گزارش کارآموزی صنعت برق در شازمان برق ایران

تعداد صفحات: 115 فرمت فایل: word کد فایل: 4014
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی برق
قیمت قدیم:۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی صنعت برق در شازمان برق ایران

  فصل اول:

  آشنایی با محیط کار

  تاریخچه صنعت برق

  پیدایش صنعت برق در جهان

  اگر کسی بخواهد تاریخ علم الکتریسیته را به قرن ششم قبل از میلاد بکشاند، بر او خرده نمیتوان گرفت،زیرا درآن عصر،کهربا و مغناطیس وبرخی از خاصیتهای این دو ماده شناخته شده واین سخن ازطالس ملطی روایت شده است که "مغناطیس درخود روحی دارد که آهن را به جنبش در میاورد".

  امادرواقع علم الکتریسیته ازتاریخ 1785 میلادی که کولن قانون الکتریسیته ساکن را یافت وشباهت بسیار نزدیک آن رابا قانون جاذبه عمومی نشان داد،آغاز میشود. درسال 1800 میلادی ولتا پیل الکتریکی را اختراع کردو بالاخره درسال 1871 میلادی با اختراع ماشین گرام راه تبدیل کلان انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی و بالعکس باز شد.

  انرژی الکتریکی را باید ارزشمندترین و مرغوب ترین نوع انرژی دانست،زیرا:

  اولا باسانی قابل انتقال ازجائی به جای دیگر است.

  ثانیا قابل تبدیل به هرنوع انرژی دیگر است.

  ثالثا" پاکیزه ترین نوع انرژی است وهیچ نوع آلودگی زیست محیطی ندارد.

  هرچند با اختراع پیل درسال 1800 میلادی،استفاده های عملی از انرژی الکتریکی درمواردی مانند تلگراف وتلفن آغاز شد،اما شروع استفاده کلان ازاین انرژی به بعد از اختراع ماشین کرام درسال 1871 میلادی مربوط میشود که باید آن را نوع اولیه ژنراتورها وموتورهای برق امروزی دانست.نخستین مولد برق درحدود 12سال پس از اختراع ماشین گرام وارد ایران شده است.

  از آنجا که صنعت برق از ابتدای پیدایش تاکنون همواره با موضوع روشنائی همراهی وملازمه داشته است،خالی از فایده نخواهد بود که نگرشی به سیرتکامل فن روشنائی و وقایع شاخص تاریخی دراین موضوع داشته باشیم:

     -ازاوایل قرن 19میلادی، استفاده از گاز شهری برای تهیه روشنائی وگرمادرکشورهای اروپایی متداول شد.

     -درسالهای دهه1870 میلادی نفت پالایش وبرای مصرف چراغهای نفتی به بازار عرضه شد. (شروع استفاده ازاین چراغها درایران،به سالهای پایانی سلطنت ناصرالدین شاه بازمیگردد.)

     -درسال 1878 میلادی، چراغ قوسی اختراع شدکه براساس تخلیه الکتریکی بین دو الکترود کار میکرد.

     -درسال 1879 میلادی، ادیسون لامپهای التهابی خلا را اختراع کرد.

     -درسال 1882 میلادی،ادیسون اولین ایستگاه مرکزی تجاری خودرابرای تامین روشنائی دریکی از خیابانهای نیویورک تاسیس کرد.

      - درسال1907 میلادی بااستفاده از رشته تنگستن، بازده نوری چراغهای التهابی به 8لومن برای هر وات رسید.

      - درسال1917 میلادی بازده چراغهای التهابی تا 10لومن برای هر وات افزایش یافت.

      - درسال1930 میلادی چراغهای فلورسنت با بازدهی 5 برابر چراغ های التهابی وارد بازار شد.

      - بالاخره درسالهای اخیر نوع تازه ای از چراغهای فلورسنت بااستفاده از مدار الکتریکی و با حجم کم،طیف نوری بهتر و عمر طولانی تر به نام چراغهای کم مصرف وارد بازار شده است.

  میتوان چنین استنباط کرد که تا حدود سال 1306 هجری قمری (1286 هجری شمسی و1889 میلادی) شبکه های برق رسانی به مفهوم امروزی هنوز عمومیت نیافته بود و برق فقط دراماکن محدود و مخصوص مانند کاخها،تئاترها وکارخانه ها آن هم در مقیاس کوچک واساسا" به منظور تامین روشنائی مصرف میشده وتبدیل برق به انرژی مکانیکی برای گرداندن چرخهای کارخانه ها وموارد مشابه،مراحل ابتدایی خودرا طی میکرده است.

  آن طور که از آثار مکتوب و سفرنامه های باقی مانده برمیاید،نخستین برخوردها وآشنائیهای قابل ذکر ایرانیان با آثار انقلاب صنعتی دراروپا به سالهای اولیه قرن19 میلادی باز میگردد.

  تاسیس سازمان برق ایران

  اولین قانونی که برای برق تدوین شده، قانون تاسیس سازمان برق ایران در سال 1341 است. تا سال 1341 برای مدیریت برق کشور سازمان واحدی وجود نداشت و تا این زمان، امور مربوط به برق در سازمان برنامه و بودجه وزیر نظر واحدی به نام" مدیریت برق" اداره می شد.6 با افزایش تقاضا وتولید برق و خارج شدن تولید از وضعیت محدود منطقه ای و به ویژه با ایجاد نیروگاه های آبی در برنامه سوم عمرانی ، صنعت برق اهمیت بیشتری یافت و ایجاد سازمان مستقلی برای توسعه این صنعت لازم تشخیص داده شد. به همین منظور در 13 دی 1341 " سازمان برق ایران " بر اساس لایحه قانونی ایجاد شد.

  هدف اولیه سازمان برق ایران تشکیل شرکتهای برق ناحیه ای بود. به این ترتیب که تولید، انتقال و بهره برداری به صورت عمده به این شرکتها محول شده و این شرکتها به نمایندگی از سوی سازمان برق ایران به انجام وظایف محوله پرداخته و برق را به طور جزئی در اختیار مصرف کنندگان قرار می دادند.

  وظیفه این سازمان ،تهیه و اجرای سیاستها و هدفهای عمرانی کشور بود و ارکان آن به طور مستقیم به سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشته و بودجه آن نیز به وسیله این سازمان تامین می شد.

  ذکر این نکته ضروریست که سازمان برق ایران بر صنعت برق کشور نظارت اجرایی نداشت وفعالیتهای آن محدود به نظارت بر برنامه ها و اعتباراتی بود که به وسیله سازمان برنامه و بودجه تصویب می شد.

  سازمان برق ایران به موجب قانون تاسیس وزارت آب و برق به این وزارتخانه وابسته شد و تا سال 1344 با همین وضعیت به فعالیت خود ادامه داد واز اول فروردین 1344 به موجب تبصره 50 قانون بودجه کل کشور این سازمان منحل و به عنوان واحد برق در وزارت آب و برق ادغام شد.

   

  سال تاسیس شرکتهای برق منطقه ای ، مدیریت تولید و توزیع نیروی برق

  به منظورتفکیک وظایف اجرایی مرتبط با بهره برداری ازتاسیسات تولید برق ،شرکتهای مدیریت تولیدبه صورت شرکتهای غیردولتی ایجادشده وهریک عهده دار مسئولیت بهره برداری از یک یا چند نیروگاه هستندودرحال حاضرمطابق با قراردادهایی که باشرکتهای برق منطقه ای دارند خدمات بهره برداری ازتاسیسات برق رابعنوان پیمانکارشرکتهای برق ارائه می کنند.برای شفاف سازی رابطه بین شرکتهای برق منطقه ای بعنوان کارفرما و شرکتهای مدیریت تولید برق به عنوان پیمانکار،سهام شرکتهای برق منطقه ای درشرکتهای مدیریت تولید ، به شرکت توانیر انتقال یافته است.

  این نیروگاهها مجاز هستند به منظور استفاده از ظرفیتهای خالی وافزایش توان کارشناسی و تخصصی وایجاد انگیزه، در زمینه بهینه سازی،تحقیقات، سیستمهای اطلاعاتی و...بهره برداری و جذب نیرو وآموزشهای اولیه و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاههای جدید، خدمات خودرا براساس فرارداد به سازمان توسعه برق ایران ،مپنا یا سایر نیروگاهها عرضه کنند.

  تشکیل شرکت سهامی مدیریت شبکه سراسری برق

  به دنبال خصوصی سازی صنعت برق ، طرح تشکیل شرکت مدیریت شبکه سراسری برق که مدتها با استفاده از الگوی موفق سایر کشورها تحت بررسی بود،دردستورکار قرار گرفت.این شرکت می تواند نقش اساسی درفعال کردن بخش خصوصی وکاهش مداخله دولت وکاهش یارانه ها،حق انتخاب مشترکان،شکوفایی اقتصادبرق و درنتیجه بازار بورس سهام برق ایفا کند.

  اهداف این شرکت به شرح زیر تعیین شده است:

  -راهبری و پایش شبکه انتقال برق کشور به منظور حفظ پایداری این شبکه.

  -فراهم ساختن امکان دسترسی عام و عاری از تبعیض به شبکه برق کشور.

  -ایجاد اداره و برنامه ریزی برای توسعه عملیات بازار برق و بورس برق.

  -انجام وظایفی که وزارت نیرو درجهت حصول اطمینان از تامین برق و توسعه رقابت در تولیدوتوزیع برق به عنوان کارگزار به این شرکت محول شد.

  به منظور راه اندازی بازار برق و تنظیم محاسبات در این بازار و تسهیل مشارکت بخش خصوصی درتولیدبرق،آئین نامه تعیین روش،نرخ وشرایط خریدوفروش برق در شبکه برق کشور تدوین شده که پس ازنهایی شدن در سال 1382 از سوی وزارت نیرو ابلاغ شد.مطابق این آئین نامه نرخ برق درساعات روزهای مختلف و ماههای گرم و عادی متفاوت است.

  گفتنی است تا پیش از راه اندازی شرکت مدیریت شبکه سراسری برق ، شرکت توانیر وظیفه مدیریت بازار را بر عهده داشت.

   

  صنعت برق ایران در برنامه سوم توسعه (1383-1379)

  عملکرد صنعت برق در سال 1382

  در این سال با 2789مگاوات افزایش ، ظرفیت نیروگاههای کشور به 34328مگاوات رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل رشد9/8 درصدی را نشان میدهد.از مجموع ظرفیت نیروگاههای کشور سهم وزارت نیرو 33427 مگاوات و سهم صنایع بزرگ 901 مگاوات بوده است. 

  -حداکثر بار همزمان تولید شده به 26216 مگاوات رسید که نسبتد به رقم مشابه سال قبل رشد6/11 درصدی را نشان میدهد.

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی صنعت برق در شازمان برق ایران

  فهرست:

  فصل اول: آشنایی با محیط کار

  تاریخچه صنعت برق.................................................................................................................. 2

  - پیدایش صنعت برق در جهان............................................................................................. 2

  - تاسیس سازمان برق ایران.................................................................................................. 4

  - سال تاسیس شرکتهای برق منطقه ای ، مدیریت تولید و توزیع نیروی برق................................. 5

  - تشکیل شرکت سهامی مدیریت شبکه سراسری برق............................................................... 7

  - صنعت برق ایران در برنامه سوم توسعه (1383-1379)....................................................... 7

  - صنعت برق ایران در برنامه دوم توسعه ( 1378-1374)....................................................... 10

  - صنعت برق در برنامه اول توسعه (1373-1368)................................................................ 12

  تحولات بخش توزیع نیروی برق................................................................................................. 13

  اهداف و استرتژی های تشکیل شرکتهای توزیع نیروی برق............................................................. 15

  تشکیل شرکتهای توزیع نیروی برق.............................................................................................. 15

  شرکت مادر تخصصی تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران............................................................ 16

  شرکتهای برق منطقه ای............................................................................................................. 18

  سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)................................................................................................... 19

  سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)............................................................................................. 19

  شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران.................................................................................................. 19

  شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)........................................................................... 20

  سازمان توسعه برق ایران............................................................................................................. 20

  ایجاد شرکتهای تعمیراتی تاسیسات تولید برق................................................................................ 21

  شرکتهای مدیریت تولید برق....................................................................................................... 22

  توزیع در شرکتهای برق منطقه ای................................................................................................ 22

  تاسیس شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر).................................................................... 22

  ملی شدن صنعت برق................................................................................................................. 23

  تاسیس وزارت آب و برق.......................................................................................................... 24

  تاسیس وزارت نیرو................................................................................................................... 24

  سازمان برق استان یزد................................................................................................................ 27

  - تأسیس سازمان برق استان یزد............................................................................................ 27

  - درباره شرکت................................................................................................................. 28

  - اهداف کلی شرکت توزیع نیروی برق یزد........................................................................... 28

  - استراتژی های شرکت....................................................................................................... 29

  - ساختار سازمانى............................................................................................................... 30

  فصل دوم: نرم افزار اکسل

  نرم افزار EXCEL................................................................................................................... 32

  ورود به محیط Excel............................................................................................................... 33

  اصطلاحات صفحه گسترده......................................................................................................... 34

  کار با کارپوشه ها در Excel..................................................................................................... 35

  ذخیره کردن یک Book........................................................................................................... 36

  بستن محیط Excel................................................................................................................... 38

  اطلاعات در Excel.................................................................................................................. 38

  فرمول نویسی در Excel............................................................................................................ 40

  برداری و انتقال سلولها....................................................................................................... 42

  حذف سلول.............................................................................................................................. 43

  ویرایش سطر و ستون.................................................................................................................. 45

  جستجوی داده ها....................................................................................................................... 46

  تعویض داد ه ها......................................................................................................................... 48

  ایجاد لیست جدید خودکار......................................................................................................... 49

  آدرس دهی نسبی درExcel....................................................................................................... 50

  حذف قالب بندی سلولها............................................................................................................. 56

  چند تابع معروف........................................................................................................................ 57

  مرتب کردن لیست ها.................................................................................................................. 59

  درج انواع اشیاء در Excel......................................................................................................... 60

  ................................................................................................................................... 64

  آماده سازی کاربرگها برای چاپ................................................................................................. 69

  چاپ کاربرگها.......................................................................................................................... 73

  تکنیک های برتر اکسل - Excel Technics............................................................................. 75

  فصل سوم: شبکه

  شبکه‌ چیست‌؟........................................................................................................................... 77

  انواع‌ شبکه‌................................................................................................................................ 78

  Internet Protocol (IP)..................................................................................................... 78

  چه کاربردی دارد؟............................................................................................................... 79

  خط فرمان در ویندوز چیست؟...................................................................................................... 79

  آدرسهای IP............................................................................................................................ 80

  تحلیل IP................................................................................................................................. 81

  معرفی کارت شبکه، و راه اندازى و نگهدارى شبکه از لحاظ سخت افزارى........................................ 83

  کارت شبکه یا LAN Card.................................................................................................... 83

  شبکه سرى یا BNC ................................................................................................................ 84

  Hub.............................................................................................................................. 86

  تنظیم شبکه............................................................................................................................... 91

  نصب و تنظیم برنامه Wingate جهت اتصال شبکه به سرور و اینترنت............................................. 96

  نحوه تنظیم دستگاههاى موجود در شبکه جهت اتصال به شبکه........................................................ 109

  نحوه استفاده از برنامه Wingate براى کنترل شبکه...................................................................... 110

  منابع....................................................................................................................................... 112

   

  منبع:

  راهنمای جامع پیتر نورتن برای استفاده از Office2000

  راهنمای جامع Excel 2000 نویسنده: کتی ایونس ، مترجم : محمد حسین مهدوی

  کتاب شبکه نوشته علی رضایی

  سایت شرکت توزیع نیروی برق استان یزد                                                      http://yedc.ir

  http://www.windowsnetworking.com/

  www.bigdeli.blogfa.com

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی صنعت برق در شازمان برق ایران, گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی صنعت برق در شازمان برق ایران, پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی صنعت برق در شازمان برق ایران, دانلود کارورزی گزارش کارآموزی صنعت برق در شازمان برق ایران, گزارش کارورزی گزارش کارآموزی صنعت برق در شازمان برق ایران, پروژه کارورزی گزارش کارآموزی صنعت برق در شازمان برق ایران, کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی صنعت برق در شازمان برق ایران, کارورزی در مورد گزارش کارآموزی صنعت برق در شازمان برق ایران, نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی صنعت برق در شازمان برق ایران, گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی صنعت برق در شازمان برق ایران
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت