گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

تعداد صفحات: 111 فرمت فایل: word کد فایل: 3527
سال: 1387 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پیراپزشکی
قیمت قدیم:۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۸,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

  مقدمه :

  لزوم توجه به مسائل حفاظت فنی از دستگاهها و برقراری سیستم منظمی که با مدیریتی متشکل ، به امور نگهداری دارایی های فیزیکی ( شامل ماشین آلات تولیدی ، تجهیزات تاسیسات و ساختمان ها و . . . ) رسیدگی نماید هم اکنون در جهان صنعتی به حد کافی احساس می شود. در جهت بهبود بازدهی تولید و کارایی تجهیزات ، لازم است فعالیت های مدیریت فنی ( تروتکنولوژی ) در مراحل طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی و بهره برداری در سیستم های صنعتی به عنوان یک بخش اساسی و بنیانی مورد مطالعه قرار گیرند.

  به عنوان نمونه در دهه سال های 1960 بر اساس تخمین های گروه مهندسین نگهداری و تعمیرات « کشور انگلستان » ، هزینه های سالیانه نگهداری و تعمیرات در کارخانه های تولید ماشین آلات ، بالغ بر سه میلیون پوند بوده ، و این مبلغ بیش از جمع هزینه های صرف شده در سال جهت تامین بهداشت ملی برای آن کشور بوده است.

  طبق مطالعات انجام شده ، از کل گردش سالیانه سرمایه های کشور آلمان 5 درصد آن به بحث نگهداشت اختصاص یافته است . شاید در نگاه اول نگهداشت هزینه هایی را به سیستم اعمال نماید ، اما با مطالعات صورت گرفته در کشورهای اروپایی معلوم گردید که این سرمایه گذاری منجر به کاهش 30 درصد هزینه ها گردیده است.

  اهمیت تجهیزات در سه بخش تشخیص ، مراقبت و درمان بیماران سبب شده است که بخش زیادی از بودجه مراکز درمانی به خرید تجهیزات پزشکی از داخل و عمدتاً خارج از کشور ، اختصاص یابد. به طوری که طبق تحقیقات انجام شده و اطلاعات بدست آمده می توان گفت تاکنون عددی بالغ بر 5000 میلیارد تومان دستگاه پزشکی ، آزمایشگاهی ، دندانپزشکی و بیمارستانی در کشور موجود می باشد.

  متاسفانه با وجود صرف هزینه های سنگین تا کنون برنامه ریزی دقیقی برای مدیریت تجهیزات پزشکی و خصوصاً نگهداری مناسب تجهیزات پزشکی به صورت اجرایی صورت نگرفته است . تا آنجا که حتی مراکز درمانی از میزان خسارت بعمل آمده به علت فقدان نگهداری صحیح تجهیزات پزشکی ، کمبود چک لیست ها و دستورالعمل های مناسب که منجر به استفاده نادرست ، و در نهایت تعمیرات غیر قابل پیش بینی ، مکرر و خواب دستگاه شده است ، اطلاع دقیق ندارند.

  معمولاً از کارافتادگی و خواب دستگاهها می تواند پیامدهای نامطلوب زیادی را به همراه داشته باشد که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می گردد :

  بیکاری نیروی انسانی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم.

   کاهش و یا توقف فعالیت ها و خدمات بیمارستانی .

   نارضایتی مراجعه کنندگان و تخریب روحیه کاربران دستگاهها.

  رکود و یا از بین رفتن سرمایه مراکز درمانی و در نهایت ایجاد ضرر بواسطه از بین رفتن سرمایه های ملی .

  در این راستا ، سعی نمودیم مطالبی برای آشنایی دانشجویان رشته مهندسی پزشکی با بخشی از دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی گردآوری کنیم ، به امید آنکه با بکارگیری و استفاده از مطالب و تحقیق بیشتر در این زمینه ، گامی هر چند کوتاه در جهت رشد و شکوفایی کشورمان برداریم .

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

  فهرست:

  بخش اول : بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی ....             1

  - سیر تاریخی تحولات علم نگهداشت و تعمیرات.......................................................................... 2       

  - انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات......................................................................................... 5       

  - معرفی ویژگی های نرم افزار مدیریت نگهداری   پیشگیرانه و  شرکت ارائه دهنده .............. 9

  - معرفی شرکت های ارائه دهنده خدمات نگهداری پیشگیرانه ................................................. 14

  - نگهداری تجهیزات پزشکی ، تدابیر ، تسهیلات ، تجهیزات...................................................... 17

  - کالیبراسیون و اهداف آن .................................................................................................................. 20

  - تقسیم بندی استانداردهای آزمایشگاه کالیبراسیون .................................................................. 22

  - شیوه اجرای کالیبراسیون ................................................................................................................. 23

  - فنون کالیبراسیون................................................................................................................................. 25

  - برچسب های کالیبراسیون.................................................................................................................. 28

  - آزمایشگاه کالیبراسیون و تجهیزات پایه آن ................................................................................. 30

  - نظرات مسئولین وکارشناسان در زمینه آداب نگهداری تجهیزات پزشکی........................... 32

  - جمع بندی و پیشنهادات.................................................................................................................. 55

  بخش دوم : آشنایی با سیستم بیمارستان و شناسنامه های تجهیزات پزشکی........ 57

  تاریخچه بیمارستان های  22 بهمن و آریا ..................................................... 58

  ساختار و چارت بیمارستان............................................................................. 60

  شرح وظایف کارشناس مسئول مدیریت نگهداشت............................................................... 62

  مدیریت تجهیزات پزشکی............................................................................................................ 63

  سیستم  سنتی مدیریت تجهیزات پزشکی.............................................................................. 63

  سیستم  مدرن مدیریت تجهیزات پزشکی............................................................................... 65

  اهم فعالیت های گروه مدیریت تجهیزات پزشکی.................................................................. 65

  شناسنامه گازومتری....................................................................................................................... 71

  شناسنامه میکروسکوپ................................................................................................................. 77

  شناسنامه سانتریفوژ....................................................................................................................... 83

  بخش سوم : کالیبراسیون .......................................................................................... 89

  کالیبراسیون PH متر..................................................................................................................... 90

  کالیبراسیون سانتریفوژ.................................................................................................................. 91

  کالیبراسیون ترازوی حساس........................................................................................................ 96

  ضمائم.................................................................................................................................................................. 99

  پیش نویس ضوابط مدیریت نگهداشت وسایل و تجهیزات پزشکی

  سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی ( PMq )

  منابع  ......................................................................................................................... 100

   

  منبع:

   نگهداری پیشگیرانه در تجهیزات پزشکی ، مهدی شادنوش

  مقدمه ای بر فن آوری تجهیزات پزشکی/تألیف: ( Joseph J.Carr & John M.Brown) مترجمین : سیامک نجاریان، فریما فاضلی، صنم سجادی- تهران، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر،1380-1381،جلد 2

  مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی وزارت بهداشت   www.imed.ir

  www.iranbmemag.com

  مؤسسه اطلاع رسانی مهندسی پزشکی پرشیا شبکه

  ماهنامه مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی (شماره 79-سال 7- آبان 1386)

  ماهنامه مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی (شماره88-سال 8- مرداد 1387)

  مدیریت و برنامه ریزی تجهیزات پزشکی واحدهای درمانی-موسسه توسعه مطالعات زیربنایی ”آریا“

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت