گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در اداره مخابرات استان کرمانشاه

تعداد صفحات: 42 فرمت فایل: word کد فایل: 3184
سال: 1384 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مخابرات
قیمت قدیم:۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در اداره مخابرات استان کرمانشاه

  تلفن سکه ای تکتا

  برد جدید قابل برنامه ریزی

  مدل: 1TL.300.5520

  شرح مدار:

  LED1 : نمایش دهنده ، دریافت سیگنال16KHz و یا حالت برنامه ریزی.

  LED2 : نمایش دهنده ، دریافت و قبول سکه و یا اشکال دربرد حس کننده سکه .

  JP1: انتخاب زمان باز و بسته شدن کلید شماره گیر درحالت پالس .

  (Make/Break ratio selector jumper) درحالت 60/40 باید به 60/40=3+2    7.66/3.33=2+1

  JP2: انتخاب نوع شماره گیر در شروع شماره گیری  (Tone/Pulse) Tone=3+2   Pulse=2+1

  JP3: کلید انتخاب حالت برنامه ریزی و یاحالت عادی (Write protet) Norm= 2+1

  (Write enable) programming mode=3+2

  صفحه کلید

  اتصال کابل صفحه کلید دوردیف است . یک ردیف برای صفحه کلید های بااتصال هفت پین و ردیف دیگر برای صفحه کلید های بااتصال ده پین میباشد . بافشار هر کلید مجاز صدای بیپ کوتاهی شنیده  می شود .

  کلیدهای(*،0،#) کلیدهای ردیف صفحه شماره گیر(#  ، 0   ، *)   درشروع شماره گیری ( دردوحالت پالس و تن) کار نمی کنند . بعدازواردکردن اولین شماره تلفن غیرازصفر، فقط کلید o باز می شود و کلیدهای باقی مانده درصورت فعال بودن شماره گیر تن بعداز دریافت سیگنال16KHz بازمیشود .

  دریافت سکه بعدی

  درصورتی که بخواهید بعداز پایان زمان مکالمه شهری و بادریافت سیگنال16KHz بادریفت سکه دیگری اجازه ادامه مکالمه داده شود . کد 101 رادرحالت برنامه ریزی وارد کنید ( پیش تنظیم = غیرفعال) درصورت نیاز ، تایمر مکالمه شهری   (پیش تنظیم = صدوهشتاد ثانیه ) و با زمان بین دو سیگنال 16KHz را تنظیم کنید .                  ( پیش تنظیم = صدونود ثانیه) در پایان زمان و یا بادریافت سیگنال 16KHz صدای بیپ مخصوصی اطلاع میدهد که سیگنال 16KHz دریافت شده و یا زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه اجازه خداحافظی و یادرصورت قعال بودن دریافت سکه بعدی، با انداختن سکه در تلفن در محدوده زمانی ده ثانیه ادامه مکالمات بدهند .

  سرویس دبیت کارت

  باوراد کردن شماره 132( کد سرویس دبیت کارت ) و درپی ان بادریافت سیگنال و یابدون دریافت سیگنال 16KHz ( پیش تنظیم = بدون 16KHz باصدای بیپ مخصوصی شماره گیر تن فعال میشود و سکه به صندوق نمیرود ( مکالمه رایگان است) ( پیش تنظیم = فعال) . بدون محدودیت زمانی (پیش تنظیم = بدون محدودیت تایمر= سی دقیقه ) درپایان مکالمه درصورتی که تایمر فعال باشد ، صدای بیپ مخصوصی ، اطلاع میدهد که زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه برای خداحافظی باقی مانده است . باگذاشتن گوشی در بستر گوشی سکه رااز دریچه دریافت، بردارید .

  سرویس های رایگان

  با وارد کردن شماره تلفن های موجود در لیست سرویسهای رایگان تلفن ،مثل 110 و115 و در پی آن،با دریافت و یا بدون دریافت سیگنال 16 کیلو هرتز(پیش تنظیم=فعال)صدای بیپ مخصوصی اطلاع از شروع مکالمه رایگان می دهد(پیش تنظیم=فعال).با محدودیت زمانی (پیش تنظیم=180 ثانیه).در پایان مکالمه ،صدای بیپ مخصوصی اطلاع می دهد که زمان به پایان رسیده و ارتباط قطع می گردد.وارد کردن شماره ها و یا حذف آنها فقط از طریق اداره پشتیبانی امکان دارد.با گذاشتن گوشی در بستر گوشی سکه را از دریچه دریافت ،بردارید.

  ادامه مکالمه شهری عادی

  در زمان مکالمه بعد از دریافت سیگنال 16 کیلو هرتز اول در صورتیکه سیگنال 16 کیلو هرتز دیگری در محدوده زمانی تنظیم شده(پیش تنظیم=190 ثانیه)نرسیده با صدای بیپ مخصوصی مکالمه قطع می گردد،مگر وضعیت زیر فعال باشد،با دریافت سکه بعد از دریافت سیگنال16 کیلو هرتز و یا اتمام تایمر شهری (پیش تنظیم=180 ثانیه،غیر فعال).

  محدودیت تعداد شماره های تلفن

  با وارد کردن حداکثر 8 رقم (پیش تنظیم=8 رقم)، و با اتمام زمان پیش تنظیم=10 ثانیه) برای وارد کردن آخرین کلید،صفحه کلید قفل می شود و در صورت دریافت سیگنال 16 کیلو هرتز شماره گیر تن فعال می شود (پیش تنظیم=فعال).

  تنظیم برد حس سکه

  در صورتی که برد حس کننده سکه خراب و یا از مدار جدا شود LED2  همراه با صدای بیپ مخصوصی شروع به چشمک زدن می کندو یا در صورت بروز هر گونه اشکال در زمان ورود سکه ،دریافت سکه،رد شدن سکه،و یا گیر کردن سکه جلوی حس کننده(بدون کنترل)،مدار با صدای بیپ مخصوصی اعلام اشکال می کند.

  در صورتی که تلفن سکه را قبول نکند مراحل زیر را انجام دهید:

  1) تلفن را در وضعیت برنامه ریزی قرار دهید.

  2) گوشی را بردارید،بیپ بلندی میشنوید.

  3) سکه ای را در تلفن بیندازید تا جلوی حس کننده سکه قرار بگیرد.

  4) کلید *را بزنید یک بیپ بلند و یک بیپ بلند میشنوید.

  5) مقدار آفست را باید وارد کنید 000-255 (پیش تنظیم=020 )،و یا با زدن کلید # از این مرحله خارج شوید.

  6)یک بیپ کوتاه و یک بیپ بلند می شنوید،به معنی پایان تنظیم،جامپر برنامه ریزی را به وضعیت نرمال  برگردانید.

  مدارات تلفن سکه ای

  مدار تلفن سکه ای شامل دو قسمت زیر می باشد :

  الف) مدار مکانیزم ( تشخیص سکه):

  مدار مکانیزم از دو آی سی تشکیل شده که یکی نوسان کننده و دیگری به عنوان تقسیم کننده استفاده شده است و خروجی مدار چون به صورت سیگنال میباشد لذاباولت متر قابل اندازه گیری نبوده و فقط به صورت حدودی میتوان تغییرات ولثاژی هوا وسکه را اندازه گرفت ولتاژ(FO) خروجی سیگنال نباید صفر و یاحدود ولتاژ تغذیه باشد .

  توضیح اینکه سیمهای حدفاصل مدار با سنسور باید حتی المکان کوتاه باشد .

  ب) مدار اصلی :

  قلب مدار اصلی از یک آی سی میکروکنترل و باشماره AI89C52 تشکیل شده است و اطلاعات نتظیم سیستم اعم ار سکه خوانی و رایگان و یازمانبندی برروی آی سی(E2PROM) حافظه به شماره UM91210C ضبط و نگهداری میشود . دراین سیستم مدار شماره گیری بروی برد اصلی بوده وفقط توسط یک سیم فلت ازکی برد به مدار اصلی وصل و آی سی شماره A,Bدرمدار کار شماره گیری تن و پالس ارانجام میدهد این سیستم قابلیت استفاده از کی برد تلفن کارتی و همگانی سکه ای را نیز دارد.مدار اصلی شامل قسمتهای ذیل میباشد که درنقشه و مارکاژ فیبر به صورت بلوک بندی مشخص شده است .

  1- ورودی خط:

  که شامل چهار عدد دیود بوده که کار تصحیح جابجایی خط A,B را انجام میدهد .

  2- مدار تغذیه :

  این قسمت از مدار کار تامین ولتاژ وجریان مورد نیاز کل مدار تلفن را به عهده دارد وولتاژ مذکور را درخازن C4,C4 ذخیره می نماید .

  3- مدار مکالمه :

  مدار مکالمه همانند مدار مکالمه تلفن شهری قدیم میباشد و از بویین مکالمه ودوعدد خازن و یک مقاومت ودوعدد دیود معکوس به عنوان دیاک تشکیل شده است .

  4- مدار :khz  16

  این مدار از آی سی معکوس کننده 4069 استفاده شد و ابتدا بعد از پالس تقویت و محدود شده و در طبقه بعد مجددا تقویت ودردو گیت آخر  سیگنال دریافتی به صورت مربعی شده و میکروکنترلر فرستاده می شود.

  5- مدار سوییچ رله دریافت سکه:

  این مدار در حقیقت فرمان جذب رله قلک را به عهده دارد بدین معنی که هر گاه آی سی میکرو کنترلر پالس khz 16 را در یافت وبا مقایسه با آنچه که به عنوان تنظیم برنامه ریزی شده است فرمان جذب و یا عدم جذب رله مذکور را می دهد.

  6- مدار سوییج شماره گیر :

  اطلاعات کیبرد را میکرو کنترولر خوانده ودر صورت لزوم به آی سی شماره گیر انتقال می دهد (مثلا درصورت شماره گیری بیش از 8 رقم میکروکنترلر اجازه ارسال آن به آی سی شماره گیر را نمی دهد) با توجه به اینکه این سیستم دارای دو نوع شماره گیری (تن و پالس) می باشد دو قسمت مدار ذیل انتقال شماره به خط را به عهده دارد.

  الف) مدار سوییچ شماره گیر پالس:

  کد اطلاعات را از آی سی شماره گیر گرفته و با انتقال آن بر روی ترانزیستورq7 کار قطع ووصل خط را برای زمان 40و60 انجام می دهد .

  ب) مدار انتقال تن:

  در حالت شماره گیری تن را بر روی خط ارسال می نماید .

  توضیح اینکه : در این دستگاه پس از شما ره گیری پالس و برقراری ارتباط شماره گیربه طور اتوماتیک ازحالت پالس به تن تبدیل شده که میتوان برای گرفتن سرویس دبیت کارت و غیره استفاده نمود.     

  7- مدار قطع دهنی :

  با برنامه ریزی در این سیستم (کدهای برنامه ریزی به پیوست می باشد ) می توان مدار را به  گونه ای تنظیم نمود که قبل از دریافت پالس khz 16 دهنی قطع بوده و استفاده از آن امکان پذیر نباشد.

  8- مدار قطع گوشی :

  صدای پالس شماره گیری در گوشی را حذف می نماید و تضعیف صدای شماره گیری تن در گوشی را به عهده دارد. در این سیستم دو عدد lcd تحت عنوان 16khz not ، coin not استفاده شده است که طرز عملکرد آن به شرح ذیل می باشد.

  led CIOn  = در حالت روشن = سکه را حس کرده است

  در حالت خاموش = بدون سکه

  در حالت چشمک زدن = اشکال در مکانیزم ویا سیم کشی

  led 16khz  =   در حالت چشمک زدن = برنامه ریزی

  در حا لت روشن = دریافت 16khz

  عیب یابی براساس روشن شدنLED و صدای بوق

  لازم به توضیح است که دراکثر مواقع باتوجه به روشن شدن چراغ LED و صدای بوق دستگاه طبق جدول پیوست میتوان به نوع عیب پی برد .

   

  .................................................................... اتمام انتظار برای دریافت سکه

  .................................................................... اتمام انتظار برای فشار کلید

  .................................................................... سکه از جلوسنسور رد شده است

  .................................................................... بی موقع 16KHz دریافت شد

  .................................................................... اشکال نامشخص

  .................................................................... شروع برنامه ریزی

  .................................................................... اتمام برنامه ریزی

  .................................................................... صفحه کلید فقل شد

  .................................................................... تماس بدون جواب

  .................................................................... گیر کردن سکه درمکانیزم

  .................................................................... تماس رایگان

  .................................................................... تماس از طریق سرویس دبیت کارت

  .................................................................... اتمام زمان مکالمه شروع ده ثانیه زمان .................................................................... خداحافظی

  .................................................................... اتمام زمان مکالمه و قطع آن

  .................................................................... تنظیم سکه بعداز فشار کلید ستاره

  .................................................................... اشکال درمدار مکانیزم عدم دریافت سیگنال

  .................................................................... اشکال در حافظه E2PROM

 • فهرست و منابع گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در اداره مخابرات استان کرمانشاه

  فهرست:

    فصل اول : تلفن سکه ای تکتا

                        بخش اول:

               شرح مدار

               صفحه کلید

              دریافت سکه ی بعدی

              سرویس دبیت کارت

              سرویس های رایگان

              مکالمه ی شهری عادی

              محدودیت تعداد شماره های تلفن

               تنظیم برد حس سکه

   

            بخش دوم:

                 مکانیزم مدار تشخیص سکه

                 مدار اصلی

   

                  بخش سوم:

   

                برنامه ریزی

                 فعال و غیر فعال کردن برخی از خصوصیات تلفن

                 عیب یابی و رفع عیب

                 عیب یابی بر اساس روشن شدن LED و صدای بوق

   

   

   

    فصل دوم: تلفن سکه ای تکتا طرح قدیم

   

    فصل سوم: سوییچینگ

   

    فصل چهارم: شرحی درباره ی انواع ارتباطات

   

  منبع:

  ندارد

دانلود کارآموزی گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در اداره مخابرات استان کرمانشاه, گزارش کارآموزی گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در اداره مخابرات استان کرمانشاه, پروژه کارآموزی گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در اداره مخابرات استان کرمانشاه, دانلود کارورزی گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در اداره مخابرات استان کرمانشاه, گزارش کارورزی گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در اداره مخابرات استان کرمانشاه, پروژه کارورزی گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در اداره مخابرات استان کرمانشاه, کارآموزی در مورد گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در اداره مخابرات استان کرمانشاه, کارورزی در مورد گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در اداره مخابرات استان کرمانشاه, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در اداره مخابرات استان کرمانشاه, گزارش کار در مورد گزارش کاراموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در اداره مخابرات استان کرمانشاه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت