گزارش کارآموزی شرکت تهران قطعه تاکستان

تعداد صفحات: 48 فرمت فایل: word کد فایل: 3357
سال: 1390 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مدیریت
قیمت قدیم:۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۹,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی شرکت تهران قطعه تاکستان

  شرکت تهران قطعه

  شرکت تهران قطعه درل سال 1364 تاسیس و در سال 1370 به بهره برداری رسیده. این شرکت انواع قطعات ماشین کارها را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تولید می نماید. کیفیت امر سیت که ما به آن می اندیشیم و آن را به عنوان آیینه انتظارات و رضایت مشتری قلمداد می کنیم و تمام سعی می بهبود مستمر سیستم کیفی محصولات به منظور حفظ اعتماد و رضایت مشتریان ما باشد بر اعاینل به این معرف رعایت کیفیت در کلیه مراحل موثر بر کیفیت مر نظر می باید کلیه فعالتیهای مرتبط با کیفیت در شرکت تهران قطعه بر اساس روشهای اجرایی برنامه ریزها شده مستند صورت می گیرد روشهای اجرایی براساس خواسته های استاندارد بین المللی ایزو 2000 – 9001 ISO می باشد در برنامه های خود برای ارتقای کیفیت حفظ تنوع درگیر ایست به سمت تولید تخصصی، افزایش تولید در وزن و تعداد بهره وری بالا و کاهش هزینه ها و ضایعات و اشتغال کامل نیروی کار و ابزار تولید شتاب فزاینده اتوماسیون و سمت گیری به سوی ایجاد تطابق مر درصد با سفارش مشتری را گنجانده ایم. حفظ نیرو انسانی پیوسته مورد توجه پدید بوده و استفاده آن روشهای جدید آموزش به منظور بهبود مستمر کیفیت در کلیه سطوح پیوسته شنو یک و ترویج می شود این خط مشی به آگاهی کلیه کارکنان شرکت تهران قطعه پیچیده و همه آنان در جهت استقرار کامل سیستم کنترل کیفیت کوشش می نمایند و مدیریت عامل وظیفه اصلی را در این امر به عهده دارد. رشد مفاهیم علم بازار یابی و دستیابی به بازار های جدید با سطح کیفیت رفیع انجام به موقع تعهدات خدمات پس از فروش قوی و همراهی با مشتری برقراری سیستم اعتباری در خریدهای مشتری ارتقای سیستم کیفی موجود به مدارج و روشهای جامع تر و فراگیرتر از جمله دیدگاههای اساسی و برخورد جدی ما با کیفیت می باشد.

  حسینعلی فیاضی منشی مدیرعامل

  خط مشی سیستم مدیریت کیفیت TERAN 6HATEH شرکت تهران قطعه پس از اجرای چند دوره از استاندارد 2000 – 9001 ISO و دستیابی به موفقیت نسبی در ارتقاء سازمانی و فرهنگی، اجرای مستمر سیستم مدیریت کیفیت را، مبنای پاسخگویی به این موارد، مورد توجه قرار داده است.

  اهداف کلان کیفیت سازمان عبارتند از :

  1 ) تامین نیاز ها، انتظارات و رضایت کلیه مشتریان یا عنایت به اهداف شرکت.

  2 ) بهبود مستمر در تمامی فعالیتها، فرایندها و محصولات و حرکت به سوی کاهش ضایعات

  3 ) توسعه فرهنگ کیفیت، مشارکت کارکنان در امور سازمان و توجه به آموزش آنها و همچنین تلاش در تامین انتظارات کارکنان اینجانب ضمن اعتقاد قبلی و استزام عملی به تامین کیفیت مطلوب مورد نظر مشتریان، با حداقل هزینه و مصرف منابع، استاندارد 2000 – 9001 ISO به همراه سایر الزامات اعلام شده از طرف مشتریان را به عنوان الگوی سیستم مدیریت کیفیت شرکت انتخاب نموده و از همه کارکنان شریف شرکت انتظار دارم با تلاش در جهت افزایش توانمند یهای علمی، تخصصی و مهارتهای خویش، ضمن همکاری با نماینده مدیریت، در جهت تامین نیازمندیهای این استاندارد دو نیل به اهداف مذکور گام بردارند.

  اینجانب به طور مستمر بر حسن اجراء و اثر بخش سیستم مدیریت کیفیت نظارت داشته و در مواقع لزوم آن را مورد بازنگری قرار خواهم داد

   با آروزی توفیق الهی امیر رضا افتخاری مدیر عامل

  الف ) 2 معرفی فرایند کار (کنترل کیفی)

  نقشه فرایند های سیستم مدیریت کیفیت در شرکت تهران قطعه

   

  ممیزی داخلی

  بازنگری مدیریت

   

  دستورالعمل های تولید و کنترل 

    نیازمندیهای آموزشی نیروی انسانی    

  مدیریت رضایت مشتری

  انبارش و تحویل

  خرید

  تولید

  استاندارد مدرک فنی

  طرح ریزی پدیدآوری محصول

   

  کنترل وسایل پایش و اندازه گیری

  نگهداری تعمیرات

  پایش و اندازه گیری محصول و فرآیند

  نیروی انسانی متخصص

  مدیریت منابع انسانی آموزش + انگیزش

   

  معرف موضوع پروژه با ذکر دلایل آن :

  موضوع پروژه سیستم کنترل کیفیت است یا سیستم های مدیریت کیفیت الزامات 1- 1 یکسان : این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را در مواردی شخص می کند که سازمان الف – به اثبات توانایی خود در ارایه مستمر محصولی که خواسته های مشتری و الزامات مربوط به مقررات ذیربط را بر آورده می نماید نیاز دارد.

  پ ) تصور دارد از طریق به کار گیری موثر سیستم شامل فرآیند هایی برای بهبود مداوم سیستم و تضمین انطباق با خواستهای مشتری و الزامات مربوط به قوانین و مقررات رضایت مشتری را اقرایق دهد.

  یاد آوری :

  در این استاندارد اصطلاح محصول فقط به محصولی اطلاق می شود که برای ارایه به مشتری در نظر گرفته شده یا بر حسب خواست وی ارایه می گردد .

  1 – 2 ) کاربرد :

  کلیه الزامات این استاندارد عمومی بوده و قصد بر آن است که برای تمامی سازمان ها بدون توجه به نوع اندازه و محصولی که ارایه می کنند قابل به کار گیری باشد.

  هر گاه یک یا چند الزام این استاندارد را به دلیل ما عین سازمان و محصول آن نتوان به کاربرد، این الزامات را می توان در نظر نگرفت.

  هر گاه الزامات استثنا شود ادعای انطباق با این استاندارد قابل پذیرش نیست مگر آنکه این استثنائات محدود به الزامات مذکور در بند 7 این استاندارد، شد و چنین استنایایی بر توانایی یا مسئولیت سازمان در فراهم آوردن محصولی که خواسته های مشتری و الزامات مربوط به قوانین و مقررات ذیربط را بر آورده نماید تاثیر نگذارد.

  مراجع الزامی :

  استاندارد مرجعی ها نام آن در زیر می آید شامل مقررات است که از طریق ارجاع به آن در این استاندارد، جزیی از این استاندارد محسوب شود در صورتی که به استانداردی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع شده باشد اصلاحات یا جدید نظر های جدی آن شامل این استاندارد نمی شود اما به طرفهای موافقت هایی که بر اساس این استاندارد تنظیم شده است توجیه می شود امکان به کار گیری آخرین چاپ استاندارد مرجع زیر را بررسی نمایند در مورد استانداردهایی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع شده است، نمودار آخرین چاپ استاندارد ارجاع شده معتبر است، آخرین اطلاعات لازم را می توان از صورت استاندارد و تخفیفات شاخصی ایران کسب کرد استاندارد ایران – ایزو 9000 – سال 1380 – تیم های مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان مشتری در سازمان تامین کند.

   

  ب ) 1- معرفی سیستم مورد مطالعه (مثلاً کنترل کیفیت)

  سیستم مدیریت کیفیت :

  الزامات عمومی

  سازمان باید یک سیستم مدیریت کیفیت را ایجاد، مدون و اجرا نموده و آرا بر قرار نگهدارد و به طور مداوم اثر بخش آن را بر طبق الزامات این استاندارد بهبود بخشد سازمان باید

  الف ) فرایندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آنها را در سر تا سر سازمان، مشخص نماید.

  ب ) متوالی و تعامل بین این فرایند ها را تعیین نماید.

  ج ) معیارها و روش های لازم جهت محصول اطمینان از اینکه هم اجر و هم کنترل این فرایند ها اثر بخش هستند را تعیین کند.

  د ) از در دسترس بودن منابع و اطلاعات لازم جهت پشتیبانی از اجرا و پایین این فرآینده ها اطمینان یابد.

  ه ) این فرایند ها را پایین ، اندازه گیری  و تحلیل نماید،

  و ) اقدامات لازم جهت دستیابی به نتایج برنامه ریزی شده و بهبود مداوم این فرایند ها را انجام دهد.

  این فرایند ها باید توسط سازمان بر طبق الزامات این استاندارد مدیریت گردد هر گاه سازمان تصمیم بگیرد فرایندی را که بر انطباق محصول، با الزامات تاثیر می گذارد به غیر (تامین کننده بیرونی واگذار نماید، سازمان باید از اعمال کنترل خود بر چنین فرآیند هایی اطمینان یابد.)کنترل چنین فرایند های واگذار شده به غیر (تامین کننده بیرونی باید در چار چوب سیستم مدیریت کیفیت مشخص گردد)

  یاد آوری :

  فرایندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت اشاره شده در فوق بایستی شامل فرایندهای مربوط به فعالیت های مدیریتی، فراهم کردن منابع پدید آوری محصول و اندازه گیری باشد.

  الزامات مربوط به مستند است

  کلیات :

  مستندات سیستم مدیریت کیفیت باید شامل مدل موارد زیر باشد

  الف ) بیانیه های مدون در مورد خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت .

  ب ) یک نظامنامه کیفیت

  ج ) روش های اجرایی مدونی که تهیه آنها در این استاندارد الزامی شده است 

  د ) مدارک مورد نیاز سازمان جهت حصول اطمینان از اثر بخش بودن طرح ریزی، اجرا و کنترل فرایندهای آن و

  ه ) سوابقی که تهیه آنها در این استاندارد الزامی شده است.

  یاد آوری :

  هر گاه عبارت روش اجر این مدون در این استاندارد ذکر شود بدین معنی است که روش اجرایی بایستی ایجاد ، مدون اجرا و بر قرار نگهداشته شود .

  گستره مستندات سیستم مدیریت کیفیت می تواند از سازمان به سازمان دیگر به علل زیر متفاوت باشد.

  الف ) اندازه سازمان و نوع فعالیت های آن

  ب ) پیچیدگی فرایند ها و تعامل آنها.

  ج ) شایستگی کارکنان

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی شرکت تهران قطعه تاکستان

  فهرست:

  فصل اول

  * کلیات

  * متن خط مشی کیفیت شرکت

  * معرفی سازمان

  * چاپ مجدد و توزیع

  فصل دوم

  دامنه کاربرد

  فصل سوم

  تعاریف

  فصل چهارم تا هشتم

  تشریح الزامات نظام کیفیت (استاندارد 2000 – 900 - ISO)

  ضمائم

  فهرست روش های اجرایی و دستور العمل های کاری

  جدول ارتباط عناصر استاندارد با مستندات نظام کیفیت

  نمودار سازمان (top Chart)

  فلود یا گرام های مربوطه

  جدول توزیع مستندات

   

  منبع:

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی شرکت تهران قطعه تاکستان, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی شرکت تهران قطعه تاکستان, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی شرکت تهران قطعه تاکستان, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی شرکت تهران قطعه تاکستان, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی شرکت تهران قطعه تاکستان, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی شرکت تهران قطعه تاکستان, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی شرکت تهران قطعه تاکستان, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی شرکت تهران قطعه تاکستان, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی شرکت تهران قطعه تاکستان, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی شرکت تهران قطعه تاکستان
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت