گزارش کارآموزی گزارش کار روزانه قطار شهری

تعداد صفحات: 25 فرمت فایل: word کد فایل: 4126
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی مکانیک
قیمت قدیم:۱۳,۷۰۰ تومان
قیمت: ۶,۵۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی گزارش کار روزانه قطار شهری

  شنبه83/4/27

   

  فعالیت های انجام شده:

   

  -قالب بندی ستون -EW4P (شمالی)  ‌}امروز: 2^m 15 و کل: 2^m 9202{

  -خاک ریزی روی Aکوله جنوبی

  -کندن چاه جهت تغییر محل دکل برق فشار قوی (در حال اجرا)

  -کندن کانال جهت عبور لوله چاه پادگان

  -خم و برش آرماتورهای ستون ها (در حال اجرا)

   

  یکشنبه83/4/28

   

  فعالیت های انجام شده:

   

  -بتن ریزی ستون -EW4P (شمالی)  ‌}امروز: 3^m 6 و کل: 3^m 8110‍{

  -خم و برش آرماتورهای ستون ها (در حال اجرا)

  -کندن چاه جهت تغییر محل دکل برق فشار قوی (در حال اجرا)

   

  دوشنبه83/4/29

   

  فعالیت های انجام شده:

   

  -آرماتوربندی ستون -EE4P (شمالی) ‌}امروز: t 2 و کل: t 769‍{

  -قالب بندی ستون -EE4P (شمالی) ‌}امروز: 2^m 20 و کل: 2^m 9222‍{

  -خاک ریزی روی کوله جنوبی

  -بازکردن قسمتی از قالب های دیواره کوله جنوبی

  -کندن چاه جهت تغییر محل دکل برق فشار قوی (در حال اجرا)

  -کندن کانال جهت عبور لوله چاه پادگان

  -جابجایی کابل برق 20 کیلو ولت در قسمت شمالی

   

  سه شنبه83/4/30

   

  فعالیت های انجام شده:

   

  -قالب بندی ستون -EE4P (شمالی) ‌}امروز: 2^m 20 و کل: 2^m 9242‍{

  -خاک ریزی روی کوله جنوبی

  -کندن چاه جهت تغییر محل دکل برق فشار قوی (در حال اجرا)

  -کندن کانال جهت عبور لوله چاه پادگان

  -خم و برش آرماتورهای ستون ها (در حال اجرا)

   

  جهارشنبه83/4/31

   

  فعالیت های انجام شده:

   

  -آرماتور بندی ستون -EE4P (شمالی) ‌}امروز: t 2 و کل: t 771‍{

  -بتن ریزی ستون  -EE4P (شمالی)  }امروز: 3^m 18 و کل: 3^m 8128‍{

  -خاک ریزی روی کوله جنوبی

  - کندن چاه جهت تغییر محل دکل برق فشار قوی (در حال اجرا)

  -خم و برش آرماتورهای پایه های -E1P (در حال اجرا)

   

  پنج شنبه83/5/1

   

  فعالیت های انجام شده:

   

  -آرماتوربندی دیوار کوله میانی E-1A ‌}امروز: t 2.5 و کل: t 773.5‍{

  -خم و برش آرماتورهای ستون های -E1P (در حال اجرا)

  -نقشه برداری جهت تعیین محل قرارگیری ستون های جنوبی با کمک دستگاه نظارت

  -آماده سازی و مشخص کردن اجرایی محل آرماتوربندی ستون های جنوبی (با بستن ریسمان کار) برای عملیات آرماتوربندی

  -بیرون کشیدن لوله و موتور چاه پادگان توسط جرثقیل و برش دادن آنها

  -خاک ریزی روی کوله جنوبی

   

  جمعه83/5/2

   

  فعالیت های انجام شده:

   

  -آرماتوربندی ستون های -E1P ‌}امروز: t 2 و کل: t 775.5‍{

  -قالب بندی ادامه ستون های  -EE4P

   

  شنبه83/5/3

   

  فعالیت های انجام شده:

   

  -قالب بندی فونداسیون  -E1P (جنوبی) ‌}امروز: 2^m 133 و کل: 2^m 9375‍{

  -قالب بندی ادامه ستون های -EE4P ‌(شمالی) }امروز: 2^m 15 و کل: 2^m 9390‍{

  -بتن ریزی فونداسیون -E1P (جنوبی) }امروز: 3^m 120 و کل: 3^m 8248‍{

  -کندن چاه جهت تغییر محل دکل های برق فشار قوی (در حال اجرا)

  -آرماتوربندی کوله جنوبی

   

  یکشنبه83/5/4

   

  فعالیت های انجام شده:

   

  -بتن ریزی فونداسیون -E1P (جنوبی) }امروز: 3^m 80 و کل: 3^m 8328‍{

  -بتن ریزی ستون -EE4P (شمالی) }امروز: 3^m 6 و کل: 3^m 8334‍{

  -بتن ریزی تکمیلی دیوارها در رمپ ا  }امروز: 3^m 5 و کل: 3^m 8339‍{

  -آرماتوربندی ستون های –WW3P (میانی-شمالی) ‌}امروز: t 2 و کل: t 777.5‍{

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی گزارش کار روزانه قطار شهری

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی گزارش کار روزانه قطار شهری, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی گزارش کار روزانه قطار شهری, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی گزارش کار روزانه قطار شهری, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی گزارش کار روزانه قطار شهری, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی گزارش کار روزانه قطار شهری, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی گزارش کار روزانه قطار شهری, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی گزارش کار روزانه قطار شهری, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی گزارش کار روزانه قطار شهری, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی گزارش کار روزانه قطار شهری, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی گزارش کار روزانه قطار شهری
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت