گزارش کارآموزی تولید گندم جو ، پنبه گلزا و گیاهان جالیزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت

تعداد صفحات: 26 فرمت فایل: word کد فایل: 3999
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کشاورزی زراعت
قیمت قدیم:۱۲,۶۰۰ تومان
قیمت: ۷,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی تولید گندم جو ، پنبه گلزا و گیاهان جالیزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت

  تاریخچه سازمان:

  موضوع جامعه شناسی روستایی بر اصل زمین و مالکیت آن استوار می باشد.

  با عنایت به اینکه در روستا های کشور اراضی به صورت خرد و پراکنده می باشند در سال 1341 تا 1351 قانون اصلاحات ارضی در /3 مرحله در کشور به اجرا گذاشته شد و یکی از پیامد های آن تشکیل تعاونیها ی تولید با اهداف ساماندهی اراضی و یکپارچه سازی و یکجا کشتی محصولات و در نهایت افزایش تولید و در آمد و کاهش هزینه ها و کوتاه شدن دست دلالان و واسطه ها و نظارت متمرکز توسط مدیر عامل شرکت بر اراضی و بازاریابی محصولات می باشد.

  شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت یکی از تعاونیهای تولید که در سال 1375 تاسیس گردیده که در 8 کیلومتری غرب شهرستان آق قلا در روستای صحنه سفلی واقع شده است که دارای 196 عضو با پوشش دو هزار هکتار زمین می باشد.

   

  نمودار سازمانی و تشکیلات :

  ارکان شرکت عبارتند از:

  1 – مجمع عمومی (نمایندگان گروهای تعاونی): که به پنج گروه تقسیم می شود که هر گروه دارای دو نماینده می باشد و در مجموع ده نماینده گروه می باشد.

  2 – هیئت مدیره: که در برنامه ریزی و طرح پیشنهادات دخالت دارند. این شرکت پنج هیئت مدیره دارد که از بین آنها یکی به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب می شود و در راس آنها مدیر عامل شرکت که مجری مصوبات هیئت مدیره و همچنین دستورالعملهای ابلاغی از طرف سازمان جهاد کشاورزی می باشد.

  نوع محصولات تولیدی یا خدمات:

  نوع محصولاتی که در این شرکت تولید می شود عبارتند از گندم جو پنبه گلزا و گیاهان جالیزی می باشد.

  خدماتی که در این شرکت انجام می شود بر اساس اصل بنا شدن این شرکت آبرسانی به وسیله پمپاژهای برقی و از طریق کانالهای اصلی و فرعی به مزارع کشاورزان می باشد. علاوه بر آبرسانی به مزارع توزیع نهادهای کشاورزی اعم از کودهای شیمیایی انواع بذرها گندم و جو کلزا و پنبه توزیع سموم شیمایی را نیز انجام می دهد.

  علاوه بر توزیع نهاده ها نظارت کامل بر مراحل کاشت داشت و بر داشت

  کشاورزان عضو شرکت را نیز بر عهده دارد.

  امور جاری در دست اقدام توسط کار آموز:

  وظایف من در آنجا با توجه به اینکه در ابتدای فصل کاشت غلات و کلزا در شرکت حضور داشتم در امر بر گزاری کلاسهای به کشاورزان و توزیع کودهای شیمیایی و سموم ضد عفونی به مدیر عامل و کارشناس شرکت کمک کردم و همچنین در سطح مزارع به همراه کارشناسان شرکت در امر نحوه آماده سازی بستر و همچنین نحوه کاشت مزارع مشارکت داشتم.

   

  برنامه های آینده کار آموز:

  نظارت بر سرکشی در مراحل داشت و بر داشت در دو هزار هکتار از اراضی

  تعاونی تولید همت به همراه کار شناسان شرکت می باشد.نکاتی که در مورد کاشت هر یک از گیاهان رعایت شود به تفضیل توضیح می دهیم.

   

  گندم: triticum spp

  عملیات تهیه زمین:

   

  زمان و شیوه های تهیه بستر بذر بستگی به میزان سنتی یا مکانیزه بودن زارعت. رژیم بارندگی منطقه و چرخش زراعی دارد. خاکی که در آن گندم پائیزه کشت

   می گردد نباید بسیار زیاد ریز باشد و همچنین باید به اندازه کافی نشست کرده باشد از علفهای هرز پاک شده و غنی از مواد غذایی بوده و تهویه خوبی داشته باشد.

  امروزه روند آماده کردن زمین برای کاشت با به کاربری کم و یا بدون استفاده از ادوات و ماشینهای معمول خاکورزی شخم مورد توجه می باشد. دلایل این موضوع بسیار است و از آن جمله صرفه جویی در وقت و سوخت، کاهش تردد ماشین بر روی خاک و جلوگیری از صدمات احتمالی فشردگی خاک و جلوگیری یا کاهش آبشویی و بادشویی. این روش بسته به شرایط مختلف اقلیمی و خاک و نوع محصولات و فراهم بودن ماشینها می تواند به صورتهای مختلف انجام گیرد. البته نباید لزوم بکار گیری ماشینها و ادوات پیشرفته ای را که در شرایط مناسب زراعی می تواند باعث رشد و توسعه بهتر محصول و ازدیاد تولید گردند از نظر دور داشت. بلکه لازم است با توجه به شرایط اقلیمی، خاک زراعی، امکانات تکنیکی و توان اقتصادی زارع. مناسب ترین روش و ماشین را به کار برد. روند استفاده از روشهای یاد شده را در یک سیستم کشاورزی که مبتنی به شرایط حاکم بر تولید مطلوب و امکانات و اختیارات باشد می تواند به صورت زیر باشد.

  استفاده از انواع گاو آهن در آماده کردن زمین و آماده سازی ثانویه همراه با کاشت بذر.

  عدم استفاده از گاوآهن در آماده کردن اولیه خاک و استفاده از دستگاههای مرکب مثل چیدن در زمینهایی که خاک سطح الارضی کمتر باشد از روش دوم استفاده می شود. در روش دوم به علت خاکورزی کم باقیمانده گیاهان چه رویشهای طبیعی و چه کلش و ریشه و ساقه محصول قبلی چندان و یا یطور کلی با خاک مخلوط نمی شود و اگر چه اثر خود را به عنوان هوموس نمی تواند به طور کامل اعمال نماید ولی می تواند به عنوان پوشش گیاهی در جلوگیری از فرسایش آبی و بادی در مناطق مستعد این پدیده موثر باشد که خود از مزایای این روش است.

  لازم به ذکر است که به هر صورت برای جبران کمبود مواد غذایی و حاصلخیزی خاک لازم است طبق توصیه های علمی و عملی از کودهای شیمیایی استفاده کرد و به هر صورت در بسیاری موارد هوموس تنها نمی تواند جبران این کود این کود باشد هر چند از نظر فیزیکی تاثیر مثبتی بر خاک می گذارد به هر حال اگر چه آمار و ارقام دقیق و مشخص در تاثیر و به کار گیری روشهای کم خاکورزی بر ازیاد و محصول تا کنون ارائه نشده ولی شواهد و مشاهدات و اثرات جنبی این روش در حال حاضر چنین تکنیک هایی را در اغلب موارد مطلوب و قابل قبول ساخته است.

   

  خاک:

  بهترین خاک برای تولید عملکرد بالا، اراضی لومی، لومی رسی و لومی شنی که زهکشی در آنها بخوبی صورت می گیرد می باشد.

  ُگندم در زمینهای دارای حالت قلیایی و اسیدی زیاد رشد ضعیفی دارد و عملکرد آن پائین است. مناسبترین ph برای گندم 5/7 – 6 می باشد.

   

  ویژگیهای بذر:

  بذرهای گندم پائیزه جهت کاشت باید سازگار به شرایط نا مساعد محیطی، مقاوم به بیماریها، عاری از بذور علفها هرز باشد. از طرف دیگر یکسان و سالم بوده و وزن هزار دانه، درجه خلوص و قدرت جوانه زنی (ارزش مصرف بذر) بالایی داشته باشد.

   

  خلوص بذر:

  منظور از خلوص بذر همان خالص بودن بذر است. بذری که برای کاشت استفاده می شود باید عاری از هر گونه آلودگی های فیزیکی و ژنتیکی باشد.

  خلوص فیزیکی بذر: آلودگیهای فیزیکی در بذر به دو دسته تقسیم می شود.

  الف) مواد بی آزار: که شامل چوب، بقایای گیاهی، سنگ، کلوخ و دانه های شکسته است این مواد در صورت کشت شدن نیز به بذر اصلی صدمه نمی زنند ولی وضع ظاهری بذر، بذر نا مرغوب و حجم آنرا زیاد می سازد.

  ب) مواد مضرر: مواد فیزیکی مضرر شامل تخم علفهای هرز، تخم یا شفیره حشرات و آفات بذر گیاهان دیگر می باشد که حتما باید از داخل بذر جدا شود.

  بهترین راه برای جدا کردن مواد فیزیکی بذر استفاده از دستگاه بوجاری است ناخالصی ژنتیکی:از خطرناکترین و مضرترین آلودگیهاست که در اثر اختلاط چند ژنو تیپ یا واریته با یکدیگر حاصل می شود. بعنوان مثال اگر چند رقم گندم با یکدیگر مخلوط شوند در صورت کاشته شدن مزرعه به فرم ناجوری در خواهد آمد. ممکن است یکی زودرس و دیگری دیررس، یکی پا بلند و دیگریی پا کوتاه، یکی آبی و دیگری دیم که در مجموع باعث کاهش عملکرد می شوند.

   

  قوه نامیه بذر:

  منظور از قوه نامیه بذر همان خاصیت زنده بودن بذر است که از طریق شمارش جوانه های زده شده در صد بذر بدست می آید.

  عوامل و دلایل زیادی هستند که بر میزان جوانه زنیبذر موثرند ولی مهمترین دلایلی که بر قوه نامیه بذر اثر می گذارند عبارتند از:

  سرعت جوانه زنی: یعنی بذر ممکن است جوانه بزند ولی مدت زمانی که طول می کشد تا گیاهچه خارج شود اگر طولانی باشد مطلوب نیست. هر چه مدت زمان جوانه زنی بیشتر طول بکشد امکان حمله آفات و بیماری خاکزی به گیاهچه افزایش می یابد. همچنین مزرعه از سبر یکنواختی بر خواردار نخواهد بود. بنابراین هر چه زمان یا سرعت جوانه زدن بیشتر باشد برای ما مطلوب تر خواهد بود. (سرعت جوانه زنی مطلوب این است که بذرها بتوانند در نصف مدت لازم برای جوانه زدن سبز نمایند) در این صورت سبز مزرعه یکنواخت، پوشش گیاهی همسان و ابتلاع به بیماری خاک در جوانه کاهش می یابد.

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی تولید گندم جو ، پنبه گلزا و گیاهان جالیزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت

  فهرست:

  تاریخچه سازمان: 1

  نمودار سازمانی و تشکیلات: 1

  نوع محصولات تولیدی یا خدمات: 2

  امور جاری در دست اقدام توسط کار آموز: 2

  برنامه های آینده کار آموز: 3

  گندم: triticum spp. 3

  عملیات تهیه زمین: 3

  خاک: 5

  ویژگیهای بذر: 5

  خلوص بذر: 5

  قوه نامیه بذر: 6

  تراکم بوته: 8

  میزان مصرف بذر: 8

  فواصل میان ردیفها: 10

  عمق کاشت: 10

  زمان کاشت گندم: 10

  بیماریهای بذر 12

  تغذیه گندم: 13

  ازت: 14

  کود فسفر: 15

  کود پتاسه: 17

  زمان مصرف کودهای شیمیایی.. 18

  جو: Hordeum Vulgar. 18

  خاک: 18

  ویژگیهای بذر جو: 19

  میزان بذر: 19

  زمان کاشت: 19

  روش کاشت جو: 20

  عمق کاشت: 20

  بیماریهای بذر: 20

  سیاهک سخت جو: Ustilago hordei 21

  تغذیه جو: 21

  کلزا: 22

  آماده سازی زمین و کاشت: 22

  ارقام مناسب کلزا: 22

  خاکهای مناسب کلزا: 23

  خصوصیات بذر کلزا: 23

  میزان بذر: 23

  عمق کاشت: 24

  زمان کاشت: 24

  تغذیه کلزا: 24

  آبیاری کلزا: 25

  کنترل علف هرز: 26

  دلایل ارجحیت تولید کلزا و توجه کشاورزان به آن: 27

   

  منبع:

  پنبه، آر. جی. کهل. سی. اف. اوئیس، ترجمه: فرشته ناصری

  علف‌های هرز و کنترل‌ آنها، مریل ا. راس. کارول. ا. الیمی، ترجمه: دکتر حسن راشد، دکتر حمید رحیمیان و مهندس محمد بنایان

  علف‌های هرز مهم مزارع و مراتع ایران، دکتر احمد اصغری و مهندس آرمان محمودی

  راهنمای کنترل علف‌های هرز در مزارع، باغ‌ها، اراضی غیرمزروعی و منابع آب، حسین میرکمالی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی

  زیست‌شناسی و کنترل گونه‌های مهم گیاهان زراعی، ابراهیم زینلی، سیدمحمد رضا احتشامی

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی تولید گندم جو ، پنبه گلزا و گیاهان جالیزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی تولید گندم جو ، پنبه گلزا و گیاهان جالیزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی تولید گندم جو ، پنبه گلزا و گیاهان جالیزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی تولید گندم جو ، پنبه گلزا و گیاهان جالیزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی تولید گندم جو ، پنبه گلزا و گیاهان جالیزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی تولید گندم جو ، پنبه گلزا و گیاهان جالیزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی تولید گندم جو ، پنبه گلزا و گیاهان جالیزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی تولید گندم جو ، پنبه گلزا و گیاهان جالیزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی تولید گندم جو ، پنبه گلزا و گیاهان جالیزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی تولید گندم جو ، پنبه گلزا و گیاهان جالیزی در شرکت تعاونی تولید کشاورزی همت
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت