گزارش کارآموزی آموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج

تعداد صفحات: 20 فرمت فایل: word کد فایل: 4045
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مدیریت
قیمت قدیم:۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۰,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی آموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج

  تاریخچه:

  بیمارستان شهید محمد علی ‌رجایی با اهدا‌‌ی زمین وبنا توسط مرحوم یدالله دهستانی وبا مالکیت دولتی از سال 1345درحصارک کرج به صورت درمانگاه شروع به کارنموده است. از سال 1361 با دایرنمودن بخش داخلی و اورژانس با تعداد 100 تخت به  فعالیت خود ادامه داده است ، زیر بنای بیمارستان در ابتدا ،1374 متر مربع بوده ، که با گسترش فضای فیزیکی‌در سالهای 66 و 77 هم اکنون مساحت کل زمین بیمارستان 7750 متر مربع و زیر بنای 6000 متر مربع میباشد.

  درحال حاضر با ایجاد تمهیداتی پروژه های سی تی اسکن ،گاما اسکن ( پزشکی هسته‌ای ) جراحی قلب بازوآنژیوگرافی وفیزیوتراپی‌درحال راه اندازی می باشدکه با مساعدت افراد خیردرقالب شرکتهای خاور میانه و… صورت خواهد گرفت .

  بخش ها:

  بیمارستان شهید رجایی با 192 تخت مصوب و 133 تخت فعال دارای بخش های داخلی زنان و مردان (داخلی عفونی و داخلی مغز و اعصاب ) ، بخش های ویژه ( سی تی یووپست سی سی یو و آی سی یو ) بخش دیالیز و بخش فوریت های پزشکی بوده و آماده ی ارائه ی خدمات به مراجعین محترم می باشد .

   

  بخش های  داخلی :

   

  بخش های داخلی زنان و مردان با داشتن 62 تخت فعال دردوبخش مجزا با به‌کارگیری متخصصین سرشناس وخوشنام درگرایش های داخلی ، عفونی‌، داخلی مغزواعصاب ، رادیولوژی ، گوارش ، نفرولوژی، وپرستاران ما‌هرو ورزیده باداشتن امکانات وتجهیزات پزشکی وغیرپزشکی به مراجعین سرویس دهی نموده وبه منظور بهبودکیفی وضعیت ساختمانی وتجهیزاتی به صورت‌روزانه ، ماهیانه و سالیانه تحت نظارت وبازرسی سوپروایزران بیمارستان بوده است وطبق برنامه ریزی واجرای مناسب صورت می گیرد .

   

  بخش های سی سی یوو پست سی سی یو :

   

  بیمارستان شهید رجایی با داشتن‌دو بخش سی سی یو و دو بخش پست سی سی یو واتاق پیسینگ به‌عنوان بزرگترین بلوک غرب استان تهران پذیرای بیماران عزیز بوده و با به کارگیری پزشکان وپرستاران دلسوزوآخرین دستاورهای‌ تجهیزات پزشکی‌درراستای ارائه ی خدمات مربوط فعالیت می کند .

   

  بخش آی سی یو:

   

  بیمارستان شهید رجایی در سطح شهرستان کرج به عنوان تنها مرکز درمانی دارای بخش آی سی یو داخلی می باشد.

   

  بخش دیالیز :

   

  این بخش با به کارگیری پزشک فوق تخصص نفرولوژی و پرستاران آموزش دیده در قالب چهار شیفت کاری درتمام ایام هفته نسبت به ارائه ی سرویس به بیماران دیالیزی اقدام می نمایند.

   

  بخش فوریت های پزشکی :

   

  بخش فوریتهای پزشکی با داشتن 18 تخت فعال درقالب اتاق های احیاء قلبی، ریوی، تحت نظر، نوار قلب ،تزریقات وداروخانه ی اورژانس به صورت شبانه‌روزی فعال بوده و با به‌کارگیری پزشکان عمومی به ارائه‌ی خدمات درمانی به بیماران مبادرت می ورزد .

   

  کلینیک های تخصصی:

   

  کلینیک تخصصی ‌بیمارستان شهید رجایی طبق برنامه‌ی تنظیم شده درتمام ایام هفته به‌ جزایام تعطیل جهت انجام خدمت به عموم مردم آماده بوده وشامل تخصص‌های زیر میباشد :

   

       داخلی : 

       داخلی مغزواعصاب                 

                اعصاب و روان

                 قلب وعروق

                 عفونی

                 پوست

                 نفرولوژی( فوق تخصص)

                 قلب اطفال ( فوق تخصص )

                 گوارش ( فوق تخصص )

                 کلینیک تغذیه

   

   سایر خدمات قابل ارائه درکلینیک تخصصی شامل موارد زیرمی باشد:

      آندوسکوپی

       کولونو سکوپی

       اسپیرو‌متری

       تست ورزش

       اکووکاردیوگرافی

   

   الکتروآنسفالوگرافی ( نوار مغز )               

    الکتروکاردیوگرافی ( نوار قلب )

     سونوگرافی

     رادیولوژی

     آزمایشگاه

     فیزیوتراپی

  شرکت ها و سازمانهای طرف قرارداد با بیمارستان :

   

  بیمه درمانی پایه

  بیمه های مکمل

  سایر

  بانک ها

  تامین اجتماعی

  خدمات درمانی

  کارمندان، سایر اقشار ، روستایی ، شهری

  نیروهای مسلح

  کمیته امداد

  دانا

  آتیه سازان

  ایران

  دی

  سینا

  شرکت نفت

  تیپ دوم عاشورا

   

  ملت

  صادرات

  تجارت

  نیروی انسانی :

   

  بیمارستان شهید رجایی‌کرج دارای‌تعداد 400 نفر پرسنل دربخش های مختلف بیمارستان می باشد.

  کارکنان به 3 دسته تقسیم می شوند شامل :

          1 -  کارکنان رسمی

  2  -کارکنان طرحی

  3 -کارکنان پیمانی

  از این سه‌گروه حدود 110نفرکارکنان رسمی ، 190 نفر به صورت پیمانی وبقیه یعنی تعداد100 نفرکارکنان طرحی‌ می باشند.

   

  تعداد کارمندان‌ رسمی به صورت‌ثابت میباشد ، اما تعدادکارمندان طرحی ممکن است متغیر باشد چراکه ممکن است طرح هریک ازپزشکان وپرستاران به اتمام رسیده ودیگردراین مکان مشغول به فعالیت نباشند.

  چارت سازمانی :

  رئیس بیمارستان

  مترون ( مدیر پرستاری )

  رئیس امور اداری

  رئیس امور مالی

  هزینه

  تدارکات

  سوپر وایزر

  مسئول بخش

  کار گزینی

  دفتر داری

  حسابداری

  دبیر خانه

  پرستار

  اموال

  بایگانی

  بهیار

  ترخیص

  خدمات

  کمک  بهیار

  اسناد پزشکی

  شرح وظایف امورمالی:

  هزینه:

   دربیمارستان رجایی ودراماکن‌دولتی ‌ابتدا هزینه از محل درآمد های اختصاصی می باشد و سپس با اسناد و مدارک دراختیار داشته ، تمام هزینه های مرتبط‌ را شناسایی‌کرده وازدانشگاه علوم پزشکی تهران‌درخواست وجه می‌کنند. البته قابل ذکر است‌که دانشگاه  مبلغی‌را به عنوان بودجه‌دراختیار بیمارستان قرارمی‌دهد .یا اینکه هزینه‌ای انجام می شود ودر قبال آن بدهی برای موسسه ایجاد می شود برای پرداخت این بدهی ازدانشگاه درخواست وجه می کنند .

   

  دفترداری:

   

   بعد از اینکه تمام اسناد هزینه تامین اعتبار شد ومورد رسیدگی قرارگرفت و به تایید ریاست حسابداری وریاست بیمارستان رسید وظیفه دفترداری این است که :

  تمام هزینه های رخ داده شده را دردفاتر معین ، روزنامه و کل وارد نماید.

   

  حسابداری:

   

   وظایف حسابداری شامل موارد زیر می باشد:

  < >محاسبه طرح کارانه ی پزشکانحقوق وکارکنان رسمی ، طرحی و پیمانی ثبت هزینه دراسناد هزینهمحاسبه ی درآمد اختصاصی بیمارستانترازعملیات مالی دراواخر هر ماه  

   

  < >تامین اعتباراسناد هزینه ارائه لیست بیمه به اداره ی تامین اجتماعی 

  اموال:

   

   مسئولیت ثبت و نگهداری اموال واثاثه وتجهیزات دربیمارستان رادارد این اموال وتجهیزات طبق شماره سریال خود دردفاتر ثبت می شود . ( جز سرمایه ی بیمارستان به حساب می آید که در دفاتر با نام تملک سرمایه ای ثبت می شود.)

   

  ترخیص:

   

  در این قسمت پرونده های مربوط به بیماران تکمیل می‌گردد وترخیص بیماران دراین بخش صورت می گیرد . رابطه ای که با بخش حسابداری دارد این است که پرونده های بیماران را به طورکامل تکمیل کرده ودراختیار حسابداری قراردهد اطلاعاتی از قبیل:

  < >نوع بیماریتعداد روزهای بستری شدهخدمات انجام شده برای بیمارمشاوره ی بیمارمبلغ کل خدمات ارائه شده 

  ترخیص به دین ترتیب می باشد:که بعد از ارسال پرونده ازبخش بستری شده ی بیمار، مبلغ قابل پرداخت برای بیماردر پرونده قید می شود ویک نسخه ازآن را به بیماران برای تصفیه حساب می

  دهندکه بایستی وجه را به صندوق واریز کنند و قبض آن را برای ضمیمه کردن پرونده به مسئول ترخیص تحویل دهند و بعد ازآن بیمارترخیص می شود.

   

  اسناد پزشکی:

   

   در این قسمت کلیه پرونده های بیماران ، فوتی ها وکلیه اطلاعات مربوط به آنان بایگانی می شود.

  شرح وظایف امور اداری:

  تدارکات:

   

   وظایف تدارکات خرید دارو ،تجهیزات پزشکی ،لوازم جانبی‌کامپیوترو...

   

  کارگزینی:

   

  در این مرحله شرایط استخدام کارمند قید شده و میزان صلاحیت برای انجام کار بررسی می شود.

   

  دبیرخانه:

  کارکنان موجود دردبیرخانه موظفندکلیه نامه های وارده وارسالی را تایپ وشماره‌کرده وبه قسمت های مربوطه توزیع کنند .

  دراین قسمت دفاتری مربوط‌به ثبت نامه ها ، مرخصی وماموریت‌کارمندان ثبت می شودکه‌آن را به بایگانی ارسال میدارند.

   

  بایگانی :

   در این قسمت پرونده های پرسنلی تنظیم و نگهداری می شود پرونده های پرسنل شامل موارد زیر می باشد :

  < >میزان تحصیلاتوضعیت تاهلتعداد فرزندان 

  < > افزایش سنوات خدمت

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی آموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج

  فهرست:

  مقدمه ..............................................................................................................................  3

  تشکر..................................................................................................................................4

  فصل اول..........................................................................................................................7

  تاریخچه.............................................................................................................................8

  بخش ها..............................................................................................................................9

  کلینیک های تخصصی.......................................................................................................11

  شرکتها و سازمانهای طرف قرارداد با بیمارستان.................................................................12

  نیروی انسانی....................................................................................................................13

  چارت سازمانی..................................................................................................................14

  شرح وظایف امور مالی.....................................................................................................15

  شرح وظایف امور اداری....................................................................................................18

  فصل دوم:.......................................................................................................................20

  بخش اول : اصول حسابداری.............................................................................................21

  مراحل به بارآمدن هزینه...................................................................................................21

  تنظیم اسناد حسابداری......................................................................................................23

  نمونه سند هزینه فرم 1.....................................................................................................24

  توضیحات سند هزینه فرم2...............................................................................................25

  نمونه مثال های سند هزینه................................................................................................26

  توضیحات........................................................................................................................34

  نمونه مثال های روکش سند.............................................................................................35

   

  ثبت دفتر روزنا مه............................................................................................................43

  انتقال به دفاتر کل ............................................................................................................47

  بخش دوم: طرح کارانه ی پزشکان....................................................................................57

  طرح کارانه ی پزشکان.....................................................................................................57

  نمونه مثالی از طرح کارانه................................................................................................59

  توضیحات طرح.................................................................................................................63

  بخش سوم: حقوق و دستمزد................................................................................................69

  توضیحات حکم کارگزینی..................................................................................................69

  نمونه مثال هایی از حقوق و دستمزد...................................................................................70

  فصل سوم .......................................................................................................................77

  نمونه ی کلی یک سند هزینه ............................................................................................78

  سند حسابداری مربوط به سند صفحه ی 31.......................................................................79

  سند حسابداری طرح کارانه ی پزشکان در مهر 84 مربوط به مثال صفحه 59 ....................80

  سند حسابداری پرداخت حقوق پرسنل در آبان 1385...........................................................82

  ضمایم

   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی آموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی آموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی آموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی آموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی آموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی آموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی آموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی آموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی آموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی آموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت