گزارش کارآموزی کلیه خدمات حسابداری در موسسه حقوق پرداز خمین

تعداد صفحات: 70 فرمت فایل: word کد فایل: 3992
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حسابداری
قیمت قدیم:۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۵,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی کلیه خدمات حسابداری در موسسه حقوق پرداز خمین

  فصل اول :

  آشنایی با مکان کارآموزی

   

  تاریخچه :

  آگهی تاسیس موسسه حقوق پرداز خمین با شماره ثبت 30 به تاریخ 1/8/85 به ثبت رسید. با توجه به مواردی از قانون تجارت و تائیدیه شماره 5851/ن/23-10/7/85  اداره ثبت شرکتها خلاصه اساسنامه و شرکتنامه مذکور جهت اطلاع عموم آگهی شد:

  1- نام موسسه : موسسه حقوق پرداز خمین

  2- موضوع موسسه : کلیه خدمات حسابداری

  3- مرکز اصلی شرکت : خمین – خیابان امام خمینی – پاساژ ولیعصر

  4- تابعیت : ایرانی

  5- سرمایه موسسه : مبلغ 000/500/1 ریال نقداً تحویل مدیر موسسه می باشد

  6- اولین مدیران موسسه : آقای هاشم عجمی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عجمی به سمت خزانه دار موسسخ و آقای سعید اسدی مدیر عامل موسسه برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند.

  7- دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و غیره که برای موسسه ایجاد تعهد می نماید با امضاء خزانه دار و مدیرعامل موسسه متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.

  فصل دوم :

  بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

   

  بررسی روشهای مدیریت هزینه وانتخاب مناسبترین روش

  مطالعه موردی شرکت واگن پارس اراک

  با توجه به این موضوع که شرکت حقوق پردازان در یکی از پروژه های خود که در شرکت واگن پارس اراک بود، اینجانب بر آن شدم تا روشهای مدیریت هزینه در یکی از صنایع ایران را که ارتباط نزدیکی با آنچه که به صورت تئوری در طی این چهار سال خوانده ام را به رشته تحریر درآورم. در ابتدا یک شمال کلی از مدیریت هزینه داده می شود و در نهایت به طور اختصار در این واحد صنعتی پرداخته می شود.

   

  مقدمه:
  پیشرفت سریع و شگرف تکنولوژی همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی از جمله بانکها را ناگزیر به ارائه خدماتی مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین بهای تمام شده نموده است. این انتظارات، الزامات بیشتری را از لحاظ تامین اطلاعات موردنیاز مدیران، برای سیستم حسابداری[1] ایجاب می کند. فراهم نمودن این اطلاعات مستلزم داشتن سیستمی کارآمد با نگاه به شرایط رقابتی و اوضاع اقتصادی، ممکن است. بسیاری از واحدهای انتفاعی، سیستم های سنتی هزینه یابی خود را با "سیستم های مدیریت هزینه"[2] جایگزین می کنند. در سیستم مدیریت هزینه، هزینه هر یک از فعالیتها، اندازه گیری شده و هزینه های بدون ارزش افزوده، مشخص و زمینه تقلیل و حذف آنها فراهم می گردد. تاکید بر سیستم مدیریت هزینه موجب می شود تا محصولات و خدماتی با کیفیت برتر و کمترین بهای تمام شده ممکن تولید و ارائه گردد، در این صورت توان رقابت واحدهای انتفاعی افزایش خواهد یافت. در مقاله حاضر سعی گردیده ضمن معرفی مزایای حسابداری مدیریت، مدیریت هزینه در شرایط رقابتی نیز بررسی گردد.
  در موسسات انتفاعی انجام تولید و ارائه خدمات مستلزم صرف هزینه های ثابت و متغیر می باشد، اینکه تولید کالاها و ارائه خدمات به چه قیمتی صورت گیرد تا ضمن حفظ سهم بازار، سودی معقول نیز برای موسسه کسب گردد سوالی است که پاسخ به آن نیازمند شناخت روشهای هزینه یابی است.
  بسیاری از واحدهای اقتصادی بتدریج از دیدگاه حسابداری بهای تمام شده سنتی فاصله می گیرند و به ایجاد "سیستم مدیریت هزینه" تمایل نشان می دهند. هدف اصلی از ایجاد مدیریت هزینه، کاهش بهای تمام شده خدمات (هزینه های ثابت و متغیر) جهت کمک به افزایش سودآوری است. اهداف مهمی مانند سودآوری، رشد سهم بازار، خودکفایی مالی، حداقل کردن بهای تمام شده، تنوع محصولات و خدمات، افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده و...... در موسسات انتفاعی که به طور مکرر مورد تاکید مدیران و متخصصان مالی قرار می گیرند به نحوی با مدیریت هزینه در ارتباط می باشند. یکی از ابزارهای نوین جهت تحقق اهداف فوق سیستم محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات بر مبنای "هزینه یابی مبتنی بر فعالیت" [3] است، این سیستم از طریق بازنگری اطلاعات مالی (ترازنامه ای وسود و زیانی) موسسه، شناسایی فعالیتهای اصلی، تعیین هزینه عملیاتی هریک از فعالیت ها، انتخاب عوامل ایجاد هزینه و محاسبه هزینه های عملیاتی مربوط به هر یک از موضوعات هزینه، نسبت به ارائه اطلاعات به مدیران اقدام می کند. از طرف دیگر و بر خلاف گذشته که از حسابداران به عنوان محاسبه کنندگان اعداد و ارقام یاد می کردند، امروزه عدم وجود حسابداری مدیریت در موسسات انتفاعی دور از ذهن بنظر می رسد، بطوریکه ارائه راهکارهای گوناگون جهت مدیریت کردن هزینه ها به یکی از مهمترین وظایف آنها تبدیل شده است.
   
   
   
  اهداف مدیریت هزینه
  سیستم مدیریت هزینه نوعی سیستم برنامه ریزی و کنترل است که هدفهای زیر را دنبال می کند:
  1 - اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی واحد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.
  2 - تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند.
  3 - تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی.
  4 - تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد.
  چون وظیفه مدیریت، حصول اطمینان از دستیابی به هدفهای تعیین شده است، در کوششهایی که به منظور دستیابی به هدفهای فوق صورت می گیرد، معمولاً مدیران در چهار نوع فعالیت اصلی درگیر می شوند.
  1- تصمیم گیری
  2- برنامه ریزی
  3- رهبری فعالیتهای عملیاتی
   
  4– کنترل.
  برای انجام هر یک از فعالیتهای چهارگانه، مدیریت نیازمند اطلاعات است، این اطلاعات می تواند از منابع مختلفی نظیر اقتصاددانان، متخصصان مالی، کارکنان بخش های فروش، بازاریابی، تولید، خدمات وحسابداران به دست آید.
  ارائه اطلاعات فوق و مدیریت هزینه جز با برقراری یک سیستم پیشرفته حسابداری مدیریت که شامل طراحی و استفاده از روشهای مختلف حسابداری در داخل سازمان باشد، امکان پذبر نیست. حسابداری مدیریت را نمی توان مجموعه ای از قواعد ثابت به حساب آورد بلکه روشهای آن به منظور دستیابی به هدفهای سازمان از طریق بهبود و تصمیم گیری توسط مدیران و کارکنان آن است. نیاز به اطلاعات معمولاً نیروی محرکه حسابداری مدیریت محسوب می شود. اطلاعات حسابداری مدیریت برای دو منظور اصلی "تسهیل تصمیم گیری" و " اثر بر تصمیم گیری" فراهم می آید. چون در مقام مقایسه با حسابداری مالی، حسابداری مدیریت رشته ای جدید در حسابداری است و با توجه به اختلافاتی که بین موسسات اقتصادی وجود دارد، باید خود را با ویژگی ها و نیازمندیهای سازمان مربوطه تطبیق دهد.
   
   
   
  نظر به اینکه دو عامل اصلی تغییرات تکنولوژی و رقابتهای جهانی بر عملکرد سازمانهای امروزی اثری فوق العاده دارد و چنانچه سازمانی خود را با این دو عامل هماهنگ و همراه نکند در بلندمدت از رقبا عقب خواهد ماند، توجه ای ویژه به مدیریت هزینه جهت افزایش سودآوری و باقی ماندن در صحنه رقابت ضروری بنظر می رسد. به این جهت برای اینکه سازمان ها در چنین محیط های پویایی فعالیت نمایند به سیستم حسابداری مدیریت نیازی مبرم داشته و درک مفاهیم آن نیز مستلزم شناخت سازمان و نیروهای موثر آن است.
  اهداف حسابداری مدیریت
  1- تامین اطلاعات موردنیاز مدیران برای تصمیم گیری و برنامه ریزی.
  2- کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیتهای عملیاتی.
  3- انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای اهداف سازمان.
  4- سنجش و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه
  اطلاعات حسابداری مدیریت غالباً از طریق وظیفه جلب توجه می کند برای مثال فرض کنید که هزینه های ثابت و متغیر ارائه خدمات به صورت دستی به نحوی چشمگیر بیش از مبلغ بودجه باشد، به عبارتی دیگر انجام خدمات از این طریق مقرون به صرفه نبوده و می بایست راههایی جدید جستجو شود. اطلاعات حسابداری مدیریت به مدیران کمک می کند که ساختار تصمیم را تعیین کنند، به این ترتیب هزینه های ارائه خدمات از دو طریق "دستی" و "رایانه ای" محاسبه و جهت اخذ تصمیم در اختیار مدیریت قرار داده می شود. این شاخه از حسابداری از یک سو گذشته نگر و از طرف دیگر آینده نگر است، اینکه محصولات و خدمات به چه هزینه ای به بازار عرضه شوند تا ضمن رقابت با رقبا، سودی معقول نیز برای موسسه کسب گردد نشان از آینده نگری این سیستم می باشد.

   

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی کلیه خدمات حسابداری در موسسه حقوق پرداز خمین

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  اصغرپور ، محمدجواد ، تصمیم گیرهای چند معیاره ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1376

  2) حسینی، س م، «منطق فازی و کاربردهای آن در مدیریت»، انتشارات ایشیق1381 .

  3) خراسانی، ع،  ، «مدیریت هزینه کل مزیت رقابتی»، نشریه صنعت خودرو،1384 شماره 69.

  4) خوش طینت، م و اشرف جامعی،« هزینه‌یابی هدف؛ شناخت ،کاربرد و ضرورت به کارگیری آن»، نشریه سازمان حسابرسی1382.

  5) رحمانی ، ع وحلیمه رحمانی، ،« بهترین تجارب در هزینه‌یابی هدف»، نشریه حسابدار، 1384شماره 166، صفحه 1210 .

  6) سامان آذری، ر، ، «تفکر کایزن و تکنولوژی کایزن» ، نشریه مدیریت، 1380شماره 53و 52 ، صفحه 176 .

  7           )شکوهی، ع، ، «مدیریت هزینه: مفاهیم، سودمندیها و پیاده‌سازی» ، جزوه درسی1382.

  8) طالبی، غ و غلامرضا میرزایی، ، «هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ابزاری نوین در مدیریت هزینه»، نشریه مدیریت1380 ، شماره 52، 51 ، صفحه 39‌31 .

  9) فخاریان ، 1،  ، «مدیریت هزینه و بنگاههای اقتصادی»، نشریه هدف و اقتصاد، شماره 21،   22   1383صفحه 38- 37 .

  10) عربی، م و هاشم سعاتمندی ،  ، «هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت»، نشریه تدبیر،1379 شماره 104، صفحه 48‌44 .

  11) عزیزی، ا و احمد مدرس ،«هزینه‌ یابی بر مبنای فعالیت»، انتشارات سازمان حسابرسی، 1383نشریه 140 .

  12) موندن ،یاساهیرو، « سیستم کاهش هزینه » ، مترجم دکتر سیدحسام الدین ذگردی ، نشرساپکو ، چاپ اول .

  ندارد.

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی کلیه خدمات حسابداری در موسسه حقوق پرداز خمین , گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی کلیه خدمات حسابداری در موسسه حقوق پرداز خمین , پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی کلیه خدمات حسابداری در موسسه حقوق پرداز خمین , دانلود کارورزی گزارش کارآموزی کلیه خدمات حسابداری در موسسه حقوق پرداز خمین , گزارش کارورزی گزارش کارآموزی کلیه خدمات حسابداری در موسسه حقوق پرداز خمین , پروژه کارورزی گزارش کارآموزی کلیه خدمات حسابداری در موسسه حقوق پرداز خمین , کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی کلیه خدمات حسابداری در موسسه حقوق پرداز خمین , کارورزی در مورد گزارش کارآموزی کلیه خدمات حسابداری در موسسه حقوق پرداز خمین , نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی کلیه خدمات حسابداری در موسسه حقوق پرداز خمین , گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی کلیه خدمات حسابداری در موسسه حقوق پرداز خمین
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت