گزارش کارآموزی مونتاژ پراید

تعداد صفحات: 38 فرمت فایل: word کد فایل: 4075
سال: 1385 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی مکانیک
قیمت قدیم:۱۴,۷۰۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی مونتاژ پراید

  ایستگاه 1 : ایستگاه نوار سقفی

  کد کارگر مشغول به کار : A

  مراحل اصلی فعالیت :

  325 TP : پاک نمودن شیار مخصوص نوار سمت چپ توسط مایع پاک کننده و زدن ماستیک

  001 TP : چسباندن زه سمت چپ و زدن چسب کاغذی به دو سر زه سقف به منظور ثابت نگهداشتن آن .

  326 TP : پاک نمودن شیار مخصوص نوار سقف سمت راست توسط مایع پاک کننده و زدن ماستیک .

  290 TP : چسباندن زه سمت راست و زدن چسب کاغذی به دو سر زه سقف به منظور ثابت نگهداشتن آن .

  زمان استاندارد برای نصب قطعات :

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >زه های مشکی رنگ ماستیک « مشکی رنگ » برای چسباندن زه روی سقف

  1 زدن ماستیک به شیار                        (01)1 چسباندن زه و زدن چسب کاغذی

   

  ایستگاه 2 : دیاق سپر و محل لوله سوخت

  کد کارگر مشغول به کار : OG

  مراحل اصلی فعالیت :

  003 TP : درگیر نمودن مجموعه لوله ترمز و نیز بین به زیر بدنه و جا زدن بست پلاستیکی و ثابت کردن لوله ترمز چرخ سمت چپ از مجموعه لوله های زیراتاق به سمت مذکور در محدوده روی شاسی عقب .                                         

  015 TP : نصب پایه کناری سپر عقب همراه خار مربوطه آن توسط چند عدد پیچ سمت راست و چپ .

  034 ISI : ثابت کردن مجموعه لوله های سوخت و ترمز زیر اتاق در قسمت انتهای اتاق توسط بست های پلاستیکی و قرار دادن لوله ترمز چرخ عقب راست به داخل براکت نگهدارنده لوله

  010 TP : نصب دو عدد درپوش داخل آستر گلگیر عقب و یک عدد درپوش زیر سپر عقب سمت راست .

  583 TSI : جا زدن سر شیلنگ لاستیکی مجموعه برگشت بنزین به سر لوله مربوط به برگشت بنزین موجود روی مجموعه لوله های ترمز و بنزین اصلی .

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >لوله سوخت خارهای زیر گلگیر بست های پلاستیکی پایه های فلزی سپر عقب درپوش برای زیر گلگیر پیچ 2 محل سوخت لوله 

  ایستگاه 2 : نصب لوله سوخت 

  کد کارگر مشغول به کار : GO

  مراحل اصلی فعالیت :

  854 TP : جا زدن 5 عدد خار خاکستری داخل گلگیر و یک عدد برای گوشه پایینی گل پخش کن جلو سمت راست .

  364 TP : نصب یک عدد درپوش چهار گوش روی ستون جلو راست .

  284 TP : نصب گل پخش کن زیر چران جلو توسط خارهای مربوطه .

  006 TP : بستن پیچ های مجموعه لوله ترمز از داخل محفظه موتور .

  175 TP : نصب لوله ترمز و بنزین به زیر شاسی توسط 4 پیچ .

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >5 عدد خار خاکستری بر روی نصب گل پخش کن و زیر گلگیر گل پخش کن مشکی رنگها برای جلو بست مخصوص و پیچ بای نصب لوله سوخت درپوش مشکی رنگ چهار گوش 

  3 نصب لوله سوخت

   

  ایستگاه 4 : لوله سه قلو 

  کد کارگر مشغول به کار : OH

  مراحل اصلی فعالیت :

  012 TP :  جا زدن چهار عدد خار خاکستری داخل گلگیر و یک عدد برای گوشه پایینی گل پخش کن جلو سمت چپ .

  189 TP : نصب دو عدد درپوش داخل گلگیر سمت چپ . 

  021 TP : نصب دو عدد بست مشکی رنگ نگهدارنده سیم کشی زیر است گلگیر جلو سمت چپ داخل محفظه چرخ .

  815 TP : نصب براکت وسط منبع شیشه شور توسط دو عدد پیچ به زیر آستر گلگیر سمت چپ .

  016 TP : نصب مجموعه لوله برگشت بنزین توسط 3 عدد پیچ در قسمت عقب به زیر شاسی .

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >4 عدد خار مشکی رنگ برای گل پخش کن و زیر گلگیر . براکت فلزی برای منبع شیشه شور . بست مخصوص مشکی رنگ برای نصب سیم کشی زیر آستر جلو سمت چپ . پیچ و بست مخصوص برای نصب مجموعه لوله برگشت بنزین .

  4 نصب مجموعه برگشت بنزین

   

  ایستگاه 4 : کابل ترمز دستی عایق حرارت گیر 

  کد کارگر مشغول به کار : HO

  مراحل اصلی فعالیت :

  016 TP : نصب عایق حرارت گیر اگزوز توسط 3 عدد پیچ .

  017 TP : عبور دادن کابل ترمز دستی از زیر به داخل اتاق و ثابت کردن آن به زیر بدنه .

  013 TP : مونتاژ قلاب اگزوز و نصب آن زیر اتاق توسط دو عدد پیچ و قرار دادن حلقه های لاستیکی مربوط.

  631 TP : اتصال عایق حرارت گیر دوم برای خودروهای CNG.

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >سینی حرارتی کابل ترمز دستی بست اگزوز

  5 نصب عایق حرارت گیر اگزوز

   

  ایستگاه 4 : جعبه فرمان 

  کد کارگر مشغول به کار : OG

  مراحل اصلی فعالیت :

  284 TP : نصب گل پخش کن زیر چرخ جلو توسط خارهای مربوط به سمت چپ .

  008 TP : نصب مجموعه جعبه فرمان « ابتدا درگیر کردن پیچ ها و سپس محکم کردن آنها ».

  020 TP : نصب سه عدد خار نگهدارنده لوله های ترمز چپ و راست چرخ های جلو در محفظه موتور شامل دو عدد در سینی جلویی و یک عدد روی آستر گلگیر چپ .

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >گل پخش کن مشکی رنگ سه عدد خار نگهدارنده لوله های ترمز مجموعه جعبه فرمان

  6 و (06)6 جعبه فرمان

   

  ایستگاه 5 : پرایمر

  کد کارگر مشغول به کار : OF

  مراحل اصلی فعالیت :

  294 TP : زدن پرایمر مشکی رنگ به کادر شیشه عقب توسط قلم مو

  149 TP : زدن پرایمر مشکی رنگ به کادر شیشه جلو توسط قلم مو

  048 TP : عبور شیلنگ شیشه شور از سوراخ درب موتور و قرار دادن در موقعیت مناسب روی گلگیر جلو راست و نصب نازل به روی درب موتور .

  078 TP : نصب خارهای میل درب موتور و نصب میله نگهدارنده درب موتور بر روی آنها

  قطعات مورد نیاز در این ایستگاه :

  < >ماده پرایمر مشکی رنگ شیلنگ آبپاش میله نگهدارنده درب موتور نازل آبپاش

  7 زدن پرایمر مشکی رنگ      01) 7 عبور شیلنگ شیشه شور از سوراخ درب موتور

   

  ایستگاه 5 : سه راهی ترمز 

  کد کارگر مشغول به کار : FO

  مراحل اصلی فعالیت :

  067 TP : بستن موقت لوله های ترمز و چرخ های عقب به شیر سه راهی ترمز و بستن مجموعه به دیواره محفظه موتور .

  068 TP : محکم کردن چهار لوله مرتبط به شیر سه راهی ترمز مربوط به چرخ های عقب و جلو روی دیواره محفظه موتور . 

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی مونتاژ پراید

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , دانلود کارورزی گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , گزارش کارورزی گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , پروژه کارورزی گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , کارورزی در مورد گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی مونتاژ پراید , گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی مونتاژ پراید
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت