:

  با عنایت به بررسی‌های بعمل آمده وبا توجه به موقعیت مکانی ومساحت وکاربری مسکونی ومشخصات ساختمانی و مصالح مصرفی و با در نظر گرفتن جمیع جهات و جوانب امروعوامل موثر در قضیه ارزش شش دانگ عرصه واعیان به آدرس صدرالاشاره با کلیه مستحدثات وملحقات ومتعلقات ومنضمات مبلغ یکصدوسی و دو میلیون و سیصدهزارریال (000/300/132ریال) تقویم و برآورد ‌گردید و سهم خواهان ازقیمت ملک مذکور شصت وشش میلیون یکصدوپنجاه هزار ریال (000/150/66 ریال) می‌باشد.

  در مورد اجور معوقه از تاریخ 1/1/82  لغایت  6/7/85 (تاریخ دادخواست) با عنایت به موقعیت مکانی - مساحت - قدمت بنا و با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه به شرح زیر تفکیک و اعلام گردید

  (نمودار و جداول در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی حقوق - در دفتر کارشناس راه و ساختمان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی حقوق - در دفتر کارشناس راه و ساختمان, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی حقوق - در دفتر کارشناس راه و ساختمان, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی حقوق - در دفتر کارشناس راه و ساختمان, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی حقوق - در دفتر کارشناس راه و ساختمان, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی حقوق - در دفتر کارشناس راه و ساختمان, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی حقوق - در دفتر کارشناس راه و ساختمان, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی حقوق - در دفتر کارشناس راه و ساختمان, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی حقوق - در دفتر کارشناس راه و ساختمان, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی حقوق - در دفتر کارشناس راه و ساختمان, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی حقوق - در دفتر کارشناس راه و ساختمان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت