گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره امور مالی آموزش و پرورش منطقه ایذه

تعداد صفحات: 38 فرمت فایل: word کد فایل: 4209
سال: 1390 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حسابداری
قیمت قدیم:۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره امور مالی آموزش و پرورش منطقه ایذه

   

  مقدمه :

  در فرآیند آموزش و پرورش حسابداری، سیاستگذاری و انتخاب رویه های حسابداری، بررسی تاریخچه حسابداری از اهمیت زیادی برخوردار است. این تاریخچه باعث می شود تا بتوان « زمان حال را درک کرد، به شیوه بهتری، پیش بینی نمود و آینده را مهار کرد» تاریخچه حسابداری را می توان از طریق مرتبط ساختن بخش های ، مختلفی از تاریخ حسابداری به شیوه ای خاص، غیر تحلیلی بیان نمود و می توان این کار را (با شرح تئوری های دانش ، کارهای منحصر به فرد افراد، سیستم های ارزشی و انتقاد از کارهای آنها انجام داد.

   یا اینکه از طریق توزیع مقاله های تاریخی آنها را تفسیر نمود. تعریف مناسبی از تاریخچه حسابداری برین شرح است.

   تاریخچه حسابداری یعنی مطالعه سیر تکاملی ، عقاید حسابداری، رویه ها و نهادهایی که با واکنش نشان دادن به تغییرات محیطی و نیازهای اجتماعی به وجود آمده اند.

   همچنین در این تاریخچه به اثر این سیر تکاملی، بر محیط مربوط توجه می شود. از دیدگاه شیوه اجرائی حسابداری، با مطالعه تاریخچه حسابداری و از مجرای مقایسه روشهای مورد استفاده گذشته می توان رویه های، کنونی را به شیوه ی بهتری مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهد.

  فصل اول

  آشنایی با محل کار آموزی

   

  آشنایی کلّی به محیط کارآموزی( وزارت آموزش و پرورش):

  اهداف، وظایف و نوع خدمات آموزش و پرورش:

  فیلیپ کومبز در کتاب بحران جهانی تعلیم و تربیت یادآور می شود اگر قرار است تحولی در عرصه تعلیم و تربیت به وقوع بپیوندد این تحول و دگرگونی باید از مدیریت آموزش و پرورش آغاز شود.  اهداف هر سازمان با دیگر سازمانها متفاوت است. اهداف هر سازمان بستگی به ارتباط مستقیم با نظر و خواسته بنیانگذاران و نوع خدمتی که می خواهد به ارباب رجوع بدهد دارد به همین دلیل اهداف سازمانهای آموزشی تابع شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی خاص جامعه ای است که آن سازمانها برای خدمت بر افراد جامعه تاسیس شدهاند.  با توجه به اینکه جامعه آموزش و پرورش مولد، پویا و تلاشگر است و شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ، علمی ، تکنولوژی هر جامعه را آموزش و پرورش بنیان می نهد. اهداف و وظایف آموزش و پرورش که به اختصار برشمرده می شوند:

  1- کیفیت دادن به مسائل آموزش.

  2- اشاعه فرهنگ آموزشی.

  3- ارائه طرحها و برنامه ها.

  4- روشهای مناسب ترویج آموزش و تدوین الگوهای مناسب.

  5- آشنا ساختن با فرهنگهای مختلف.

  6- رسیدن به اهداف کلّی تعلیم و تربیت.

  7- ایجاد سیاستهای جدید تربیتی.

  8- غنی ساختن فرهنگ فردی و اجتماعی.

  9- تعیین هدفها.

  10- اصول و مبانی آموزشی و مقررات مدارس.

  11- تحقیق در محتوای آموزشی و ساختار مدارس برای هماهنگی با عصر ارتباطات و اطلاعات.

  12- کیفیت بخشی به امور آموزشی و کمک آموزشی از راههای مختلف.

  13- تدوین و ارائه دهها طرح برای توسعه مدارس.

  14- پرورش استعدادها، آموزش مهارتهای اساسی.

  15- رشد اخلاقی، علمی، اجتماعی، فکری و فرهنگی.

  فصل دوم

  تعریف حسابداری

  تعریف حسابداری:

  فرایند شناسایی، جمع آوری، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مالی و ارائه آنها در قالب صورتهای مالی جهت استفاده از افراد ذینفع.

  اصول حسابداری:

  مجموعه ای از میثاقها، قواعد، روشها و رویه هائی که به عنوان دستور العمل شناسایی و پردازش رویدادهای مالی و تهیّه صورتها و گزارشهای مالی در طول زمان تجربه شده تغییر کرده و کامل شده است. که عبارتند از:

   الف) اصل بهای تمام شده: این اصل مبیّن این موضوع است که تمام دارئیهای تحصیل شده باید به ارزش متعارف یا بهای تمام شده ثبت شود.

  ج) اصل تطابق هزینه با درآمد: به موجب این اصل هزینه هایی که موجب کسب درآمد در هر دوره می باشد با درآمد همان دوره مقابله می شود.

  د) اصل افشاء: از اصول حسابداری که به موجب آن کلیه حقایق با اهمیّت، مرتبط با وضعیت مالی و نتایج عملیات که بایستی در صورتها و گزارشهای مالی به طور کامل ارائه شود.

  ه) اصل ثبات رویه: اصلی که به موجب آن شخصیّت حسابداری، ملزم است از یک روش حسابداری برای تمام رویدادهای مالی مشابه یا دوره های مالی بعد نیز به طور یکنواخت استفاده نماید.

  اصول محدود کننده:

  1- اصل فزونی مخارج بر منابع

  2- اصل خصوصیات صنعت

  3- اصل محافظه کاری

  4- اصل اهمیت

  1- اصل فزونی مخارج بر منابع: تهیه اطلاعات مالی بایستی مقرون به صرفه باشد.

  2- اصل خصوصیات صنعت: بعضی از فعالیتها خاص هستند مانند بیمه و بانک و پیمانکاری. روش تعیین درآمد این مؤسسات تکمیل کار یا درصد پیشرفت کار است.

  3- اصل محافظه کاری: براساس این اصل باید وقتی یک مدیر با روشهای متفاوتی روبرو است به صورت منطقی گزینه ای را انتخاب کند که درآمدها را تعدیل و هزینه ها را حداکثر نشان می دهد امّا رعایت این اصل نباید باعث تعریف اطلاعات گردد.

  4- اصل اهمیّت: در بعضی مواقع می توان روش و اصول حسابداری را رعایت نکنیم و به دنبال روشهایی که اطلاعات مالی بهتری را برای استفاده کنندگان فراهم می کند برویم.

    د) سیستم حسابداری آموزش و پرورش:

  الف) شامل تمام اطلاعات مالی و پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و حق التدریس و غیره می باشد.

  ب) تهیّه تمام اسناد و حقوق، حق التدریس، اضافه کار و حق الزحمه های و مطالب کارکنان در هر ماه می باشد.

  ج) ثبت و امضاء و بررّسی تمام اسناد حقوق و مطالبات کارکنان در هر ماه.

  د) تهیّه فهرست و ارسال و درخواست وجه جهت پرداخت حقوق و مطالبات هر ماهه کارکنان.

  ه)تهیّه لیست فلاپی ( دیسک) و اطلاعات لازم برای هر نفر از کارکنان و تحویل وجوه و اسناد مربوط به هر نفر نزد هر یک از شعب بانک پرداخت کننده.

  ی) پرداخت حقوق و مطالبات ماهیانه کارکنان نزد هفت شعبه از بانک و صندوقهای مالی پرداخت و واریز می گردد. و در کل براساس حکمهایی که توسط امور اداری مدیریت آموزش و پرورش تنظیم می شود. و احکام مذکور ضمیمه لیست ها می شود  و اسناد تنظیم شده به تأیید مسئول آمار بودجه، مسئول امور مللی و مدیر آموزش  و پرورش می رسد و با توجه به مبلغ درخواستی از ذیحسابی نسبت به دریافت و پرداخت حقوق ابلاغ می گردد. و سایر هزینه های دیگر آموزش و پرورش براساس ابلاغ اعتبار اسنادی تنظیم می گردد و بعد از دریافت وجوه اختصاص داده شده اسناد تنظیم شده و به ذیحسابی سازمان آموزش و پرورش جهت رسیدگی ارسال می شود.

  تسویه حساب با ذیحسابی در پایان دوره مالی: ( ثبت و بستن حسابها)

  با توجه به کل وجوه دریافت شده است ذیحسابی بایستی نسبت به تنظیم اسناد اقدام گردد و سر جمع اسناد تنظیم شده بایستی با وجوه دریافتی از ذیحساب برابر باشد.

  تتخواه: با توجه به هزینه های جاری آموزش و پرورش مبلغی به صورت برآوردی درخواست تنخواه می گردد. و با توجه به مبلغ تنخواه رسید اسناد هزینه تهیه و تنظیم می گردد و همین روال در طی مراحل بعد تکرار می گردد.

   

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره امور مالی آموزش و پرورش منطقه ایذه

  فهرست:

  به نام خدا

  تقدیر و تشکر

  مقدمه                                                                                                                          6

  فصل اول – آشنایی با محل کارآموزی                                                                     7

  اهداف ، وظایف و نوع خدمات آموزش و پرورش                                                               8

  چارت سازمانی                                                                                                              10

   

  فصل دوم- تعریف حسابداری                                                                                               11

  اصول حسابداری                                                                                                                         12

  اصول محدود کننده                                                                                                        13

  سیستم حسابداری آموزش و پرورش                                                                                  14

  ثبت و بستن حسابها                                                                                                         15

  درباره ثبت سیستم حسابداری                                                                                           16

  سند حسابداری و تراز آزمایشی چهار ستونی                                                                                   17

  سند هزینه رسمی                                                                                                            19

  لیست پرداخت سرانه                                                                                                        20

   

  فصل سوم – سیستم حقوق و دستمزد                                                                          21

  لیست حقوق و دستمزد حکم کارگزینی                                                                             22

  چرخه ی عملیاتی حقوق و دستمزد                                                                                                23

  حقوق مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی                                                                                   25

   

  فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                     37

  نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                                  38

   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره امور مالی آموزش و پرورش منطقه ایذه, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره امور مالی آموزش و پرورش منطقه ایذه, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره امور مالی آموزش و پرورش منطقه ایذه, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره امور مالی آموزش و پرورش منطقه ایذه, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره امور مالی آموزش و پرورش منطقه ایذه, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره امور مالی آموزش و پرورش منطقه ایذه, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره امور مالی آموزش و پرورش منطقه ایذه, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره امور مالی آموزش و پرورش منطقه ایذه, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره امور مالی آموزش و پرورش منطقه ایذه, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری اداره امور مالی آموزش و پرورش منطقه ایذه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت