گزارش کارآموزی پست برق در پست نیروگاه کارون 3

تعداد صفحات: 90 فرمت فایل: word کد فایل: 4216
سال: 1387 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی برق
قیمت قدیم:۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۲,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی پست برق در پست نیروگاه کارون 3

  فصل اول

  آشنایی کلی  با مکان کار آموزی

  نیروگاههای برق آبی

  پیشگفتار

  انرژی کلید توسعه اقتصادی، صنعت و حمل و نقل یک کشور می باشد. مسائل شهری و روستائی زیادی به انرژی بستگی دارند. در واقع مقدار انرژی مصرفی توسط هر فرد در هر کشور نشان دهنده میزان توسعه آن کشور است. رودخانه ها یکی از منابع بسیار مفید تأمین انرژی هستند. نیروگاههای برقابی قابل اعتماد بوده و دارای آلودگی نمی باشند. هزینه آنها به نسبت کم است و می توان آنها را برای ایجاد بار متغیر و تأمین نیاز پیک تنظیم کرد. بحث استفاده از انرژی خورشیدی که امروزه در دنیا رواج یافته است در حال حاضر چندین برابر گران تر از انرژی برقابی بوده و از درجه قابلیت اعتماد کمتری نیز برخوردار است.

  مانع اصلی توسعه انرژی قابل تجدید ( برقابی) عدم آگاهی مهندسی و تکنسینها و نیز تصمیم گیرندگان و مصرف کنندگان اطلاعات موجود در این زمینه می باشد. بنابراین یکی از اقدامات مهم در این مورد می تواند ارتقاء آموزش و اطلاعات متخصصین و افکار عمومی به امکان استفاده از منابع انرژی قابل تجدید با توجه خاص به مسائل و ضروریات زیست محیطی توسعه پایدار باشد.

   

  ویژگیهای کلی توسعه پروژه ها برقابی و نقش نیروگاههای آبی

  1- مقدمه

  این فصل به اختصار به شرح مفاهیم کلی عملکرد سیستمهای تولید نیرو، بکارگیری پروژه های آبی سیستمهای تولید برق، انواع مختلف پروژه های بر ق آبی، اجزاء یک پروژه آبی، اجزاء یک نیروگاه و انواع توربینهای قابل استفاده می پردازد.

  2- عملکرد سیستمهای تولید نیرو

  هدف این بخش تشریح عملکرد سیستمهای تولید نیرو است. عناوین این بخش شامل؛ بار       ( مقدار تقاضا برای انرژی )، منابع( انواع نیروگاهها)، بکارگیری منابع برای تولید بار و نقش انرژی برقابی در عملکرد سیستمهای تولید نیرو است.

  ساختار صنعت برق

  در ایالات متحده عمده سازمانهای تولید برق را می توان به سه گروه طبقه بندی کرد: بخش خصوصی که تقریبا" 75 درصد انرژی برق برق کشور را تأمین می کند، بخش دولتی                  ( شهرداریها، سازمانهای منطقه ای و غیره) که تأمین کننده تقریبا" 15 درصد کل انرژی می باشد و 7 درصد باقیمانده توسط تعاونیهای روستایی با شراکت مصرف کنندگان تأمین می شود.

  تعاریف

  بعضی از تعاریف مربوط به عملکرد سیستم های تولید نیرو در ادامه آمده است و در شکل 2-1 بعضی از این پارامترها مشخص شده است.

  1-انرژی (Energy): انرژی توانایی انجام کار است. انرژی مکانیکی با واحد فوت- پوند و انرژی الکتریکی با واحد کیلو وات ساعت ( . Ibs – ft 2656000 = kWh 1) بیان می شود . انرژی خروجی از نیروگاههایی آبی از نوع انرژی الکتریکی می باشد.

  2- توان (Power ): توان، مقدار انرژی تولید شده و یا مصرف شده در واحد زمان می باشد و با واحد اسب بخار و یا کیلووات ساعت بیان می شود. این تعریف یک تعریف فنی از توان است ولی اغلب از این راه واژه بصورت وسیعی هم برای بیان مفهوم انرژی و هم برای بیان مفهوم توان استفاده می شود.

  =    فاکتر بار روزانه

   

   

                                                                                 مقدار متوسط نیاز در روز                                                                                        

                                  حداکثر مقدار نیاز در روز

   

  نیاز روزانه انرژی الکتریکی

  3- ظرفیت ( Capacity):  حداکثر توانی است که یک نیرو قادر به تولبد آن  می باشد و با واحد کیلو وات بیان می شود.

  4- بار( Load ): بار به مقدار تقاضا برای انرژی الکتریکی اطلاق می شود. بار  می تواند بر حسب انرژی ( متوسط توان مورد نیاز) یا بر حسب ظرفیت ( حداکثر توان مورد نیاز) بیان شود . برای مقاصد طراحی، ماکزیمم ظرفیت مورد انتظار سالانه مدنظر قرارمی گیرد. انرژی مورد نیاز معمولا" بر حسب متوسط انرژی سالانه اندازه گیری می شود.

  5- منابع(Resources): به منابعی اطلاق می شود که انرژی آنها به انرژی آنها به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد. این منابع می تواند کلیه تجهیزات تولید نیرو را نیز شامل شود.

  6- فاکتر بار (Load factor ): فاکتر بار نسبت متوسط توان مورد نیاز به ماکزیمم توان مورد نیاز در پریود زمانی مورد نظر می باشد. فاکتر بار می تواند روزانه، هفتگی، ماهیانه و یا سالانه محاسبه شود. برای مثال فاکتور بار روزانه بصورت زیر بدست می آید:

  تغییرات بار الکتریکی

  1- کلیات: برای درک صحیح از عملکرد یک سیستم تولید کننده نیرو باید نحوه  طبقه بندی بارها و تغییرات آنها با زمان را دانست.

  2- تغییرات روزانه بار الکتریکی: بار یا مقدار نیاز به انرژی الکتریکی، ساعت به ساعت، روز به روز، فصل به فصل، بسته به مقدار نیاز و نحوه زندگی مصرف کنندگان تغییر می کند.        شکل 2-1 نیاز روزانه انرژی الکتریکی را نشان می دهد. در ساعات اولیه صبح که مردم در حال استراحت هستند میزان نیاز به انرژی الکتریکی کم می باشد.مقدار نیاز بطور محسوسی در ساعت 6 صبح که مردم بیدار می شوند و به سر کار می روند افزایش می یابد و در باقیمانده ساعات صبح به یک نقطه اوج می رسد. در طول روز مقدار نیاز در سطح بالایی باقی می ماند و اغلب در ساعات اولیه شب به یک نقطه اوج دیگرمی رسد و سپس کاهش می یابد.

  3- تغییرات هفتگی بار الکتریکی: در طی روزهای کاری هفته نیاز به انرژی الکتریکی بالا می رود و در روزهای تعطیل به پایین ترین حد خود می رسد. این الگو متأثر از مقدار تقاضای انرژی برای فعالیتهای و اقتصادی و صنعتی در طول هفته می باشد.

  4- تغییرات فصلی بار الکتریکی: الگوی نیاز فصلی برق تحت تأثیر آب و هوا و ساعات روشنایی روز است. آب و هوا می تواند باعث ایجاد دو پیک مصرف شود. یکی در زمستان در نتیجه وسایل گرمایی و یکی در تابستان در نتیجه وسایل سرمایش. نیاز برق در این دو فصل نسبت به بهار و پاییز بیشتر است. بیشتر کشورها پریودهای پیک را هم در تابستان و هم در زمستان دارند. شکل تغییرات فصلی بار الکتریکی را در جنوب آمریکا نشان می دهد.

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی پست برق در پست نیروگاه کارون 3

  فهرست:

  فصل اول ( آشنایی کلی با مکان کار آموزی )                                                                    

  پیشگفتار                                                                                                                                                                    2

  مقدمه                                                                                                                              3

  تعاریف                                                                                                                                                                        4

  نیاز روزانه انرژی الکتریکی                                                                                                                                     5

  تغییرات بار الکتریکی                                                                                                                                               6

  منابع تامین کننده انرژی                                                                                                                                       8

  اجزای یک نیروگاه آبی                                                                                                                                         14

  اجزای موتور خانه                                                                                                                                                  18 

  انتخاب تجهیزات الکتریکی ولتاژ قوی                                                                                                              29

  انتخاب تجهیزات الکتریکی ولتاژ قوی برای عملیات عادی                                                                           31

  فصل دوم ( هدف از تاسیس سد و نیروگاه کارون 3)                                                                               

  خلاصه گزارش                                                                                                                                                      33

  موقعیت جغرافیای طرح و رودخانه                                                                                                                   34

  مشخصات طرح                                                                                                                                                    35

  تاریخچه                                                                                                                                                                36

  وضعیت کلی طرح                                                                                                                                                 37

  فعالیت های جانبی و رفاهی                                                                                                                               39

   

   

  پیامدهای زیست محیطی طرح                                                                                                                           40

  اهداف طرح                                                                                                                                                            41

  مشاوران و پیمانکاران اصلی طرح                                                                                                                     43

  تونل های انحرافی آب                                                                                                                                          44

  پرده آب بند ( پرده تزریق )                                                                                                                                45

  سرریزها                                                                                                                                                                 46

  حوضچه آرامش                                                                                                                                                    49

  آب گیر نیروگاه                                                                                                                                                     50

  گیت گالری                                                                                                                                                            51

  هوا شناسی و هیدرولوژی                                                                                                                                   52

  ابزار دقیق                                                                                                                                                              53

  آپ لیفت                                                                                                                                                                54

  فصل سوم ( تشریح روند کار و فرآیند تولید یا ارائه خدمات)

  مشخصات نیروگاه                                                                                                                                                56

  اجزای اصلی نیروگاه                                                                                                                                            57

  اجزای اصلی توربین                                                                                                                                             62

  تولید انرژی توسط ژنراتور سنکرون                                                                                                                  67

  ترانسفورمرها mv/1v                                                                                                                                         68

  Water cooler                                                                                                                                                    71

  کپسول های CO2                                                                                                                                               72

  محفظه خنثی ژنراتور                                                                                                                                          72

  مغار ترانس قدرت نیروگاه                                                                                                                                   73

  برقگیرها                                                                                                                                                               75

  کلید خانه ده زی                                                                                                                                                   76

  سیستم های حفاظتی                                                                                                                                          78

  گزارش کامل تجهیزات برقی ژنراتور و ترانسفورماتور و انتقال                                                                       79

  ترانسفورماتور و باسداکت ها                                                                                                                               89

   

   

   

   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی پست برق در پست نیروگاه کارون 3, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی پست برق در پست نیروگاه کارون 3, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی پست برق در پست نیروگاه کارون 3, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی پست برق در پست نیروگاه کارون 3, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی پست برق در پست نیروگاه کارون 3, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی پست برق در پست نیروگاه کارون 3, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی پست برق در پست نیروگاه کارون 3, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی پست برق در پست نیروگاه کارون 3, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی پست برق در پست نیروگاه کارون 3, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی پست برق در پست نیروگاه کارون 3
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت