گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی

تعداد صفحات: 13 فرمت فایل: word کد فایل: 3420
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: فیزیک
قیمت قدیم:۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۰,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی

  آزمایش شماره :1

  موضوع آزمایش: بررسی قانون اهم ، قوانین ولتاژها وجریانهای کرشهف ، قوانین تقسیم ولتاژوتقسیم جریان

   1-1: بررسی قانون اهم

  مدارشکل 1-1 را روی برد بسته وبا تغییر منبع ولتاژ مطابق جدول زیر  جریان را توسط آمپرمتر اندازه گیری کرده و در جدول یادداشت کنید. منحنیتغییرات جریان بر حسب ولتاژ را رسم کنید.

  روش آزمایش:  

  مقاومت یک کیلو اهم را درمدار قرار میدهیم و در ولتاژهای 1 تا 10 امتحان می کنیم که جریان آن را روی آمپرمتر به دست می آوریم.

  (نمودار و تصاویر در فایل اصلی موجود است

  :2-1 بررسی تقسیم ولتاژ و ولتاژ کرشهف ((KVL

  مدار شکل2-1 را ببندید.ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت ها را توسط ولتمتر اندازه گیری نمایید و در جدول یادداشت کنید . سپس افت ولتاژ هر یک از مقاومت ها را با افت ولتاژ بدست آمده از قانون تقسیم ولتاژ مقاومت های سری مقایسه نموده و قانون ولتاز کرشهف را تحقیق نمایید

  1 بررسی تقسیم جریان در شاخه های موازی و قانون جریان کرشهف((KCL

  مدار شکل 3-1 را ببینید . جریان هر کدام از مقاومت ها را توسط آمپر متر اندازه گیری نمایید و در جدول یادداشت کنید . سپس جریان هر یک ازمقاومت ها را با جریان بدست آمده از قانون تقسیم جریان مقاومت های موازی مقایسه نموده و قانون جریان کرشهف را تحقیق نمایید.

  آزمایش شماره:2  

  مدار شکل 3-2 را ببندید و توسط اهم متر دیجیتالی مقاومت  را از دو سر a , b اندازه گیری کرده و با نتایج آزمایشهای قبلی مقایسه کرده و نتیجه گیری کنید.

  علت اختلاف مقدار عملی  مقاومت مدار معادل تونن و نورتن با مقدار عملی آن این است که در منبع ولتاژ مقاومت داخلی وجود دارد و در این مقاومت  باعث ایجاد تفاوت می باشد.

  آزمایش شماره :3

  موضوع آزمایش:بررسی قانون جمع آثار و قضیه انتقال حداکثر توان

  :1-3بررسی قانون جمع آثار

  مدار شکل 1-3 را ببندید و جریان های  را اندازه گرفته و یادداشت نمایید . سپس یک بار منبع ولتاژ 5ولتی را از مدار خادج کرده و جریان های را اندازه گیری نمایید . و بار دیگر منبع ولتاژ 10ولتی را از مدار خارج کرده و جریان های  را دوباره اندازه گیری کرده و در جدول یادداشت نمایید . در مورد قضیه جمع آثار تحقیق  نمایید .

  (نمودار و جداول و تصاویر و جداول در فایل اصلی موجود است )

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی آزمایشگاه مدار های الکتریکی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت