گزارش کارآموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی

تعداد صفحات: 56 فرمت فایل: word کد فایل: 3416
سال: 1387 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مدیریت
قیمت قدیم:۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۸,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی

  آشنایی کلی با مکان کار آموزی

  اداره گذرنامه ،اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان ابهر از مراکز شهر حدوداً3کیلومتری جنوب ابهر ،جاده ترانزیت ودر شهرک شاهد حنب دانشکده سماءدر یک ساختمان 4طبقه سنگ نما در زمینی به مساحت حدوداًیک هکتار که فقط 200متر آن جهت ساختمان اداری بنا شده که هر طبقه آن دو واحد دارد که گذرنامه واماکن عمومی مشترکاًدر طبقه سوم آن قرار دارند .

  ادارات گذرنامه واماکن عمومی از زیر مجموعه دوایر مدیریت اطلاعات می باشند که در بحث ارائه خدمات برای شهروندان ومتقاضیان گذرنامه وپروانه کسب انجام وضیفه می نمایند .

  مسئول اداره گذرنامه ستوان دوم تعمت الله معینی ومسئول اداره نظارت به اماکن عمومی ستوان دوم علی عزیز خانی  می باشد .

  مقدمه

  شکر خدای را عزوجل که نعمت خدمتگزاری به مردم ومیهن اسلامی را به ما ارزانی داشته است وباعنایت به اینکه در دنیای کنونی وشرایط حاکم روابط کشورهای به حدی گسترش یافته که جابجا شدن اتباع آنها ومهاجرتشان امری عادی واجتناب ناپذیر می باشد وظاهر این توسعه می تواند در قالب مواردی مانند :مبادلات بازرگانی ،حمل ونقل،تحصیل علم ،ارتباط نزدیک به منظورهای مختلف وسایر جهات عینیت یابد .لازم است در راستای تأمین اهداف مزبور ضمن رعایت ضوابط بین المللی از اصول ومقررات خاصی پیروی کرد .وچون یکی از اصول مهم در انجام این قبیل امور تهیه گذرنامه می باشد بایستی با توجه به عواملی که در توسعه تقاضاها در جهت دریافت گذرنامه دخالت دارند تدابیری در زمینه تطبیق عرضه وتقاضا به عمل آید .

  براساس تفکرات عالیه مسئولین کشور در رابطه با بهبود روشهای اجرائی وانجام تسهیل وتسریع در امور جاری ادارات ودر اجرای اوامر صادره ورهنمودهای جانشین محترم پلیس ،اطلاعات وامنیت عمومی ناجا وبر اساس مصوبات اولین همایش مدیران گذرنامه سراسری در تهران به منظور ایجاد هماهنگی ،افزایشی اطلاعات وآگاهی همکارانی که در دوایر همنام سراسر کشور انجام وظیفه می نماید ،اقدام به تهیه وتدوین این مجموعه گردیده است .

  گرچه به لحاظ محدودیت زمان وامکانات وحجم سنگین کار ،گرد آوری کلیه دستورالعمل ها وبخشنامه های صادره میسر نبود ،معهذا مبنای کار از بدو ادغام نیروی انتظامی نهاد تا در راستای ارائه خدمات شایسته به متقاضیان ومراجعین مطالب مورد نیاز تدوین ودر اختیار قرار گیرد .

  امید است عزیزان همکار با استفاده بهینه از کلیه توان وامکانات خود وبا استمداد از مجموعه گرد آوری شده نسبت به اجرای اهداف وخط مشی نیرو اقدامات بایسته معمول وبا ارائه پیشنهادات ونقطه نظرات اصلاحی خود نسبت به تکمیل مجموعه حاضر همت گمارند .

   

  اداره کل گذرنامه ناجا

  طرح وآموزش

  تاریخچه

  1.سیر تاریخی گذرنامه

  اسم (گذرنامه )از دو واژه PASSیعنی گذشتن وPORTیعنی بندر گذر اتخاذ شده است ومنحصراًاین کلمه در رابطه ،اجازه عبور کشتی های بوده است که از بندری به بندر دیگر خارج می شوند واین دو واژه در تمام زبان های اروپا یکسان استعمار شده است .

  اولین پاسپورتی که مشخصات ظاهری ونام ونشان مسافر در آن نوشته شده در سال 867میلادی از طرف امیر سامان شهریاری در ایتالیا جنوبی برای یک نفر تارک  دنیای فرانسوی که به کشورهای اسلامی مسافرت می نمودصادر شده است .

  در قرون وسطی علاوه بر گذرنامه شخصی وانفرادی گذرنامه جمعی نیز وجود داشته که برای یک نفر کاروان تجاری ویا برای سرنشینان یا خدمه وکارکنان کشتی صادر می شده است .

   

  در قرن هفتم میلادی برای پاسپورت یا معرفی نامه اعتبار زمانی محدود قائل می شدند وگاهی اوقات معرفی نامه فقط برای یک مسیر مخصوصی صادر می گردید.

  از قرن شانزدهم به بعد بر اثر گسترش روابط سیاسی دول وبه دنبال آن احتیاج به آمد وشد آنها با هم ،گذرنامه ومدارک عبور ومرور از ضروریات اولیه مردم جهان به شمار آمد.

  در انقلاب کبیر فرانسه وسال 1789 نام گذرنامه بر اساس مبانی آزادی فردی لغو شد،ولی پس از مدتی برای رفع بی نظمی ها صدور گذرنامه وکنترل مرزی مجدداًبرقرار گردید.

  در قرن نوزدهم تابیش از جنگ جهانی اول تعداد دولی که از افراد خارجی برای ورود به کشورشان پاسپورت می خواستند خیلی کم بود،ولی بعد از جنگ جهانی اول تقریباًتمام کشورها پاسپورت را جزءضروریات مسافرت اشخاص بیگانه داشته واز ورود افراد بدون گذرنامه جلوگیری می کردند.

   

  2.سیر تاریخی گذرنامه در ایران :

  کشور ایران با آنکه در مسیر راه ابریشم وراه های تجاری بین هند وچین با اروپا بوده وهمه تجار ایرانی وخارجی در تماس رفت وآمد بوده اند ولی از مدارک آمد وشد برگه های عبور آنها آثاری ومدارک واسنادی بدست نیامده است .

  اولین تذکره هایی که بدست آمده است دونوع متمایز از همدیگر می باشند یک نوع آنها به نام تذکره مرور وتاریخ صدور آن در سال 1330هجری قمری می باشد ودر آن نام ونام پدر ولقب ومقصد وراه عبور متقاضی ذکر شده است .مدت این تذکره یک سال بود که در صورت مراجعت دارنده به کشور گرچه مدت اعتبار تذکره تمام شده بود از درجه اعتبار ساقط می شد ولی معلوم نیست ورود وخروج مسافر چگونه کنترل شده است.

  نوع دیگر به نام تذکره اقامت خوانده شده ودرآن ضمن اینکه نام ونام پدر وتابعیت پدر لقب وتابعیت دارنده را ذکر نموده است .

  غیر از دو نوع تذکره یاد شده بالا دو نوع شهادت نامه نیز وجود داشته است ؟

  یکی از آنها جهت عزیمت تبعه ایرانی از خارجه به کشور بکار می رفته وتنها به نام شهادت نامه خوانده شده است، دیگری نیز به نام شهادت نامه محصلین دولتی که از طرف تشکیلات نظامیه مملکتی صادر می شده وضمن الصاق عکس دارنده آن مشخصات کامل او نیز در آن درج می شده است وبه امضاءرئیس کل تشکیلات نظامیه مملکتی می رسیده است ،اسناد یاد شده بالا تا تاریخ تصویب قانون گذرنامه وبرقراری گذرنامه های دفترچه ای بکار می رفته وپس از تصویب قانون گذرنامه واجرای آن در خرداد سال 1312گذرنامه های دفترچه ای معمول گردید وقانون،گذرنامه را به گذرنامه های عادی وغیر عادی تقسیم نموده البته گذرنامه های اولیه دارای جلد قهوه ای وصفحات آن هم کمتر وبا قطر کوچکتر از گذرنامه های قبلی بوده است که بعداً با کمی تغییر به رنگ سیاه درآمد.در حال حاضر گذرنامه تحصیل مشکی رنگ حذف ومحصلین از گذرنامه های عادی استفاده می نمایند .

  از سال 1357گذرنامه های با اعتبار شش سال که از تاریخ صدور سه سال اعتبار داشته وبرای سه سال دیگر قابل تمدید بوده در اختیار متقاضیان قرار گرفت که این گذرنامه ها تا تاریخ 22/4/74مورد استفاده قرار گرفت ولی در تاریخ مذکور به لحاظ پایین بودن ضریب حفاظت آن وامکان جعل برای جاعلین وهمچنین به منظور استفاده از تکنولوژی برتر گذرنامه جدید که کلاًکامپیوتری می باشد واز ضریب حفاظت بالایی برخوردار است تهیه وبا اعتبار دو سال که در دو نوبت پنج ساله می باشد صادر ودر اختیار متقاضیان قرار گرفت .

  گذرنامه بر سه قسم است :

  1.گذرنامه سیاسی  

  2.گذرنامه خدمت

  3.گذرنامه عادی

  مدارک لازم جهت اخذ گذرنامه عادی (جدید ):

  1.تهیه فرم الف ،پوشه وفیش به مبلغ 25000ریال بابت هزینه پستی جهت ارسال گذرنامه به محل سکونت از دفاتر پستی

  2.فیش بانکی به مبلغ 400000ریال به حساب 90228یکی از شعب بانک ملی مرکزی به نام شخص متقاضی وفیش بانکی به مبلغ 3000ریال به یکی از شعب بانک ملی مرکزی

  3.فیش بانکی به مبلغ 1000ریال به حساب 90229 به یکی از شعب بانک ملی مرکزی

  4. دانشجویان بورسیه مشغول به تحصیل در خارج از کشور وهمسر وفرزندان آنان معرفی شده از سوی وزارت خانه های علوم تحقیقات وفن آوری بهداشت ودرمان آموزش پزشکی از پرداخت مبالغ در بندهای دو وسه معاف می باشند .

  5.اصل وفتوکپی شناسنامه متقاضی وهمراهان ،لازم است شناسنامه های افراد بالای 15 سال عکسدار باشد (افراد زیر 15 سال باید مدارک عکس دار ارائه دهند ).

  6.سه قطعه عکس  رنگی برقی تمام رخ بدون عینک ،کلاه وکراوات واز یک نگاتیو با زمینه سفید کاملاًروشن (یک قطعه آن پشت نویسی مشخصات گردد)ضمناًاز تاریخ عکس گرفتن بیش از یک سال نگذشته باشد. در مورد بانوان (دوشیزگان بالای 6 سال )رعایت حجاب اسلامی الزامی است .

  7. سه قطعه عکس جدید جداگانه همراهان با شرایط مندرج در بند 6(ارائه عکس فرزندان زیر 3 سال الزامی است ).

  8.ارائه مدرک عکس دار جهت فرزندان زیر 15 یال الزامی است .

  9.موافقت رسمی همسر در مورد بانوان شوهردار وهمراهان وموافقت رسمی ولی با قیم فرزندان کمتر از 18 سال تمام که درخواست گذرنامه جداگانه دارند.

  10.اصل و فتوکپی مدارک فوت با طلاق نامه در مورد بانوانی که شوهر آن فوت نموده یا طلاق گرفته اند.

  11.در مورد زنان شوهر دار که همسرشان مفقودالاثر غائب یا غیر قابل دسترسی می باشند وبایستی از ریاست دادگستری استان محل تقاضا مجوز خروج اخذ نمایند .

  12.افراد زیر 18 سال که دسترسی به قیم با ولی جهت اخذ رضایت ندارند بایستی از ریاست دادگستری استان محل تقاضا مجوز خروج اخذ نمایند.(حکم رشد مجوز خروج از کشور نمی شود).

  13.در مورد آقایانی که به سن مشمولیت رسیده اند ارائه اصل وفتوکپی کارت معافیت دائم وبا موافقت وظیفه عمومی ضروری است .

  14.در مورد پرسنل شاغل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وپرسنل رها شده وبازنشسته که از تاریخ رها شده آنها بیش از 5 سال نگذشته باشد ارائه موافقت نامه کتبی سازمان حفاظت اطلاعات مربوطه ضروری است .

  15.پرسنل رها شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ارائه مدرکی دال بر گذشت بیش از 5 سال از تاریخ رها شدن نیاز به ارائه موافق سازمان حفاظت اطلاعات را ندارد .

  16.ارائه اصل فتوکپی مدرک سکونت شهرستان های ابهر وخرمدره وتوابع ،کپی از مدارک ذیل :

  الف :سند مالکیت منزل به نام شخص متقاضی یا همسر

  ب:اجاره نامه مخصوص برای مستأجر

  ج:گواهی محل کار برای کارمندان رسمی دولت

  د:پروانه کسب برای مشاغل ازاد ،ارائه گواهی تحصیل از مدرسه فرزندان

  و:ارائه شناسنامه کار معتبر

  ز:معرفی نامه از دانشگاه برای دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه

  ه:اصل فتوکپی سر کوپن مرحله آخر کالا برگ یا دفترچه بیمه درمانی معتبر محل صدور

  17.ارائه کدپستی الزامی است .

  18.گذرنامه های که تاریخ اعتبار آن به اتمام رسیده باطلل وگذرنامه جدید به جای آن صادر می گردد ضمناًگذرنامه های جدید قابل تمدید نمی باشد.

  19.متقاضی در صدور اولیه نمی تواندفرزندان وهمسر خود را به عنوان همراه اضافه کند ویا جهت همراهان به صورت جداگانه گذرنامه دریافت نماید.

  20.ارائه قبض پستی

  21.تعیین گروه خونی

   

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

   – دستورالعمل های مروط به صدور گذرنامه مصوب سال 1380 10611107 / 1 / 2214

  2 – آئین نامه ها و بخشنامه های نظارت بر اماکن عمومی مصوب سال 1370

   

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی , گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی , پروژه کارآموزی گزارش کارآموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی , دانلود کارورزی گزارش کارآموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی , گزارش کارورزی گزارش کارآموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی , پروژه کارورزی گزارش کارآموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی , کارآموزی در مورد گزارش کارآموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی , کارورزی در مورد گزارش کارآموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی , نمونه گزارش کارآموزی درباره گزارش کارآموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی , گزارش کار در مورد گزارش کارآموزی مدیریت گذر نامه و نظارت بر اماکن عمومی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت