پروژه کارآموزی بازآرائی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ شرقی

تعداد صفحات: 19 فرمت فایل: word کد فایل: 4173
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی الکترونیک
قیمت قدیم:۱۳,۲۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه کارآموزی بازآرائی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ شرقی

  کلمات کلیدی‌:

  بازآرایی بهینه، الگوریتم ژنتیک، کاهش تلفات

   

  چکیده:

  در این مقاله الگوریتم ژنتیک جهت حل یک مساله بهینه سازی بکار برده شده است. منظور از بهینه‌سازی انتخاب بهترین ساختار از یک شبکه توزیع جهت کمینه کردن تلفات می باشد. الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای پرقدرت در یافتن بهینه مطلق می باشد. نرم افزاری به زبان C برای الگوریتم پیشنهادی تهیه شده است و نتیجه عددی آن برای دو شبکه نمونه آورده شده است.

   

  1. مقدمه

  تغییر ساختار در شبکه‌های توزیع جهت کاهش تلفات در واقع حل یک مساله بهینه‌سازی می‌باشد. روش بکارگرفته شده در این مقاله جهت حل این مساله بهینه‌سازی استفاده از روش الگوریتم ژنتیک می‌باشد.

  روش الگوریتم ژنتیک به دلیل اینکه کلیه جوابهای ممکن را تولید و سپس از میان آنها بهترین گزینه را انتخاب می‌کند. لذا از اطمینان بیشتری برای رسیدن به بهینه مطلق برخوردار می‌باشد.

  در یک شبکه توزیع با گستردگی فراوان تنوع بار (اعم از صنعتی، خانگی یا تجاری) و همچنین تغییرات بار بدلیل تنوع فصول، ساعات کار و پیک مصرف و سایر عوامل دیگر و ثایت بودن ساختار شبکه، موجب افزایش تلفات در سیستم می‌شود. در چنین شرایطی لازم است با اعمال یک آرایش بهینه روی شبکه با باز و بسته کردن کلیدهای موجود به بهینه‌ساختن تلفات امیدوار بود. [1]

  برای تجدید آرایش روی شبکه‌های توزیع روشهای مختلفی پیشنهاد شده است که می‌توان آنها را به روش‌های خاص و عام تقسیم‌بندی نمود.

  الف: روشهای خاص:

  در روشهای خاص برای حل مساله الگوریتم خاصی پیشنهاد می‌شود که با استفاده از این آلگوریتم ابتدا یک پاسخ محاسبه شده و از روی آن پاسخ و با توجه به الگوریتم مربوطه پاسخ بعدی تا رسیدن به نقطه بهینه با رعایت قیود مساله ادامه می‌یابد. روشهای خاص به دو روش SEM و SSOM تقسم بندی می گردند.

  ب: روشهای عام:

  روشهای عام روشهایی هستند که به شکل مساله بستگی نداشته و یگ الگوریتم کلی برای حل مساله پیشنهاد می‌گردد. دراین روش مجموعه وسیعی از جوابها انتخاب گردیده و با انجام عملیاتی بهینه مطلق انتخاب می‌گردد. الگوریتم ژنتیک یکی از این روشهاست. دراین مقاله سعی شده است از این روش جهت کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع استفاده گردد.[2]

  2. الگوریتم ژنتیک:

  الگوریتم ژنتیک یکی از روشهای بهینه‌سازیی است که بر پایه ایده توارث و تکامل پیاده‌سازی شده‌است.

  نحوه عملکرد الگوریتم ژنتیک بدین صورت است که جمعیتی از نقاط به صورت تصادفی انتخاب گردیده و مقدار تابع هدف به ازای تک تک آنها محاسبه می‌شود. درمرحله بعد توسط سه عملیات چرخ رولت، تکثیر و جهش نسل جدید تولید می‌گردد و مقدار تابع هدف برای فرزندان نیز محاسبه می‌گردد تا سرانجام با توجه به شرایطی پاسخ بهینه بدست آید. [3]

   

  3. مفاهیم اساسی الگوریتم ژنتیک

  3-1: کد کردن:

  جایگزین کردن دنباله‌‌ی مناسب از اعداد 0.1 (بیت‌ها) به جای پارامترهای مساله را کد کردن می‌نامند.

  3-2: کروموزوم:

  به رشته یا دنباله‌ای از بیت‌ها که به‌عنوان مشکل یک پاسخ، (اعم از ممکن یا غیرممکن) اطلاق می‌گردد. یک کروموزوم دارای n ژن یا بیت می‌باشد.

  3-3: جمعیت:

  به مجموعه‌ای از کروموزوم‌ها جمعیت گفته می‌شود.

  3-4: مقدار برازندگی:

  مناسب بودن یا نبودن جواب، با معیاری که از تابع هدف بدست می‌آید سنجیده می‌شود. هر چه یک جواب مناسب باشدمقدار برازندگی بزرگتری دارد. برای آنکه شانس بقای چنین جوابی بیشتر شود، احتمال بقای متناسب با مقدار برازندگی آن در نظر گرفته می‌شود. معمولاً در صورت امکان تابع برازندگی را در بین [1.0] نرمالیزه می‌کنند.

  3-5: عمل تکثیر:

  این عمل برای یک جفت از کروموزوم عمل می‌کند و می‌تواند به صورت تک نقطه‌ای و یکنواخت باشد. به این صورت که دو کروموزوم از یک نقطه شکسته و بخش‌های شکسته شده کروموزوم جابه‌جا می‌گردد. نقطه شکست نیز یک عدد تصادفی n از بین 1 تا k  (k طول کروموزوم) با توزیع احتمال یکنواخت ( 1/k ) صورت می‌پذیرد. (مطابق شکل 1)

  3-6: عملگر جهش:

  این عملگر روی هر یک از کروموزوم‌ها حاصل از عملگر تکثیر بکارگرفته می‌شود. بدین ترتیب که به ازای هر بیت از کروموزوم یک عدد تصادفی تولید می‌شود، درصورتیکه مقدار عدد تصادفی تولید شده از مقدار Pm (احتمال عمل جهش ) کمتر باشد در آن بیت عمل جهش انجام می‌شود. درغیر این صورت در آن بیت عمل جهش صورت نمی‌گیرد. [4] ( مطابق جدول1)

   

   

   

  4. مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک

  با توجه به صورت مساله، متغیرهایی که باید تعیین شوند مشخص شده سپس آنها را به نحو مناسبی کدگذاری کرده و به شکل کروموزوم نمایش داده می‌شوند. بر اساس تابع هدف یک تابع برازندگی برای  کروموزوم‌ها تعریف می‌گردد و یک جمعیت اولیه دلخواه نیز به طور تصادفی انتخاب می‌شوند و بدنبال ان میزان تابع برازندگی برای کروموزوم جمعیت اولیه محاسبه می‌شود و الگوریتم مطابق شکل(2) صورت می پذیرد.

   

  5. اعمال الگوریتم ژنتیک به مساله بهینه سازی

  جهت درک بهتر اعمال الگوریتم ژنتیک، موضوع را برای یک شبکه ساده پیاده می کنیم. جهت این کار شبکه مطابق شکل (3) را با 15 شین و 17 فیدر در نظر می گیریم.

  ابتدا جمعیت اولیه را به صورت تصادفی جهت شروع عملیات بهینه سازی انتخاب می کنیم. هر آرایش شبکه را در قالب یک کروموزوم (دنباله از اعداد 0.1) مطابق شکل زیر نشان می دهیم (عدد 0 نشانه بازبودن خط و عدد 1 نشانه بسته بودن خط) می باشد. 

 • فهرست و منابع پروژه کارآموزی بازآرائی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ شرقی

  فهرست:

   

  ندارد
   

  منبع:

  غلامرضا کروجی، «تجدید آرایش شبکه های توزیع به منظور کم کردن تلفات اکتیو» - پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت، تابستان 76

  مجید بیدارمغز، «بازآرائی شبکه توزیع به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه شدن تلفات به کمک الکوریتم ژنتیک» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تابستان 77

  پروانه بی تعب، «طراحی بهینه شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک» پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1372

  محمدرضا هدایتی زاده، عباس صابری، « طراحی و توسعه بهینه شبکه توزیع بیرجند با استفاده از الگوریتم ژنتیک»، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه صنعت آب و برق، اسفند 78

  رضا قاضی، محمود پورباقری شهری، «تجدید آرایش وبرنامه ریزی توان راکتیو درشبکه های توزیع با استفاده از یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر الگوریتم ژنتیک»، پنجمین کنفرانی مهندسی برق ایران، اردیبهشت 76

  علی سوادپور، مصطفی اصغری، «بازآرایی بهینه شبکه‌های توزیع با الگوریتم ژنتیک»، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه صنعت آب و برق، شهریور 79

دانلود کارآموزی پروژه کارآموزی بازآرائی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ شرقی, گزارش کارآموزی پروژه کارآموزی بازآرائی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ شرقی, پروژه کارآموزی پروژه کارآموزی بازآرائی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ شرقی, دانلود کارورزی پروژه کارآموزی بازآرائی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ شرقی, گزارش کارورزی پروژه کارآموزی بازآرائی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ شرقی, پروژه کارورزی پروژه کارآموزی بازآرائی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ شرقی, کارآموزی در مورد پروژه کارآموزی بازآرائی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ شرقی, کارورزی در مورد پروژه کارآموزی بازآرائی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ شرقی, نمونه گزارش کارآموزی درباره پروژه کارآموزی بازآرائی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ شرقی, گزارش کار در مورد پروژه کارآموزی بازآرائی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم ژنتیک جهت کاهش تلفات در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ شرقی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت