گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش دهدز

تعداد صفحات: 37 فرمت فایل: word کد فایل: 4210
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حسابداری
قیمت قدیم:۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش دهدز

  فصل اول

  آشنایی با مکان کارآموزی

   

  آشنایی کلّی به محیط کارآموزی( وزارت آموزش و پرورش):

  محل کارآموزی اداره آموزش و پرورش منطقه ی دهدز می باشد. عنوان و موضوع کار آموزی بررسی امور مالی و آشنایی با امور مالی اداره می باشد در آن محل در قسمت حسابداری مشغول بهکار شده و از کارشناس امور مالی آن اداره اطلاعاتی در مورد کار آنها کسب کردم از جمله این اطلاعات بررسی حقوق ماهانه معلمان و کارمندان اداره آموزش و پرورش می باشد و همین طور طریقه ثبت آن ها به دفاتر و تحویل دادن آنها به بانک صادر کردن گواهی حقوقی برای کارمندان آن اداره که می بایست جمع هزینه ی آنها را می نوشتیم و بعد مهر کرده و تحویل آنها می دادیم.

  در این قسمت کار های زیادی انجام می شد ولی متاسفانه وقت چندانی نداشتیم که بتوانیم با تمام آن کارها آشنایی پیدا کنیم، ترم تابستان بسیار کوتاه و خیلی زود گذشت و ما توانستیم در همین حد از آن اداره کمک بگیریم در تمام این مدت که به این اداره می رفتم روز به روز با بر خوردهای بهتری از جانب مسئولان آن اداره رو برو می شدم و آنها سعی می کردند کهروش کار کردنشان را به من یاد دهند و من هم علاقمند به یادگیری بودم. از همه آن عزیزان سپاسگذارم.

  اهداف و وظایف آموزش و پرورش که به اختصار برشمرده می شوند:

  1- کیفیت دادن به مسائل آموزش.

  2- اشاعه فرهنگ آموزشی.

  3- ارائه طرحها و برنامه ها.

  4- روش های مناسب ترویج آموزش و تدوین الگو های مناسب.

  5- آشنا ساختن با فرهنگهای مختلف.

  6- رسیدن به اهداف کلّی تعلیم و تربیت.

  7- ایجاد سیاستهای جدید تربیتی.

  8- غنی ساختن فرهنگ فردی و اجتماعی.

  9- تعیین هدفها.

  10- اصول و مبانی آموزشی و مقررات مدارس.

  11- تحقیق در محتوای آموزشی و ساختار مدارس برای هماهنگی با عصر ارتباطات و اطلاعات.

  12- کیفیت بخشی به امور آموزشی و کمک آموزشی از راههای مختلف.

  13- تدوین و ارائه دهها طرح برای توسعه مدارس.

  14- پرورش استعدادها، آموزش مهارتهای اساسی.

  15- رشد اخلاقی، علمی، اجتماعی، فکری و فرهنگی.

  فصل دوم

   

  هدف از تاسیس

  سیستم حسابداری آموزش و پرورش

  الف) شامل تمام اطلاعات مالی و پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و حق التدریس و غیره می باشد.

  ب) تهیّه تمام اسناد و حقوق، حق التدریس، اضافه کار و حق الزحمه های و مطالب کارکنان در هر ماه می باشد.

  ج) ثبت و امضاء و بررّسی تمام اسناد حقوق و مطالبات کارکنان در هر ماه.

  د) تهیّه فهرست و ارسال و درخواست وجه جهت پرداخت حقوق و مطالبات هر ماهه کارکنان.

  ه)تهیّه لیست فلاپی ( دیسک) و اطلاعات لازم برای هر نفر از کارکنان و تحویل وجوه و اسناد مربوط به هر نفر نزد هر یک از شعب بانک پرداخت کننده.

  ی) پرداخت حقوق و مطالبات ماهیانه کارکنان نزد هفت شعبه از بانک و صندوقهای مالی پرداخت و واریز می گردد. و در کل براساس حکمهایی که توسط امور اداری مدیریت آموزش و پرورش تنظیم می شود. و احکام مذکور ضمیمه لیست ها می شود  و اسناد تنظیم شده به تأیید مسئول آمار بودجه، مسئول امور مللی و مدیر آموزش  و پرورش می رسد و با توجه به مبلغ درخواستی از ذیحسابی نسبت به دریافت و پرداخت حقوق ابلاغ می گردد. و سایر هزینه های دیگر آموزش و پرورش براساس ابلاغ اعتبار اسنادی تنظیم می گردد و بعد از دریافت وجوه اختصاص داده شده اسناد تنظیم شده و به ذیحسابی سازمان آموزش و پرورش جهت رسیدگی ارسال می شود.

  تاریخچه حسابداری

  بررسی تاریخچه حسابداری از اهمیت زیادی برخوردار است. این تاریخچه باعث می شود. تا بتوان زمان حال را درک کرد. به شیوه ی بهتری پیش بینی نمود و آینده را مهار کرد.

  تاریخچه حسابداری یعنی: مطالعه سیر تکاملی و عقاید حسابداری رویه ها و نهادهایی که با واکنش نشان دادن به تغییرات محیطی و نیازها اجتماعی بوجود آمده اند.

  از دیدگاه چشم انداز سیاسی: تاریخچه حسابداری ابزاری است برای درک هر چه بهتر مسائل حسابداری محتوای نهادینه شدن آن و تدوین سیاستهای عمومی و این مکان را بوجود می آورد. تا بتوان گذشته را با آنچه هم اکنون در حال انجام شدن است و آنچه باید انجام شود مرتبط ساخت.

   نخستین دوران تاریخ حسابداری : برای تعیین مکان و زمان پیدایش سیستم ثبت دو طرفه تلاشهای گوناگون انجام گرفته و سناریوهای متعددی انجامیده است از آن جمله اند تمدنهای، کلانی، بابی، آشوری و سومری که تشکیل دهنده ی نخستین دولت سازمان بافته با قدیمی ترین زبان مکتوب و کهن ترین ثبت های تجاری بودند.

  تمدن یونان : که در آن زنون مباشر بخش بزرگی از آپولوفیوس در 256 قبل از میلاد سیستمی ابتکاری از حسابداری سنجش مسئولیت را ارائه کرد. هنگامی که ما در صدد شناسایی ریشه های علمی حسابداری بر می آییم آن را به نخستین تجار مشهور نسبت می دهیم و شاید از نظر تقدیم تاریخی هیچ کس نتواند پیش از اعراب ادعایی داشته باشد.

  تعریف حسابداری

  حسابداری فرآیند شناسایی و جمع آوری و اندازه گیری و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مالی و ارائه آنها در غالب صورت های مالی جهت استفاده افراد ذینفع .

   یا به عبارت دیگر سیستمی است که فعالیتهای واحد تجاری را اندازه گیری می کند و سپس این اطلاعات را در قالب گزارش پردازش می کند و در نهایت نتایج فعالیت و عملکرد واحد تجاری را به تصمیم گیرندگان ارائه می دهد.

   انواع حسابداری

  حسابداری مالی :

  وظیفه جمع آوری اطلاعات برای افراد خارج از واحد تجاری را بر عهده دارد، برای مثال : افراد خارجی نظیر بستانکاران، سهام داران نمی توانند لحظه به لحظه بر شرکت نظارت داشته و آن را اداره کنند.

  حسابداری مدیریت : برای تصمیم گیرندگان داخلی اطلاعات فراهم می آورد، برای مثال: از تصمیم گیرندگان داخلی می توان از هیئت مدیره و مدیر عامل و سرپرست دوایر و یا ریاست یک دانشگاه یادکرد.

  فرآیند شناسایی، جمع آوری، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مالی و ارائه آنها در قالب صورتهای مالی جهت استفاده از افراد ذینفع.

   

  اصول حسابداری:

  مجموعه ای از میثاقها، قواعد، روشها و رویه هائی که به عنوان دستور العمل شناسایی و پردازش رویدادهای مالی و تهیّه صورتها و گزارشهای مالی در طول زمان تجربه شده تغییر کرده و کامل شده است.

  که عبارتند از:

  الف) اصل بهای تمام شده: این اصل مبیّن این موضوع است که تمام دارئیهای تحصیل شده باید به ارزش متعارف یا بهای تمام شده ثبت شود.

  ج) اصل تطابق هزینه با درآمد: به موجب این اصل هزینه هایی که موجب کسب درآمد در هر دوره می باشد با درآمد همان دوره مقابله می شود.

  د) اصل افشاء: از اصول حسابداری که به موجب آن کلیه حقایق با اهمیّت، مرتبط با وضعیت مالی و نتایج عملیات که بایستی در صورتها و گزارشهای مالی به طور کامل ارائه شود.

  ه) اصل ثبات رویه: اصلی که به موجب آن شخصیّت حسابداری، ملزم است از یک روش حسابداری برای تمام رویدادهای مالی مشابه یا دوره های مالی بعد نیز به طور یکنواخت استفاده نماید.

  اصول محدود کننده:

  1- اصل فزونی مخارج بر منابع

  2- اصل خصوصیات صنعت

  3- اصل محافظه کاری

  4- اصل اهمیت

  1- اصل فزونی مخارج بر منابع: تهیه اطلاعات مالی بایستی مقرون به صرفه باشد.

  2- اصل خصوصیات صنعت: بعضی از فعالیتها خاص هستند مانند بیمه و بانک  و پیمانکاری. روش تعیین درآمد این مؤسسات تکمیل کار یا درصد پیشرفت کار است.

  3- اصل محافظه کاری: براساس این اصل باید وقتی یک مدیر با روشهای متفاوتی روبرو است به صورت منطقی گزینه ای را انتخاب کند که درآمدها را تعدیل و هزینه ها را حداکثر نشان می دهد امّا رعایت این اصل نباید باعث تعریف اطلاعات گردد.

  4- اصل اهمیّت: در بعضی مواقع می توان روش و اصول حسابداری را رعایت نکنیم و به دنبال روشهایی که اطلاعات مالی بهتری را برای استفاده کنندگان فراهم می کند برویم

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش دهدز

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش دهدز, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش دهدز, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش دهدز, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش دهدز, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش دهدز, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش دهدز, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش دهدز, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش دهدز, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش دهدز, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش دهدز
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت