گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر توانا

تعداد صفحات: 102 فرمت فایل: word کد فایل: 4212
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کامپیوتر
قیمت: ۱۸,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر توانا

  آشنایی کلی با مکان کارآموزی

  محل کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر توانا (آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد که در آن یک یا چند رشته براساس برنامه و مطابق با استانداردهای سازمان آموزش داده می شود) زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است و در سال 1383 تأسیس گردیده زیر نظر افرادی از قبیل:

  مؤسس آموزشگاه (که شخصی حقیقی یا حقوقی که پس از طی مراحل توسط سازمان مشخص می گردد به آن پروانه تأسیس آموزشگاه با اعتبار پنج ساله می دهند.)

  مدیر آموزشگاه (فردی است حایز شرایطی از قبیل: 1- تابعیت ایران 2- مسلمان با پیروی یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده و ملزم به پیروی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3- دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانسی نرم افزار کامپیوتر 4- عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن سلامت جسمی در طول فعالیت آموزشی به تشخیص مراجع مورد تأیید سازمان  مربی آموزشگاه (فردی است حایز شرایطی از قبیل: 1- تابعیت ایران 2- مسلمان با پیروی یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده و ملزم به پیروی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3- عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن سلامت جسمی در طول فعالیت آموزشی به تشخیص مراجع مورد تأیید سازمان 4- دارا بودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی، فرهنگی) دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان رسانده است.

   

   

   

   

  امکانات مکان کارآموزی:

  فضای آموزشی سالم- کامپیوتر با وسایل جانبی- مانیتورینگ- Sphitting- Printting- Scanner- میز و صندلی کامپیوتر- وسایل گرمایش از قبیل بخاری برقی، بخاری گازی- وسایل سرمایش از قبیل کولر دو تیکه، کولر پنجره ای، پنکه دستی- آبسرد کن- دستگاه تهویه هوا- تخته وایت برد- ماژیک و ... .

  فرآیندهای محل کار آموزی:

  خدمات آموزشی از قبیل رایانه کار درجه یک- رایانه کار درجه دو- برنامه نویسی ویژوال بیسیک- ICDL درجه یک- ICDL درجه دو که مخصوص کارکنان دولت است و مدرک آن بین المللی و زیر نظر ایرلند و انگلستان می باشد- توسط مربی های مجرب آموزشی سالم داده می شود.

  کلیات و تعاریف:

  ماده 1: در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

  الف) سازمان: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی

  ب) آموزشگاه: آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد که در آن یک یا چند رشته بر اساس برنامه های محسوس و مطابق با استانداردهای سازمان آموزش داده می شود.

  پ) مؤسس: شخص حقیقی یا حقوقی که پس از طی مراحل ذکر شده در این آیین نامه از سازمان پروانه تأسیس آموزش، با اعتبار 5 ساله دریافت می نماید

  تبصره- شرایط و ضوابط پروانه تأسیس و سایر مجوزات به کارکنان شاغل و وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی برابر ضوابط سازمان تعیین می گردد.

  ت) پروانه تأسیس آموزشگاه: مجوز تأسیس به بهره برداری از آموزشگاه است و دارنده آن مسئول آموزشگاه شناخته می شود.

  ث) مدیر آموزشگاه: فردی است حائز شرایط مفاد ماده (5) این آیین نامه که از طرف مؤسس یا دارنده پروانه تأسیس جهت حضور در آموزشگاه و اداره آن به سازمان معرفی می شود.

  ج) مربی آموزشگاه: فردی است که تدریس دروس نظری و عملی را به عهده دارد و دارای شرایط مندرج در فصل سوم این آیین نامه است

  چ) کارآموز: فردی است که به منظور فراگیری مهارت، حرفه یا رشته معینی در آموزشگاه ثبت نامه می کند.

  ح) قرارداد کارآموزی: قراردادی که بین دارنده پروانه تأسیس و یا مدیر آموزشگاه و کارآموز به منظور آموزش بر اساس مقررات این آیین نامه منعقد می شود.

  خ) مهارت: مجموعه اطلاعات نظری و توانایی های عملی لازم برای انجام یک حرفه معین یا بخشی از آن می باشد

  د) حرفه: مجموعه مهارتهای مورد نیاز یک شغل می باشد

  ذ) رشته: مجموعه برنامه های آموزشی مربوط به فراگیری چند حرفه هم خانواده می باشد

  ر) دوره: مدت زمان آموزشهای نظری و عملی برابر استاندارد مصوب سازمان است

  ز) هیأت نظارت مرکزی: هیأتی است که به منظور تعیین خط مشی، تدوین و پیشنهاد اصلاح آیین نامه و تعیین ضوابط مربوط به امور آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت هیأت های نظارت استانها تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت و تصمیم گیری بر امور مراکز آموزشی بخش خصوصی می باشد

  ژ) هیأت نظارت استان: هیأتی است با شرح وظایف و حدود اختیارات مشخص شده برای هیأت نظارت مرکزی، موضوع بند (ز) این ماده و ماده (2) این آیین نامه که رسیدگی به امور آموزشگاه های استان را به عهده دارند

  ماده 2: هیأت نظارت مرکزی می تواند در موارد زیر ضوابط، دستورالعمل ها و جداول مربوطه را تدوین، تصویب و ابلاغ نماید.

  الف) شرح وظایف و مسئولیتها و ترکیب اعضای هیأتهای استان

  ب) تشخیص صلاحیت های فردی موضوع بند (پ) مواد (5) و (15) این آیین نامه

  پ) آیین نامه تخلفات و مجازاتها

  ت) جداول مربوط به تخلفات و مجازاتها

  ث) شرح وظایف و مسئولیتهای مؤسس، مدیر و مربی و کارآموز

  ج) صدور و تمدید مجوزها به اشخاص حقیقی و حقوقی

  چ) ضوابط آموزشی، اداری، مالی

  ح) مراکز آموزشی غیر مجاز

  خ) رسیدگی به امور آموزشگاه های آزاد

  د) احراز صلاحیت فنی و حرفه ای مدیر و مربی آموزشگاه

  ذ) نظام تشویق و تنبیه و رسیدگی به اعتراض متقاضیان به تصمیمات هیأت های نظارت استان

  ر) ضوابط مربوط به جداول شماره (1) و شماره (2) در این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می باشد

  ز) تعیین و تغییر مدت اعتبار مجوزها (پروانه تأسیس، کارت های مدیریت و مربیگری)

  ژ) تعیین و تغییر وجوهات مندرج در آیین نامه

  تبصره- سایر وظایف و اختیارات هیأت نظارت مرکزی و ترکیب اعضای آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می گردد و اعضای هیأت مذکور با حکم رئیس سازمان منصوب می شوند.

  ماده 3: تأسیس آموزشگاه منوط به صدور اجازه از طرف سازمان می باشد.

  تبصره- مجوز فعالیت آموزشی مؤسسات کارآموزی آزاد ایرانی در خارج از کشور و همچنین مؤسسات و مراکز کارآموزی آزاد خارجی در ایران توسط سازمان صادر خواهد شد. مسئولیت تطبیق صدور مجوز فعالیت، صدور گواهینامه ها و استانداردهای آموزشی نمایندگی های خارجی در داخل کشور برای اجرای آموزشهای مهارتهای غیر رسمی به عهده سازمان است.

  ماده 4: میزان بازدهی قابل قبول هر دوره آموزشی آموزشگاه عبارت است از قبولی حداقل شصت درصد (60%) کارآموزان شرکت کننده در آزمون پایان دوره که توسط سازمان انجام می شود. میزان فوق قابل تغییر توسط سازمان می باشد.

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم

  شرایط مؤسس و مدیر آموزشگاه و صدور پروانه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

   

   

   

   

   

  یکی از بارزترین ویژگیهای عصر حاضر، حضور گسترده کامپیوتر در کلیه عرصه های فعالیت انسان است به گونه ای که انجام برخی از کارهای بدون استفاده از کامپیوتر قابل تصور نمی باشد.

  کامپیوتر به عنوان ابزاری قدرتمند، سرعت و دقت کارها را فوق العاده افزایش داده و گذرگاههای صعب العبور علم را به شاهراههای هموار مبدل ساخته است به همین دلیل در جهان کنونی آموزش و یادگیری علوم کامپیوتر یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.

  هدف از تأسیس این مکان آموزشهای مهارتی و فنی به افراد جامعه علی الخصوص جوانان می باشد و همچنین پر کردن اوقات فراغت جوانان جمله ای از بزرگان:

  «در هر آموزشگاهی که باز می شود، در زندانی بسته می شود.»

  مواد اولیه از قبیل مکانی سالم برای آموزش- کامپیوتر با تجهیزات لازم- میز و صندلی کامپیوتر- وسایل گرمایش و سرمایش- تخته وایت برد- ماژیک و ... .

   

   

   

   

   

   

   

  هدف از تأسیس مجموعه و معرفی مواد اولیه و نوع محصولات و یا خدمات

  ماده 5: مؤسس و مدیر آموزشگاه باید دارای شرایط ذیل باشند:

  الف) تابعیت ایران

  ب) مسلمان یا پیرو یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده و ملزم به پیروی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  پ) دارا بودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی و فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته (براساس تشخیص هیأت نظارت مرکزی) و نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر و برخورداری از حسن شهرت

  ت) دارا بودن مدرک تحصیلی (برای مدیر آموزشگاه) براساس جدول شماره (1) پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می باشد

  ث) عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن سلامت جسمی در طول فعالیت آموزش به تشخیص مراجع مورد تأیید سازمان

  ج) دارا بودن برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان

  چ) التزام به رعایت کلی مفاد این آیین نامه

  ح) دارا بودن حداقل (25) سال سن

  تبصره 1- مناطقی که متقاضی با شرط سنی موضوع این بند کم باشد یا وجود نداشته باشد سازمان می تواند شرایط سنی پایین تر را بپذیرد.

  تبصره 2- پروانه تأسیس آموزشگاه بنام اشخاص حقوقی در صورت معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واحد شرایط این آیین نامه صادر خواهد شد.

  تبصره 3- مدیر آموزشگاه و مربیانی که از سوی دستگاهها و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تأیید و معرفی شده اند از مفاد بندهای (پ) و(ت) و (ث) این ماده و بندهای (پ) و (ت) ماده (15) معاف می باشند.

  تبصره 4- اداره ثبت شرکت ها مکلف است در خصوص ثبت آموزشگاههای متقاضی فعالیت آموزش های فنی و حرفه ای آزاد با ارائه مجوز از سازمان اقدام نماید.

  ماده 6: مؤسس در صورت دارا بودن شرایط ماده (5) این آیین نامه پس از ارائه مدرک لازم به سازمان باید نسبت به معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط اقدام نماید.

  تبصره 1- مؤسس در صورتی که بخواهد خود عهده دار اداره آموزشگاه باشد ضمن احراز شرایط ماده (5) این آیین نامه باید در آزمون مدیریت آموزشی شرکت نماید و در صورت موفقیت در آزمون کارت مدیریت آموزشگاه با اعتبار پنج ساله و قابل تمدید به وی اعطاء می شود.

  در صورت عدم استمرار شرایط ماده یاد شده کارت مزبور لغو و تمدید نخواهد شد.

  تبصره 2- مؤسس در صورتی که بخواهد عهده دار امر آموزش کارآموزان نیز باشد باید ضمن احراز شرایط ماده (15) این آیین نامه در آزمون صلاحیت فنی و حرفه ای در حرفه مورد تقاضا شرکت نماید.

  تبصره 3- متقاضیان دریافت کارت مدیریت و مربیگری آموزشگاه لازم است جهت شرکت در آزمون های موضوع تبصره های (1) و (2) ماده (6) این آیین نامه مبلغ چهل هزار (40000) ریال به حسابی که سازمان تعیین می کند واریز نمایند.

  ماده 7: وظایف مؤسس به شرح زیر تعیین می شود:

  الف) درخواست صدور و تمدید پروانه تأسیس آموزشگاه از سازمان و تحویل مدارک لازم

  ب) معرفی مدیر آموزشگاه و مربی واجد شرایط به سازمان

  پ) معرفی محل آموزشگاه و فراهم آوردن تجهیزات آموزشی مورد تأیید کارشناس سازمان و منطبق با استانداردهای آموزشی

  ماده 8: سازمان مکلف است به مؤسس واجد شرایط مفاد مواد (5) و (6) این آیین نامه که ظرف مدت مقرر شده محل و تجهیزات مورد تأیید سازمان را معرفی و آماده نموده است، پروانه تأسیس آموزشگاه اعطاء نماید.

  تبصره- مؤسس آموزشگاه می تواند براساس ضوابط سازمان، با معرفی مدیر آموزشگاه و مربیان واجد شرایط و کسب مجوز از سازمان دوره های آموزشی مختلف را اجرا نماید.

  ماده 9:پروانه تأسیس صادره به مدت پنج سال اعتبار دارد که در صورت استمرار شرایط صدور آن و پرداخت هزینه مندرج در جدول شماره (2) این آیین نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می باشد تمدید می گردد.

  تبصره- پروانه تأسیس صادره تا زمان دارا بودن شرایط مندرج در ماده (5) این آیین نامه و انجام تعهدات قانونی دارنده آن معتبر است و در صورت لغو و اعلام آن توسط سازمان نیروهای انتظامی از ادامه فعالیت آموزشگاه جلوگیری می کنند.

  ماده 10: مسئولیت رعایت کلیه مقررات و ضوابط این آیین نامه و نظارت بر امور آموزشگاه به عهده دارنده پروانه تأسیس می باشد.

  تبصره- اجرای ضوابط آموزشی، تهیه و نگهداری دفاتر بازرسی، حضور و غیاب و آمار و ثبت نتایج امتحانات براساس دستورالعمل سازمان، شرکت در جلسات توجیهی که از طرف سازمان تشکیل می گردد و نظارت مستمر بر اجرای صحیح برنامه های آموزشی از وظایف مدیر آموزشگاه می باشد.

  ماده 11: دارنده پرونده تأسیس آموزشگاه قرارداد استخدامی منعقده با مربی و مدیر را به صورتی تنظیم می نماید که مدت تمدید استخدام یا قرارداد در فاصله پایان دوره آموزشی قرار گیرد، به نحوی که جابجایی مربی و مدیر را نیز جز در فاصله دو دوره آموزشی انجام نپذیرد.

  ماده 12: دارنده پروانه تأسیس مؤظف است مؤجبات شرکت کارآموزانی را که دوره را طبق قرارداد کارآموزی به پایان می رسانند در آزمونی که توسط سازمان برگزار می گردد فراهم می نماید.

  ماده 13: دارنده پروانه تأسیس آموزشگاه مؤظف است به شکایات، نظریات و پیشنهادات کارآموزان و مربیان آموزشگاه رسیدگی می نماید.

   

   

   

   

   

   

  فصل سوم

  مربیان، شرایط اشتغال و مسئولیت آنها

   

   

   

   

   

  در این مکان پس از ثبت نام کارآموز (کارآموز به فردی گفته می شود که به منظور فراگیری مهارت، حرفه یا رشته معینی در آموزشگاه ثبت نام می کند) قراردادی که به نام قرارداد کارآموزی (قراردادی است که بین دارنده پروانه تأسیس و یا مدیر آموزشگاه و کارآموز به منظور آموزش بر اساس مقررات آموزشگاه منعقد می شود) بین کارآموز و مدیر آموزشگاه منعقد می شود. پس از این مراحل نوبت به آموزش مهارت، حرفه یا رشته می شود.

  مهارت: مجموعه اطلاعات نظری و توانایی های عملی لازم برای انجام یک حرفه معین یا بخشی از آن می باشد.

  حرفه: مجموعه مهارتهای مورد نیاز یک شغل می باشد.

  رشته: مجموعه برنامه های آموزشی مربوط به فراگیری چند حرفه هم خانواده می باشد. که مطابق دوره که زمان آموزش که به نظری و عملی تقسیم می شود برابر استاندارد مصوب سازمان است توسط مربی های مجرب آموزش داده می شود.

   

   

   

   

   

   

   

  تشریح روند کار و فرآیند تولید یا ارائه خدمات

  ماده 15: مربیان باید حایز شرایط زیر باشند:

  الف) تابعیت ایران

  ب) مسلمان یا پیرو یکی از اقلیتهای دینی شناخته نشده و ملزم به رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  پ) دارا بودن صلاحیت اخلاقی، سیاسی و فرهنگی و عدم وابستگی به رژیم گذشته (براساس تشخیص هیأت نظارت مرکزی) و نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر و برخورداری از حسن شهرت

  ت) عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن سلامت جسمی متناسب با حرفه مورد آموزش به تشخیص مراجع مورد تأیید سازمان

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر توانا

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر توانا , گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر توانا , پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر توانا , دانلود کارورزی گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر توانا , گزارش کارورزی گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر توانا , پروژه کارورزی گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر توانا , کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر توانا , کارورزی در مورد گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر توانا , نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر توانا , گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی در آموزشگاه کامپیوتر توانا
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت