گزارش کارآموزی جهاد حرفه شهرستان مرودشت

تعداد صفحات: 13 فرمت فایل: word کد فایل: 3699
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کشاورزی زراعت
قیمت قدیم:۱۱,۷۰۰ تومان
قیمت: ۶,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی جهاد حرفه شهرستان مرودشت

  مقدمه:

  امروزه با توجه به اهمیت و کاربرد روز افزون علم کشاورزی و نقش ویژه این رشته در تأمین مواد غذایی و با توجه به رشد شدید جمعیت و افزایش نیاز مصرف سرانه مواد غذایی درکشور لزوم افزایش تولید محصولات  کشاورزی مخصوصاً برای کشور ما بسیار موضوع مهم و با اهمیتی می باشد. در ایران چون اکثر تولید کنندگان محصولات کشاورزی در روستاها زندگی می کنند باید روستاها را با تکنولوژی روز و با علم کشاورزی همراه ساخت و از ان کشاورزی سنتی خارج ساخت و توسعه کشاورزی را در قالب توسعه روستایی ارتقاء بخشید.

  همراه تکنولوژی همه روزدرحال تکامل و پیشرفت ست و جوامع شهری و روستایی هم از این امر مبرا نیستند. در کشور ما هم می توان برای ارتقاء بخش کشاورزی نیاز به یک همکاری همه جانبه از طرف مردم جامعه و وزارت کشاورزی و در نهادهای پایین تر یا همان ادارات جهاد کشاورزی در قسمت های مختلف می باشد که نیاز به یک همکاری از طرف دولت و نهادهای دیگر و بخش های کشاورزی می باشد تا به بهترین نحوه از منابع خدادادی که در کشور ما می باشد برای ارتقاء بخش کشاورزی سود برد چون کشور ما دارای 4 فصل می باشد و دارای منابع زیادی می باشد که به طور صحیح از آنها استفاده نمی شود که بتوان در کشاورزی تا حدودی به خودکفایی برسیم. با همکاری مردم و آموزش و ترویج صحیح می توان کشاورزن را در بهره برداری بهینه از منابع آب خاک مانند جلو گیری از هدر رفتن منابع آبی و خاکی و فرسایش خاک و استفاده بهینه از این منابع و افزایش محصولات با بهره گیری از دانش روز و ایجاد فرصت های جدید شغل سهیم نمود و ان شاء الله با یاری خداوند و همکاری بین کشاورزان و نهاد های کشاورزی مانند جهاد کشور عزیزمان ایران روز به روز به توسعه و  خودکفایی در زمینه کشاورزی نزدیکتر شود.

   

  گزارش کارهای انجام شده اداری در زمان کارآموزی

  اینجانب کارآموزی خود را در جهاد حرفه شهرستان مرودشت در شهریور ماه گزراندم دفتر کار ما در قسمت زراعت و حفظ نباتات بود که من آنجا کارآموز مهندس زراعی بودم که در آنجا من با بعضی از مشکلات کشاورزان در خصوص کاهش محصول یا آفات و بیماری ها آشنا شدم و در چنین مرحله به همراه مهندس برای بازدید از مزارع و رفع مشکلات کشاورزان با مهندس همکاری می کردیم و آموخته های خود در دانشگاه را به صورت عملی تجربه می کردیم و اوقاتی هم که بازدید نداشتیم در قسمت دبیرخانه مشغول به کار می شدم و نامه های رسیده و ارسالی را در دفتر اندیکاتور ثبت می کردم و همچنین در تکمیل فرم های درخواست وام های تسطیح و احداث استخر و نوشتن طرح آنها با جهاد همکاری می کردم و در بعضی مواقع هم برای نوشتن حواله های کود سوپر فسفات و اوره برای کشاورزان با این واحد همکاری می کردم که سوپر فسفات هر کیسه 50 کیلویی آن 2675 تومان و اوره 2350 تومان بود که حواله ها را می نوشتیم و به بخش های دیگر برای دریافت کود ارجاء می دادیم و چندین مرتبه هم با چند تن از کار آموزان خاک ها و اب هایی را ه کشاورزان برای آزمایش آورده بودند را به بخش آزمایشگاه آب خاک می بردیم که آنها هم میزان شوری آب و یا خاک و کمبودهای خاک را به آنها در فرم هایی می دادند.

   

  بازدید از مزرعه چغندر قند که به بیماری کرلی تاب آلوده شده بود.

  بازدید از مزرعه آقای حاج کاووس روزگار روستای دهبید مرودشت

  این بیماری اول در ماههای فروردین، اردیبهشت آفات تریپس و زنجره ها وارد مزرعه شده از برگ چغندرقند تغذیه می کنند همین آفات عامل بیماری را که ویروس می باشد را دارد. شیره گیاه از طریق پارانشیم برگ وارد گیاه می کند ویروس باعث می شود که اختلال فیزیولوژیکی در گیاه، به وجود آید و برگهای گیاه حالت پچیدگی و زبر و برآمدگی داشته باشد که در نهایت بوته چغندر کوتاه مانده و رشد غیر طبیعی پیدا می کند که به این بیماری کرلیتاپ چغندر می گویند.

  روشهای مبارزه: بازدید از مزرعه در ماههای فروردین و اردیبهشت و سمپاشی بر علیه آفت های زنجره و ترییس به دفعات مختلف.

  اینجانب با توجه به بازدید در تابستان از مزرعه فوق مزرعه آلوده به بیماری بود چون که قبلاً بر علیه آفت های ناقل بیماری مبارزه نشده بود.

  سموم آفت کش مثل دیازینون تیومتون هر هکتار یک لیتر فورموتیون هر هکتار 2 لیتر که اوایل و اوخر فصل مورد استفاده و سم پاشی مزارع استفاده می شود.  

  در ضمن این مزرعه دارای چند نوع علف هرز پهن برگ مانند: سلمه تره، و چند نوع تاج خروس بود و یک نوع هم علف هرز باریک برگ مانند: یولاف وحشی  بود.

  که بر ای سلمه تره کلرید ازون 4 تا 5 کیلوگرم در هکتار قبل از جوانه زدن در یک نوبت مصرف می شود و برای یولاف وحشی ها لوکسی فوپ پی متیل با 8/10% EC 1 تا 5/1 لیتر در هکتار مصرف می شود.

   

  بازدید از مزرعه ذرت روستای دولت آباد آقای زارع که مزرعه دارای علف هرز بود

  عمده علف های هرز مزرعه ذرت شامل: سلمه تره خونه، تاج خروس پیچک صحرایی ارزن و سورف می باشد ولی عمده علف های هرز این منطقه بیشتر تاج خروس، پیچک صحرایی و مرغ می باشد که در سالهای اخیر روند رشد این علف تا حدی کنترل شده است که آن هم به خاطر مصرف بیش از حد سم های شیمیایی می باشد که این روش هم روش مناسبی در دراز مدت نمی باشد و باعث مقاوم شدن این علف ها در دراز مدت می گردد ولی کنترل علف های هرز به وسیله روشهای مکانیکی مانند شخم روش مناسب تری می باشد اگر چه زمان بندی آماده سازی بستر  موضوع مهمی در مدیریت کنترل علف های هرز می باشد اغلب زمان مطلوب برای سبزشدن گیاه زراعی مصادف با زمان مطلوب کنترل علف هرز نیست جوانه زنی بذر و علف های هرز به عواملی چوون طول دوره خواب، رطوبت خاک و درجه حرارت بستگی دارد با این وجود اگر کشاورز از گونه های موجود در مزرعه آگاهی کامل داشته باشد می تواند بر اساس زمان نسبی سبز شدن علف های هرز زمان اعمال شخم ثانویه را تعیین کند و در صورتی هم که بخواهیم از روشهای شیمیایی استفاده کنیم سم استوکلر علف های هرز پهن برگ را مانند تاج خروس بخوبی کنترل می کند به میزان 2 تا 4 لیتر در هکتار و همچنین سم توفوردی بعد از رویش علف ها و در مرحله 5-7 برگی ذرت به میزان 1 لیتر در هکتار موثر است و در روش مکانیکی می توان با استفاده از کولتیواتور برای ردیف ها و فوکا روی ردیف ها استفاده می شود و وجین با عث دفع علف های هرز می شود و این عمل از اصلی ترین عملیات زراعی در ذرت به حساب می آید که 3-2 هفته اول بعد از سبز شدن مرحله بحرانی ذرت است و اولین وجین باید بعدازظهور اولین برگ انجام شود.

  عمق وجین بستگی به توسعه سیستم ریشه ای ذرت دارد و اولین وجین مکانیکی تا عمق 10 تا 12 سانتی متری بدون خطر قطع ریشه ها می تواند انجام گیرد که به وسیله کولتیواتورهای دوار صورت گیرد.

   

  بازدید از مزرعه ذرت روستای کناره که در بعضی از قسمت های آن ذرت ها دچار آفت ترییس و کوتولگی ذرت شده بودند:  در کو تو لگی ذرت ذرت ها به رشد کافی نرسیده بودند و کوچک مانده بودند که برای رفع این مشکل باید اقداماتی را انجام داد مانند:1- زمان کاشت محصول را یک هفته تا 2 هفته نسبت به عرف آن منطقه به تأخیر انداخت.2- می توان علف های هرز اطراف مزرعه را 2 هفته قبل از کشت از بین برد. 3- جهت از بین بردن حشرات انتقال دهنده میکروب بیماری علف های هرز حاشیه مزارع را با حشره کش های سیستمیک مناسبسم پاشی کرد. 4- بذر ذرت خود را قبل از کاشت با حشره کش هایی مانند: کروز 700 تا 900CC برای هر کیلو بذر و یا سم کاجو 75 تا 900gr برای هر صد کیلو بذر و در صورت ضد عفونی نکردن باید ذرت را در مرحله دوبدگی مزرعه را با سموم حشره کش مناسب شیمیایی کرد و در مورد آفت ترییس، این آفت به رنگهای کرمی و قهوه ای دیده می شود که در فصل بهار به زراعت ذرت حمله کرده اند و از شیره گیاه روی برگها و جوانه مرکزی تغذیه می کند به ندرت که جمعیت در مزرعه زیاد می شود برگها به علت تغذیه زیاد این آفت نازک شده وگیاه از نظر رشد فیزیولوژیکی دچار اشکال می گردد. با مشاهده این آفت در مزرعه از سموم متاسیستوکس، زولون هر هکتار 1 لیتر بر علیه این آفت مبارزه می کنند. از سم های فسفره نخودی می توان استفاده کرد.

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی جهاد حرفه شهرستان مرودشت

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی جهاد حرفه شهرستان مرودشت , گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی جهاد حرفه شهرستان مرودشت , پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی جهاد حرفه شهرستان مرودشت , دانلود کارورزی گزارش کارآموزی جهاد حرفه شهرستان مرودشت , گزارش کارورزی گزارش کارآموزی جهاد حرفه شهرستان مرودشت , پروژه کارورزی گزارش کارآموزی جهاد حرفه شهرستان مرودشت , کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی جهاد حرفه شهرستان مرودشت , کارورزی در مورد گزارش کارآموزی جهاد حرفه شهرستان مرودشت , نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی جهاد حرفه شهرستان مرودشت , گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی جهاد حرفه شهرستان مرودشت
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت