گزارش کارآموزی بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایذه

تعداد صفحات: 83 فرمت فایل: word کد فایل: 4182
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حسابداری
قیمت: ۱۶,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایذه

  چکیده:

  این تحقیق بطور کلی تمامی مراحل خرید وسایل انبار و شرح وظایف پرسنل و جایگاه سازمانی آنها و انواع اقلام خریداری توسط مسئول خرید شرکت در آن ذکر شده است.

  مقدمه :

  کار انبارداری یک شغل مهم و پرمسؤلیتی است . اجناس و موجودیهای انبار با ید تحت اختیار یک انبار دار مسؤل باشد . اگرچه اجناس یکی از مهمترین عوامل هزینه است که به طور متوسط 55 درصدهای تمام شده کالای ساخته شده را تشکیل میدهد  . به همین جهت است که مؤسسات صنعتی تا حدودی مجهز برای تدارک و خرید و انبار کردن مواد خواهد بود . موجودی های انبار با ید در محلهای محفوظ و دور از خطر بطور منظم طوری نگهداری شود که دسترسی به ان در موقع لزوم به آسانی میسر باشد. و اقدام راکد وزائد و ناباب انبار با رؤسای مسؤل بنگاه گزارش شود نوع و مقدار مواد و حداقل و حداکثر موجودی هر یک از اقلامی که میزان آن توسط مدیران فنی تعیین می شود باید پیوسته مطمح نظر انبار دار قرار گیرد .

  مسؤلیت انبارداری را نباید در اختیار اشخاص نا وارد به انبارداری مانند سرکارگر یا سرپرست کارگاه محول نمود .

  بنابراین در امور تدارکات انبارداری و امور مربوط به ذخایر و انبار کردن باید اهمیت بسیاری داده شود .

  تعریف موضوع تحقیق:

  انبار به محل یا فضایی گفته می شود که براساس یک سیستم طبفه بندی صحیح ، مواد اولیه ، کالای نیم ساخته ، محصول ساخته شده و با فرآیند های مختلف صنعتی بازرگانی در آن نگهداری می شود .

  بیان مساله (مشکلات تحقیق ):

  با توجه به اینکه هر محققی در ابتدا با اهداف تحقیق در ابتدای کار ندارد ممکن است در محل با مشکلات عدیده ای برخورد کند . برای مثال : مانند یک نمونه کاری از مسؤل انبار که ممکن است باعث سردرگمی و کاهش راندمان کاری که در کل باعث تلف شدن وقت آنها درکار شود .

  مزاحمت وجود محقق در کارکنان که ممکن است درآن موقعیت ویژه رفتار و اعمال طبیعی و عادی نداشته باشند . که این امر به نوبه خود روائی یافته ها را کاهش می دهد .

  بهرحال مطابقت نمونه با اهداف تحقیق و محقق را در گزینش نمونه مناسب هدایت     می نماید .

  اهمیت و ضرورت  تحقیق :

  کثرت اطلاعات در زمان کوتاه:

  فرد محقق با نظارت کامل از روئیداد می تواند اطلاعات وسیعی را در زمان کوتاهی بدست آورد .

  بالا بردن اعتبار اطلاعات :

  با حضور محقق در موقعیت دقیقاً می داند که چه می خواهد و چه چیزی را می خواهد دنبال کند .

  3 سادگی نظارت و بررسی صحت یا سیستم اطلاعات :

  در روش جمع آوری اطلاعات درباره درستی اطلاعات با توجه به حضور مستقیم او در موقعیت همچنین آموزشی که قبلاً در این باره دیده است می تواند قضاوت کند . مثلاً در سیستم انبارداری در صورتی که فرد جدیدی مسئولیت انجام بخشی از فعالیتهای سیستم را برعهده گیرد می تواند در کمتر بین زمان از چهارچوب فعالیتها و روابط سیستم اطلاع حاصل می نماید در این موقعیت با توجه به وابستگی سازمان به شخص خاص و اتلاف وقت در موقع انبار داری به علت نا مرتب بودن انبارها نمی تواند بخوبی فعالیتهای سیستم را برعهده بگیرد .

  اهداف تحقیق

  شناسایی و دسترسی بهتر و راحت تر به موجودی انبار ، مخصوصاً در مؤسسات با حجم موجودیهای زیاد و متنوع .

   دادن اطلاعات دقیق و صحیح به مدیریت و سایر بخشهای مؤسسه .

   سیستم با داشتن اهداف از پیش تعیین شده خود می تواند اطلاعاتی کافی به افراد تازه وارد بدهد .

  اطمینان خاطر برای مدیران و مسؤلین بخشها در برابر سیستم منظم که متکی بر اطلاعات صحیح و کافی است .

  کنترل دقیق سیستم از طریق کنترل موجودیهای انبار و بررسی اشکالات آن .

   کاهش هزینه های مصرف بدون مواد و تأثیر روحی مثبت به اثر وجود نظم و آگاهی مسؤلین از میزان دقیق موجودیها .

  روش تحقیق:                         

  چنانچه این تحقیق از طریق مشاهده ای و کتابخانه ای ارزشیابی شده است با توجه به تمام شرایط مراحل انجام آن کلیه عملیات ورود و خارج کالا در انبار با توجه به نقاط وقوت وضعیت آن و ماهیت و نحوه انجام آن مطرح و توضیح داده شده است .

  روش جمع آوری:مصاحبه

  بکارگیری و تجزیه و تحلیل مطالب: این مطالب که در باره آن تحقیق شده را میتوانیم در آینده و بطور عملی مورد استفاده قرار دهیم .

  قلمرو تحقیق

  قلمرو موضوعی: انبارداری در شرکت آب و فاضلاب

  قلمرو مکانی :

  شرکت سهامی آب و فاضلاب

  استان خوزستان

  شهرستان ایذه

  قلمرو زمانی :

  با توجه به مدت زمانی که در اختیار داده بودند که حدوداً باید 6 ماده باشد توانستیم به نحو احسن از نحوه سیستم انبارداری بخوبی یاد بگیریم .

  واژه های کلیدی

   تعریف انبارداری :

  عبارت از دریافت جنس یا کالا از خارج  ( از قسمتهای مختلف شرکت ، یادیگران از خارج شرکت ) و نگهداری آنها با توجه به قوانین انبارداری که باعث سهولت در تحویل دادن  ( صدور ) و تحویل گرفتن ( ورود ) با کمترین وقت و نیروی مورد نیاز باشد و رسانیدن اجناس و کالاهای مورد نیاز قسمتها یا خریداران به آنها در حداقل وقت ممکن براساس مدارک و ضوابط قانونی .

  تعریف کمک انباردار :

  کمک انباردار کسی است که علاوه برمهارت کار انبار می تواند از عهده کنترل کالاهای ورودی به انبار ، جابجایی و چیدن آنها ، انبار گردانی ، دادن اطلاعات به واحد سفارشات و تحویل کالاهای امانی و رعایت اصول و مقررات انبارداری بر آید .

  تعریف جابجایی :

  جابجایی عبارت است از ؛ فعالیتی که از زمان ورود کالا به انبار و قرار گرفتن در جای مناسب تا زمان خروج کالا از انبار انجام می شود .

  تعریف سیستم اطلاعاتی انبار :

  منظور از سیستم اطلاعاتی اجرای عملیات مربوط به کالای موجود در انبار و همچنین نظارت بر کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات برطبق روش منطقی و سیستماتیک  می باشد . یا به عبارت دیگر روشی است منطقی که میتوان کالای مورد نیاز تهیه و نگهداری نمود .

  تعریف شرکت سهامی (corporations ) :

  طبق ماده 1 قانون تجارت : « شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسؤلیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سرمایه آنها می باشد » .

  تعریف شرکت سهامی خاص ( pritoate  corpora tion ) :

  شرکتی که تمام سرمایه آنها در مواقع تأسیس توسط مؤسسین تأمین می گردد .

  تعریف استعلام بها :

  استعلام بها فرمی است که مأمور خرید مؤسسه با ارئه آن به چندین فروشنده               ( معمولاً حداقل 3 فروشنده ) نسبت به اخذ بهای فروش آنها اقدام می نماید . این فرم معمولاً شامل کلیه مشخصات کالا ، تعداد ، بهای واحد ، نشانی فروشنده ، مدت اعتبار استعدام ، محل مهر و امضاء فروشنده و سایر شرایط مانند نحوه محل می باشد .

  ادبیات و پیشینه تحقیق

  1-4 : سیستم انبارداری در شرکت سهامی آب و فاضلاب

  بعد از اینکه توضیحات نسبتاً کاملی بطور خلاصه و مفید ارائه شد . حال وارد سیستم انبارداری در شرکت سهامی آب و فاضلاب بطور عملی می شویم . و در هنگام عمل می بینیم که به چه صورت انجام می شود و تمام نکاتی که رائه شد در این مرحله رعایت می شود . قبل از هر چیز لازم است  تعریفی از شرکت سهامی آب و فاضلاب ارائه شود .

  شرکت سهامی آب و فاضلاب ، شرکتی خصوصی و جزء شرکتهای سهامی خاص است . وزیر نظر وزارت نیرو و سازماندهی و اداره می شود .

  شرکتهای سهامی یکی از اشکال عمده مؤسسات تجاری هستند که در میان سایر اشکال حقوقی رواج بیشتری داشته ، میزان داراییها و تعداد کارکنان زیادی دارند و از انجام عملیات بالایی برخوردار می باشند . یک شخصیت حقوقی است که می تواند مالک دارایی باشد و برای ادامه فعالیت خود ، بدهی نیز تقبل نماید . داراییهای هر شرکت ، مستقل از داراییهای صاحبان سهام آن شرکت بوده و نمی تواند به عنوان وثیقه بدهی های شخصی صاحبان سهام به شمار رود .

  2-4 : نحوه سیستم انبارداری در شرکت سهامی آب و فاضلاب

  مراحل سیستم انبارداری در شرکت سهامی آب و فاضلاب بدین صورت که مرحله به مرحله انجام می گیرد توضیح خواهیم داد .

  لازم به ذکر است که تعریفی از اسناد و مدارک داشته باشیم

  آشنایی با اسناد و مدارک

  اسناد و مدارک و فرمهایی که عمدتاً مورد استفاده مؤسسات تجاری در رابطه با عملیات خرید و فروش آنها می باشند عبارتند از :

  الف – اسناد و مدارک خرید

  ب:- اسناد ومدارک فروش

  ج- سایر اسناد ومدارک

  مراحل مربوط به اسناد و مدارک خرید در مؤسسات تجاری بستگی به کوچکی و یا گستردگی فعالیت آن مؤسسه دارد که معمولاً بترتیب زیر می باشد .

   

  ورود کالا به انبار

  اجناس از چند طریق وارد انبار می شوند :

  در یافت کالا از طریق خرید داخلی

  کلیه کالاهای خریداری شده داخلی ، همراه با یک نسخه از فرم در خواست کالا و تقاضای خرید ، از طریق مأمور تدارکات به انبار مؤسسه تحویل می شود . خریدهای داخلی اساساً از طریق مناقصه و با استعلام بها بر طبق آیین نامه معاملات مؤسسه صورت می گیرد.

  انباردار پس از شمارش و اعمال کنترلهای لازم به تحویل کالا و صدور رسید انبار اقدام می نماید .

  2- در یافت کالا از طریق خرید خارجی

  پس از طی مراحل مختلف مربوط به خریدهای خارجی ، ترخیص کالا از گمرک و تحویل به انبار ، بطور عمده براساس صورت بسته بندی ( packing list  ) صورت می گیرد.

  3- برگشت کالای مازاد برنیاز

  اقلام مازاد برمصرف دوایر مختلف یک مؤسسه ( پس از اعلام صحت انها ) قابل برگشت به انبار است . انبار پس از شمارش ، توزین و اعمال کنترلهای لازم ، به تنظیم فرم  برگشت کالا به انبار اقدام می کند .

  4- نقل و انتقال کالا بین انبار ها

  جهت انتقال کالا ( مواد ، قطعات ) از یک انبار به انبار دیگر در یک مؤسسه از فرم انتقال کالا بین انبار ها استفاده می شود . انبار متقاضی پس از دریافت کالا ،یک نسخه از فرم مزبور را امضاء می کند وسپس آن را برای اجرای عملیات مالی به حسابداری ارسال می دارد .

  درخواست کالا

  انباردار نیاز اداره را درمورد که از بررسی و مایحتاج اداره از جهت تعداد یا مقدار به صورت نامه کتبی همراه با فرم درخواست کالا به رئیس اداره اعلام نموده که در صورت موافقت کردن رئیس مربوطه ، اقدام به دستور به واحد مالی جهت تأمین اعتبار می نماید .

  لازم به ذکر است که این فرم در سه نسخه تهیه شده که هر کدام از این نسخه ها به قسمت مربوطه ارائه می شود.

  نسخه اول: نسخه اول به حسابداری ارسال شده و سند حسابداری آن تهیه می شود .

  نسخه دوم : نسخه دوم نزد انباردار شرکت می ماند .

  نسخه سوم : نسخه سوم بایگانی شده .

  در این فرم همان طور که در شکل ارائه شده است به صورت زیر تهیه می شود : در مرحله اول این فرم شماره خورده و تاریخ همان روز که جهت درخواست کالا ارائه شده است  و پس از اینکه براساس تعداد یا مقدار تکمیل شد  در انتها انباردار و سپس رئیس اداره آن را امضاء کرده و به واحد مالی ارسال می شود .

  درخواست خرید

  بعد از اینکه فرم درخواست کالا  تکمیل شد و به امضاء انباردار و رئیس اداره رسید به واحد مالی ارسال شده و در جهت خرید فرم درخواست خرید به صورتی که در زیر توضیح داده می شود تکمیل می شود .

  فعالیتهای مربوطه به خرید کالا در شرکت  ویا به عبارتی تأمین نیاز های انبار که شامل تهیه و تدارکات کالا و خدمات به عهده انباردار و یا واحد خرید یا تدارکات می باشد.

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایذه

  فهرست:

  1چکیده-----------------------------------------------------------------2

  -2مقدمه-----------------------------------------------------------------2

  3-موضوع تحقیق----------------------------------------------------------3

  4-بیان مساله(مشکلات تحقیق)-------------------------------------------------3

  5-اهمیت و ضرورت--------------------------------------------------------4

  6-هدف کلی--------------------------------------------------------------5

  7-روش تحقیق------------------------------------------------------------6

  8-قلمرو تحقیق------------------------------------------------------------6

  9-واژه های کلیدی---------------------------------------------------------7

  10 ادبیات و پیشینه(تاریخچه )------------------------------------------------9

  11بحث و نتیجه گیری-----------------------------------------------------58

  12-ارائه راهکارها(پیشنهادات)-----------------------------------------------60

  13-منابع و مآخذ---------------------------------------------------------62

   

   

  منبع:

  حسابداری ، تألیف سید محمد بهبهانی ( سال انتشار 1379 )

  حسابداری در مدیرت ، مرحوم عرفانی ( اسمعیل ) . ( سال انتشار 1375 )

  هزینه یابی و حسابداری صنعتی ، استاد حسن سجادی نژاد . ( سال انتشار 1377 . )

  انبارداری ، بخشی در شماره 126- سیستم حسابداری انبارها

  جزوه اداره آب و فاضلاب ( سال انتشار 81 ) .

   

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایذه, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایذه, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایذه, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایذه, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایذه, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایذه, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایذه, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایذه, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایذه, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی بررسی سیستم چیدمان انبار در شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایذه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت