گزارش کارآموزی تمرین دبیری

تعداد صفحات: 46 فرمت فایل: word کد فایل: 4077
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی تمرین دبیری

  گزارش 1

  گزارش مشاهده یک جلسه درس:

  نام مشاهده کننده: محسن اشرفی

  موارد مشاهده:

  الف: محل:                     مدرسه راهنمایی کسائیان نائینی (2)            ناحیه 1

  پایه: اول راهنمایی                       منطقه نیشابور

  ب: مشخصات:

  1- مشخصات آموزگار و کلاس: A                                  جنس: مرد

  سابقه خدمت رسمی 18 سال                                             سابقه تدریس در این پایه 16 سال

  مدرک تحصیلی: لیسانس                                                 رشته تحصیلی: الهیات

  2- تعداد دانش آموزان پسر: 25 نفر

  **************************************

  ج: مشخصات درس:

  1- موضوع درس آموزش قرآن                                         مدت تدریس 90 دقیقه

  2- هدف کلی درس: آشنایی با خواندن درست و تلفظ درست قرآن

  3- هدفهای جزئی (مرحله ای- رفتاری)

  الف- تسلط دانش آموزان بر حفظ و ترجمه آیات

  ب- مهارت در روخوانی و صحیح خوانی کلمات قرآنی

  ج- استفاده از ترجمه و کاربرد آیات در رفتار فردی و زندگی اجتماعی

  د: گزارش تدریس شده:

  الف- ارزشیابی تشخیصی:

  درس را که در جلسه قبل گفته است یک دور در این جلسه خواندند و بعد درس جدید را شروع کرد.

  ب- مهارت شروع: از دانش آموزان می خواهد درس جدید را خودشان بخوانند و هرکجا دانش آموز دچار مشکل می شد خود معلم مشکل را حل می کرد.

  ج- مهارت توضیح:

  معلم می کوشید تا دانش آموزی که یک لغت قرآنی را اشکال دارد و یا اشتباه می خواند معلم صحیح آن را می خواند تا دانش آموز متوجه اشتباه خود شود و هم با تلفظ درست آن آشنا شود.

  د- شیوه های تدریس و فعالیتهای آموزشی به کار گرفته شده در مورد مفاهیم اساسی درس پرسش و پاسخ در درس قرآن و خواستن از دانش آموزان تا آیه ها را بلند بخواند و هرجا که اشکال دارد معلم به صورت آهسته و آرام و به صورت کلمه کلمه آن را به دانش آموز می گوید طوری که دانش آموزان دیگر متوجه درست خواندن آن آیه شوند.

  ذ- رسانه ها

  در این درس از وسایلی مانند کتاب قرآن و تخته و یک نوار قرآن برای خواندن صحیح درس قرآن به کار گرفته شد.

  ر- مهارت اختتام

  وقتی درس داده شد از بعضی از دانش آموزان خواست که همان درس را یک بار بلند بخواند و برای جلسه دیگر امتحان گرفته می شود.

  ز- ارزشیابی

  در ضمن تدریس آیاتی را که برای معنی کردن آن احتیاج بود که بچه ها معنی چند دقیقه وقت گذاشت تا بچه ها بتوانند آن آیه را معنی کرده و تحویل معلم خود بدهند.

  س- توصیه و پیشنهاد دانشجو:

  1- یک داستان از قرآن یا پیامبران بهتر بود اول کلاس قبل از درس گفته می شد.

  2- دانش آموزان بهتر بود یک قرآن کوچک همراه خود می آوردند تا از روی کتاب قرآن بقیه آیات قرآن را از روی آن می خواندند.

  بسمه تعالی

  وقتی معلم وارد کلاس شد بچه ها به احترام معلم از جای خود بلند شدند و معلم با خوش اخلاقی با بچه ها رفتار کرد و چون جلسه قبل گفته بود از بچه ها سئوال پرسیده می شود این جلسه 10 دقیقه به بچه ها فرصت داد کتاب را یک دور بخوانند تا بعد سئوال کند و حضور و غیاب را در اول ساعت انجام داد. طریقه تدریس ایشان به این گونه بود که هر سئوالی از دانش آموز پرسیده می شود یک نمره به عنوان نمره ماهانه یا نمره پایان سال ثبت کرده تا بیشتر بچه ها تشویق به خواندن درس قرآن بشوند. نحوه برخورد معلم با دانش آموزان نسبت به درس قرآن جدی و با ملایمت بود و برای سئوال کردن هر دانش آموز را پای تخته می برد و لغات قرآنی را که از جلسه قبل به آنها گفته بود این جلسه پرسید. اگر هر دانش آموز لغتی را نمی دانست از معلم می پرسید و جواب می گرفت و معلم از روش پرسش و پاسخ استفاده می کرد. درس را که در همان جلسه به دانش آموزان می دهد همانجا می گوید که کار در کلاسش را حل کنید. لغات در کتاب به این صورت است که کلمات قرآنی را معنی می کردند و وقتی معلم دانش آموزی را به پای تخته می برد و سئوالات درس گذشته را می پرسید با صدای بلند می پرسید تا همه بچه ها متوجه شوند که طریقه سئوال کردن معلم به چه صورت است. اگر دانش آموزی به کلاس توجه نداشت اسم او را بلند صدا زده و می گوید توجه داشته باش وگرنه نمره منفی برای تو ثبت می کنم. بچه هایی که در هنگام سئوال کردن از دانش آموز بیکار هستند معلم به آنها می گوید که صفحه 30 کتاب را باز کرده و به سئوالات قرآنی آن جواب دهند. معلم در هنگام سئوال کردن با صدای بلند سئوال می کرد تا دانش آموزانی که با طرز تلفظ آن آشنا نیستند یاد بگیرند که چگونه باید بخوانند. وقتی پرسش از دانش آموزان تمام شد معلم از یک کنار خواست تا یک آیه از همان درسی که در هنگام پرسش از بچه ها گفته بود که بخوانند هر دانش آموز یک آیه گفته و معنی کرد و دوباره معلم همان آیات را به صورت کامل خوانده و ترجمه کرد. معلم بعد از این که سه فصل از درس قرآن را بچه ها می خواندند یک امتحان کلی می گیرد تا معلم بداند که دانش آموز به درس توجه کرده و یاد گرفته است. هرچند جلسه یک بار نوار قرآن آورده می شود تا دانش آموزان به آن گوش کرده و با تلفظ صحیح کلمات آشنا شوند.

  وقتی یک دانش آموز از لحاظ خواندن اشتباه می خواند دانش آموزان درست آن را می گفتند و معلم از دانش آموزان می خواست که ساکت باشند چون خود دانش آموز متوجه اشتباه خود می شود و دوباره به آن آیه برمی گردد و این به عنوان ارزشیابی پایانی به حساب می آمد.

   

  گزارش 2

  نام مشاهده کننده: محسن اشرفی

  موارد مشاهده:

  الف: محل:                     مدرسه راهنمایی کسائیان نائینی (2)                        ناحیه 1

  پایه: دوم راهنمایی                       منطقه نیشابور

  ب: مشخصات:

  1- مشخصات آموزگار و کلاس: B                                   جنس: مرد

  سابقه خدمت رسمی 19 سال                                             سابقه تدریس در این پایه 13 سال

  مدرک تحصیلی: لیسانس                                                 رشته تحصیلی: ادبیات

  تعداد دانش آموزان پسر 26 نفر

  **********************************

  ج- مشخصات درس:

  1- موضوع درس حضرت ابراهیم و ساختن خانه خدا                        مدت تدریس 90 دقیقه

  2- هدف کلی درس شناخت پایگاه توحید به دانش آموزان

  3- هدفهای جزئی:

  الف- دانش آموزان با خانه کعبه آشنا شوند.

  ب- آشنایی دانش آموزان با حضرت ابراهیم به عنوان یکی از پیامبران الوالعظم

  ج- دعوت عمومی توسط حضرت ابراهیم

  د- بازسازی مجدد خانه کعبه توسط حضرت ابراهیم

  س- توصیه و پیشنهاد دانشجو:

  1- اگر معلم در هنگام پرسش از بچه ها نمره ای برای آنها ثبت می کرد بهتر بود.

  2- بهتر بود یک عکسی از خانه خدا آورده شود.

  بسمه تعالی

  معلم وقتی وارد کلاس شد بچه ها همه از جای خود برای احترام به معلم بلند شدند و معلم با دانش آموزان با برخوردی محبت آمیز رفتار کرد. معلم در اول ساعت حضور غیاب را انجام داد.

  روش معلم به این صورت است که اول درس داده و در جلسه دیگر 10 دقیقه به بچه ها فرصت می دهد که همان درس را که در جلسه قبل داده شده بخوانند و می پرسد و پس از این که درس را پرسید بعد درس جدید را شروع می کند.

  این جلسه را هم طبق روال عادی چون جلسه قبل درس های 6 و7 را داده بود این جلسه 10 دقیقه به بچه ها فرصت داد تا این دو درس را یک بار مرور کرده پس از مرور از چند نفر پرسید.

  نحوه برخورد معلم با دانش آموزان به این صورت است که وقتی دانش آموزی از معلم سئوالی داشت پیش معلم رفته و سئوال خود را مطرح می کند و معلم هم جواب او را کامل می دهد و اگر دانش آموزی در کلاس شلوغ کرد با برخوردی که نه زیاد خشن بلکه با ملایمت با او رفتار می کند.

  در هنگام سئوال از دانش آموزان توسط معلم به این صورت است که دانش آموزان را پای تخته برده و سئوالات درس قبل را که همان ارزشیابی تشخیصی است از دانش آموز می پرسد.

  اول به دانش آموزان گفت که چه کسی آمادگی درس جواب دادن را دارد ولی وقتی از جانب دانش آموزان جوابی نشنید از روی دفتر نمره شروع به پرسیدن از دانش آموزان کرد.

  معلم از روش پرسش و پاسخ از دانش آموزان استفاده کرد اگر کسی یاد نداشت از او پرسیده می شود که چرا نخواندی و معلم می گوید که جلسه دیگر هم می پرسم یاد داشته باش.

  وقتی سئوالاتی از دانش آموزان پرسیده می شود نمره ای به عنوان تشویقی به دانش آموزان می دهد تا دانش آموزان بیشتر علاقه به خواندن آن درس داشته باشند.

  معلم به عنوان ارزشیابی تشخیصی چند سئوال از دانش آموزان پرسید بعد درس جدید را شروع کرد.

  نگاه معلم به دانش آموزان به گونه ای بود که به تمام دانش آموزان توجه داشت و سعی می کرد همه بچه ها را زیر نظر داشته باشد و در هنگام خواندن درس به گونه ای نبود که به ترتیب از اول میز شروع به خواندن کنند بلکه به این صورت بود که به طور اتفاقی هر کدام را که نگاه می کرد می گفت بخواند و هر لغتی را که بچه ها نمی توانستند بخوانند به آنها کمک می کرد و هرجا احتیاج به توضیح داشت توضیحات کاملی ارائه می داد.

  پس از اینکه درس مربوطه تمام شد پرسش های مربوط به آن درس جواب داده می شد و جواب را خود معلم در کتاب می گفت که علامت بزنند.

  یک توضیح کوتاهی در آخر درس درباره سنگ حجرالاسود گفته شد چون بچه ها نمی دانستند که این سنگ چه بوده است و معلم ماجرای این سنگ را به صورت کامل توضیح داد تا بچه ها درباره آن سنگ اطلاعات کاملی داشته باشند.

  به دانش آموزان در آخر جلسه درس اگر سئوالاتی داشتند در همان ساعت قبل از این که زنگ بخورد از معلم می پرسیدند و معلم هم به طور واضح توضیح می داد تا دانش آموزان دیگر هم که نمی دانند آن را یاد بگیرند.

  در آخر کلاس گفته شد که جلسه دیگر از درس پنجم امتحان گرفته می شود و درس 6 و 7 و 8 پرسیده می شود.

   

  گزارش (3)

  گزارش مشاهده یک جلسه درس:

  نام مشاهده کننده: محسن اشرفی

  موارد مشاهده:

  الف: محل:                                 مدرسه راهنمایی کسائیان نائینی‌(2)             ناحیه 1

  پایه: دوم راهنمایی                                   منطقه نیشابور

  ب: مشخصات:

  1- مشخصات آموزگار و کلاس: C                       جنس: مرد

  سابقه خدمت رسمی 16 سال                                 سابقه تدریس در این پایه: 16 سال

  مدرک تحصیلی: لیسانس                         رشته تحصیلی: ریاضی

  2- تعداد دانش آموزان پسر: 30 نفر

  ********************************

  ج- مشخصات درس

  موضوع درس: جذر                                             مدت تدریس: 90 دقیقه

  هدف کلی درس: محاسبه جذر

  هدفهای جزئی:

  الف- محاسبه جذر حقیقی اعداد

  ب- محاسبه جذر تقریبی اعداد

  ج- محاسبه جذر اعداد تقریبی

  س- توصیه و پیشنهاد دانشجو:

  1- باید تا تمرینات همان یک دانش آموز تمرینات را حل نمی کرد و باید معلم از دانش آموزان دیگر هم برای حل این تمرینات می پرسید.

  2- دانش آموز در حین حل تمرین بهتر بود جواب را همراه با توضیح می گفت.

  3- نباید معلم به دانش آموز می گفت که از همانجا جوابش را بگوید بلکه باید آن دانش آموز آمده پای تخته و جوابش را خودش می نوشت.

   

  بسمه تعالی

  وقتی معلم وارد کلاس شد بچه ها به احترام او از جای خود بلند شده و معلم به بچه ها سلام کرد و پس از احوال پرسی با بچه ها شروع به حضور و غیاب کرد.

  پس از حضور و غیاب شروع به حل کردن تمرینات ریاضی به وسیله بچه ها که در جلسه قبل گفته شده بود کردند و یک رسمی هم داشتند که بیشتر بچه ها کشیده و آورده بودند که یکی از دانش آموزان بلند شد و رسمها را جمع کرده و به معلم تحویل داد معلم گفت درباره مسئله صفحه 55 که در جلسه قبل گفته بودند که فکر کنند این جلسه از بچه ها پرسید که چه کسی به این مسئله جواب داده است. از چند نفر پرسید که شما آیا حل کرده اید یا خیر وقتی بچه ها گفتند که ما حل نکرده ایم معلم یک فرصت دیگری به بچه ها تا جلسه بعد داد تا خوب در این باره فکر کنند و جواب را بیاورند و یک کار در کلاس را که در جلسه قبل به بچه ها گفته بود که حل کنند ابتدا از بچه ها پرسید کسی می آید این تمرینات را حل کند بچه ها هیچ جوابی ندادند خود معلم از دفتر نمره یک نفر را صدا زد و به پای تخته آورد و بعضی از تمرینات را آن دانش آموز حل کرد.

  وقتی بچه ها سئوالی نداشتند دوره همان دانش آموز شروع به حل کردن تمرینات دیگر کرد.

  معلم در این درس از روش پرسش و پاسخ و حل تمرینات توسط دانش آموزان بود.

  وقتی همان دانش آموز در حال حل تمرینات بر روی تخته بود که یکی از تمرینات را می خواست حل کند معلم از یکی از دانش آموزان پرسید که حل این تمرین را شما بگویید تا این دانش آموز بر روی تخته بنویسد ولی دانش آموز گفت که ما ننوشتیم و معلم به او گفت چه کسی باید برای شما بنویسد و کمی ناراحت شد و دوباره خود همان دانش آموز قبلی ادامه تمرینات را حل کرد ولی بدون اینکه توضیحی درباره حل هر یک بگوید و معلم بجای او توضیح می داد و معلم گفت الباقی تمرینات باشد برای هفته دیگر و شروع کرد به دادن درس جدید که جذر نام داشت.

  معلم وقتی می خواست درس بدهد تمام کلاس را زیر نظر داشت وقتی هر یک از قسمتهای درس را می داد از بچه ها می پرسید آیا همه فهمیده اید یا خیر؟

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی تمرین دبیری

  فهرست:

  گزارش 1 ..................................................................................................................................................1

  گزارش 2 ..................................................................................................................................................4

  گزارش 3 ..................................................................................................................................................7

  گزارش 4 ..................................................................................................................................................11

  گزارش 5 ..................................................................................................................................................14

  گزارش 6 ..................................................................................................................................................16

  گزارش 7 ..................................................................................................................................................19

  برنامه هفتگی سال اول ............................................................................................................................22.

  برنامه هفتگی سال دوم ............................................................................................................................23

  برنامه هفتگی سال سوم ...........................................................................................................................24

  نکاتی چند درباره مشاهده ......................................................................................................................25

  کتابخانه ......................................................................................................................................................28

  آزمایشگاه .................................................................................................................................................30

  نمازخانه .....................................................................................................................................................31

  عوامل انسانی .............................................................................................................................................32

  وضعیت آموزشی .....................................................................................................................................33

  طرح درس شماره 1 .................................................................................................................................34

  طرح درس شماره 2 .................................................................................................................................35

  طرح درس شماره 3 .................................................................................................................................36

  طرح درس شماره 4 .................................................................................................................................37

  طرح درس شماره 5 .................................................................................................................................38

  طرح درس شماره 6 .................................................................................................................................40

  طرح درس شماره 7 ..................................................................................................................................41

  لیست اسامی دبیران ...................................................................................................................................42

  کروکی مدرسه ...........................................................................................................................................43

  طرح درس سالانه .......................................................................................................................................46

  کارنامه کارورزی .......................................................................................................................................47

   

   

  منبع:

  ندارد

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی تمرین دبیری , گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی تمرین دبیری , پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی تمرین دبیری , دانلود کارورزی گزارش کارآموزی تمرین دبیری , گزارش کارورزی گزارش کارآموزی تمرین دبیری , پروژه کارورزی گزارش کارآموزی تمرین دبیری , کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی تمرین دبیری , کارورزی در مورد گزارش کارآموزی تمرین دبیری , نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی تمرین دبیری , گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی تمرین دبیری
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت