گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد

تعداد صفحات: 23 فرمت فایل: word کد فایل: 3250
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: کارخانجات و شرکت ها
قیمت قدیم:۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد

  1- زمین

  طرح مورد نظر در ششدانگ قطعه زمینی به مساحت 50000 متر مربع واقع در بخش 8 ثبتی یزد که طی یک فقره سند مالکیت بشماره ملکی 276 فرعی از 14259 که از قرار هر متر مربع 140 هزار ریال برآورد شده است

  2- ساختمانها و محوطه سازی

  1-2- زمین کارخانه از چهار طرف توسط دویار آجری بارتفاع حدود 3 متر محصور شده و کلیه هزینه مربوطه شامل حدود 2500 متر مربع دیوارکشی از قرار هر متر مربع 40000 ریال و تسطیح زمین از قرار هر متر مربع 5000 ریال و 2000 متر مربع خیابان کشی و جدول بندی و فضای سبز از قرار هر متر مربع 000/30 ریال جمهاً بمبلغ 426 میلیون ریال کلاً انجام شده است

  لازم بتوضیح است که از مجموع 250/21 متر مربع ساختمان بشرح فوق 190/16 متر مربع موجود و 5060 متر مربع در سال ساخت می باشد. ساختمانهای در حال ساخت از نوع سوله بارتفاع حدود 7 متر و دیوار آجرنما بندکشی شده و کف موزائیک و کانال کشی زمینی با دیواره سرامیکی می باشد

  3- ماشین آلات

  1-3- ماشین آلات موجود

  صورت ریز ماشین آلات موجود طرح با ذکر جزئیات مشخصات آنها بضمیمه گزارش می باشد که خلاصه آنها بشرح زیر تفکیک می گردد: (مبالغ / میلیون ریال)

  2-3- ماشین آلات طرح نوسازی

   

  با توجه به ورود ماشین آلات نوسازی به گمرک و بموجب نامه شماره

  7/9326 مورخ 19/8/1381 اداره حقوقی بانک سپه مشخصات ماشین آلات بشرح زیر می باشد.

  نوع ماشین: ماشین بافندگی مدل CRT82 ساخت کارخانه وندویل بلژیک تمام اتوماتیک 2 راپیری

  تعداد: 4 دستگاه از قرار هر دستگاه 947/704 یورو

  مبلغ کل گشایش اعتیار: 819788/2 یورو

  مبلغ پیش پرداخت: 979/281 یورو معادل -/792/2 میلیون ریال (10 درصد)

  مبلغ تسهیالت: 809/537/2 یورو (90 درصد)

  سود مورد انتظار: 503/285 یورو (شامل 380/25 یورو سود قبل از تقسیط و 123/260 یورو سود دوران تقسیط)

  مبلغ ثرارداد: 312/823/2 یورو (معادل 362/29 میلیون ریال بنرخ روز هر یورو 10400 ریال)

  مدت ساخت واحد: یکسال

  مدت تنفس: شش ماه

  دوران فروش افساطی: 4 سال

  با عنایت به اطلاعات مذکور هزینه های سرمایه گذاری ماشین آلات جدید بشرح زیر می باشد:

   

  سهم شرکت

  سهم بانک

  جمع (میلیون ریال)

  هزینه ریالی ماشین آلات:

  2792

  26393

  185/29

  هزینه های ترخیص، حمل داخلی، بیمه و ... (6 درصد)

  1760

  ---

  760/1

   

  جمع هزینه ماشین آلات

  4552

  26393

  945/30

  سود دورات نقسیط

  ---

  705/2

  705/2

   

   

   

   

  معادل ریالی ماشین آلات در 1/1/83

  4552

  098/29

  650/33

  سود قبل از بهره برداری

  ---

  264

  264

   

   

   

   

  کل هزینه ماشین آلات

  4552

  362/29

  914/33

   

   

   

   

   

   

  توضیح اینکه از مبلغ 33650 میلیون ریال بشرح مذکور مبلغ 33142 میلیون ریال انجام شده و 508 میلیون ریال بابت هزینه های حمل داخلی 2 دستگاه و بیمه و هزینه های نصب و راه اندازی باقیمانده است. ضمناً مبلغ 264 میلیون ریال بحساب هزینه های مالی قبل از بهره برداری منتقل می شود.

   

  4- تاسیسات

  هزینه های تاسیسات کارخانه بشرح جدول زیر می باشد:

  شرح

  انجام شده تا

  مورد نیاز

  جمع

  آب و فاضلاب

  180

  300

  480

  برق

  350

  500

  850

  تاسیسات حرارتی و سرمایش

  7

  13

  20

  تهویه

  1000

  1000

  2000

  هوای فشرده

  20

  200

  220

  آتش نشانی

  300

  200

  500

   

   

   

   

  جمع

  2457

  2513

  4970

   

   

  توضیحات:

  1-4-آب: هزینه های مورد نیاز جهت آب شامل یک حلقه چاه جدید، دستگاه تصفیه آب و فاضلاب انسانی و لوله کشی های مربوط جمعاً بمبلغ 300 میلیون ریال می باشد.

  2-4-برق: با توجه به نیاز خرید انشعاب 315 کیلووات برق جدید و تجهیزات مربوطه و کابل کشی و تابلوها جمعً مبلغ 155 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

  3-4-تأسیسات حرارتی و سرمایش: مبلغ 13 میلیون ریال بابن خرید گولر، شوفاژ و تجهیزات و لوله کشی ها مورد نیاز می باشد.

  4-4-تهویه: بابت تجهیزات تهویه سالن جدید مشتملب بر فیلترها، نازلها، دریچه ها، فن و پروانه های رفت و برگشت، کانال کشی های هوایی و زمینی و سایر تجهیزات مورد نیاز جمعاً 1000 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

  5-4-هوای فشرده: یکدستگاه کمپرسور 8 متر مکعب با مبکروفیلتر و تجهیزات مربوطه و منابع ذخیره جمعاً مبلغ 200 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

  6-4-آتش نشانی: تجهیزات آتش نشانی مشتمل بر کپسولها و جعبه های آتش نشانی و لوله کشی های مربوطه جمعاً 200 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

  7-4-بخار: یکدستگاه دیگ بخار 5 تنی با تجهیزات مربوطه جمعاً مبلغ 300 میلیون ریال مورد نیاز می باشد.

  - اثاثیه و لوازم اداری

  کلیه اثاثیه و لوازم اداری مشتمل بر میز و صندلی و مبلمان، تلفن و تجهیزات مخابراتی، کامپیوتر، فتوکپی، چاپگر، نمابر، وسایل اداری و آشپزخانه جمعاً بمبلغ 157 میلیون ریال انجام دشه است و مبلغ مورد نیاز 43 میلیون ریال جمعاً 200 میلیون ریال می باشد.

  7- ابزار آلات و لوازم کارگاها

  کلیه ابزارآلات و لوازم کارگاهی موجود بمبلغ 160 میلیون ریال انجام شده و مبلغ 40 میلیون ریال بابت خرید وسایل و لوازم مورد نیاز جمعاً بمبلغ 200 میلیون ریال می باشد.

  8- هزینه های قبل از بهره برداری

  - طرح بازسازی و نوسازی

  1-2- هدف

  هدف از اجرای طرح عمدتاً نوسازی ماشین آلات از طریق جایگزینی مدرنترین ماشین آلات روز دنیا از معتبرترین کمپانی سازنده (وندویل بلژیک) بجای ماشین آلات قدیمی 350 شانه که بیش از دو دهه (سال سلخت 1977) عمر داشته و از نظر ظرفیت تولید، کیفیت، مصرف مواد اولیه و مقبولیت مصرف کنندگان در سطح نازل قرار داشته و بهیچوجه توجیه اقتصادی ندارد. در صورت تداوم تولید با ماشین آلات قدیمی شرکت مواجه با کاهش شدید سودآوری و نتیجتاً ناچار به کاهش تولید و بیکار نمودن بیش از نیمی از کارکنان میگردد، لذا با استفاده از طرح نوسازی واحدهای قدیمی نساجی در زمره اولین کارخانجاتی می باشد که با اخذ مجوز از وزارت صنایع اقدام به گشایش اعتبار 4 دستگاه ماشین آلات جدید نموده و همزمان احداث سالن جدید بافندگی و تاسیسات مربوطه را آغاز نموده که تعاد 2 دستگاه از گمرک ترخیص و 2 دستگاه دیگر نیز قریباً ترخیص میگردد. با توجه به آماده شدن مراحل نصب و راه اندازی که بدلیل وجود نیروهای متخصص و باتجربه در کارخانه بسرعت انجام خواهد شد، شورای بازسازی و نوسازی صنایع نساجی وزارت صنایع و معادن در جلسه مورخ 30/7/82 مبلغ 2/2 میلیارد ریال اعتبار از محل وجوه اداره شده به شرکت اختصاص داده است و هدف از تهیه این گزارش بررسی توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تأمین مبلغ مذکور بعنوان سرمایه در گردش می باشد.

  2-2- تولیدات

  تولیدات شر کت شامل انواع فرش ماشینی شانه 500، 5 و 6 رنگ و شانه 350، 5 رنگ لظرفیت سالنه حدود 000/1000 متر مربع در 265 روز کاری در سال می باشد.

  3-2- مواد اولیه

  مواد اولیه اصلی مورد نیاز طرح شامل نخ الکریلیک نمره 5/10 دولا، نخ پلی استر پنبه نمره 20 شش لا، نخ کنف نمره 13 یک لا، نخ ریشه پنبه نمره 10 دوازده لا، نخ زیگزاک و چسب آهار فرش می باشند. میزان ضایعات با توجه به تنوع سه گانه نوع ماشین عمدتاً مربوط به ماشینهای 350 شانه قدیمی و 500 شانه 5 رنگ می باشد و ماشینهای جدید بدلیل وجود سیستم تنظیم ارتفاع نخ تاب و نداشتن نخ اضافی پشت فرش تقریباً ضایعاتی نداشته که جزئیات مربوطه توضیح داده می شود.

   

  4-2- ظرفیت تولیدی

  ظرفیت تولیدی ماشین آلات موجود و همچنین ظرفیت تولید فعلی (با توجه به خوابیدن 8 دستگاه ماشینهای 350 شانه) و ظرفیت تولید پس از انجام طرح نوسازی بشرح جدول زیر می باشد:

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی شرکت فرش باستان یزد
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت